Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru viitorul an școlar

Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru viitorul an școlar, precum și calendarul înscrierii sunt pe site-ul Ministerului Educației. Fiecare unitate de învățământ și inspectorat școlar vor afișa circumscripțiile școlare, planul de școlarizare propus și numărul de clase pregătitoare alocate. În perioada 29 martie – 28 aprilie părinți, tutorii legal instituiţi ori reprezentanții legali vor completa, depune și transmite cererile tip de înscriere fie online, fie direct la unitatea de învăţământ la care aceștia solicită înscrierea copiilor. Prima etapă de înscriere în învățământul primar se va desfășura în perioada 10-20 mai, iar a doua începe pe 21./atataru

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI – 13 martie