Președintele Iohannis a promulgat Legea privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte ce pot fi de importanță națională

Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.  21/2007, privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic. La inițiativa Ministrului Culturii, Bogdan Gheorghiu, deputat de Suceava, și a senatorului de Iași Iulia Scântei, se îndreaptă un vid legislativ existent din 2007, deoarece legislaţia în vigoare din domeniul artelor spectacolului nu cuprindea reglementări cu privire la posibilitatea obținerii statutului de importanță națională pentru instituţii de spectacole sau concerte care nu sunt în subordinea Ministerului Culturii. Până acum doar bibliotecile, muzeele și colecțiile publice puteau fi, după caz, de importanţă naţională, de importanţă regională, de importanţă judeţeană sau de importanţă locală.

Astfel, Legea nr. 157 din 7 iunie 2021 permite recunoașterea statutului de instituție publică de importanță națională pentru instituțiile de spectacole sau concerte care au rol istoric în afirmarea identității naționale sau ale minorităților naționale sau au contribuit prin artele spectacolului la consolidarea culturii naționale și „păstrează, cultivă, dezvoltă și prezintă în manieră deosebită memoria evenimentelor și a personalităților care au contribuit la făurirea unității și a statului modern”.

Statutul de instituţie publică de importanţă naţională ar putea fi acordat, la solicitarea autorității în subordinea căreia funcționează, și instituțiilor de spectacole sau concerte, cu avizul Comisiei Naționale a Artelor Spectacolului, dacă îndeplinesc anumite condiții, precum:

 1. a) este instituţie de spectacole de repertoriu sau instituţie de concerte;
 2. b) promovează valorile cultural artistice autohtone şi universale, pe plan naţional şi internaţional;
 3. c) beneficiază de recunoaşterea activităţii artistice a instituţiei pe plan naţional şi internaţional, conform criteriilor stabilite prin ordin al ministrului culturii;
 4. d) are parteneriate cu instituţii de învățământ preuniversitare şi universitare din ţară şi din străinătate;
 5. e) promovează diversitatea culturală;
 6. f) are un portofoliu de producţii artistice amplu şi realizează în fiecare stagiune un număr minim de premiere;
 7. g) are participări anuale la turnee naţionale şi internaţionale;
 8. h) a obţinut premii pentru producţiile artistice ale instituţiei în cadrul festivalurilor şi concursurilor naţionale şi internaţionale;
 9. i) are rezultate în atragerea publicului şi creşterea vizibilităţii instituţiei în domeniul artelor spectacolului;
 10. j) realizează venituri minime extrabugetare în plafonul sau procentul stabilit anual prin ordin al ministrului culturii;
 11. k) utilizează mijloace diverse pentru realizarea şi promovarea activităţii instituţiei în mediul on-line.

Statutul de instituție de spectacole sau concerte de importanță națională se stabilește prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Culturii, la solicitarea autorităţii în subordinea căreia funcționează instituţia de spectacole sau concerte, în baza criteriilor stabilite prin ordin al Ministrului Culturii. Tot prin hotărâre de Guvern se poate aproba, după caz, schimbarea denumirii instituției de spectacole sau concerte de importanță națională.

Totodată, personalul angajat al instituției care va obține statut de instituție de interes național va fi remunerat conform grilei de salarizare prevăzute în Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

În termen de 30 de zile, în cadrul Ministerului Culturii, se va înființa Comisia Națională a Artelor Spectacolului, ca organism de specialitate al Ministerului Culturii, ale cărui componență, organizare și funcționare vor fi aprobate prin ordin al ministrului culturii.

Instituțiile de spectacole sau concerte care au deja statutul de importanță națională anterior intrării în vigoare a prezentei legi păstrează acest statut și, după caz, denumirea de instituție publică de importanță națională.