În plină vacanță pandemică 1000 de elevi învață despre meseriile viitorului

Educația nu ia vacanță – 1000 de elevi de la Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu” din București beneficiază de sesiuni de instruire online despre Meseriile Viitorului
În acord cu ediția a IV-a a Ghidului Meseriilor Viitorului și tehnologiile integrate în noul SmartLab din această unitate de învățământ, trainerii INACO (Inițiativa pentru Competitivitate) susțin 5 sesiuni de instruire online în perioada 1-3 noiembrie, în plină vacanță pandemică.
Aceste traininguri se desfășoară conform calendarului comunicat în acord cu Primăria Sectorului 3 București, în cadrul proiectului „Crearea primului SmartLab din liceele tehnologice ale României în sectorul 3, la Școala Superioară Comercială «Nicolae Kretzulescu», în acord cu ediția a IV-a a Ghidului Meseriilor Viitorului”, proiect finanțat de Primăria Sectorului 3, cu fonduri nerambursabile de la bugetul local.
„Școala este chemată să se modernizeze și să se adapteze la noul nomenclator de competențe necesare elevilor pentru a performa în viitor. Meseriile pe care le vor îmbrățișa în companiile la care se vor angaja vor fi într-o proporție covârșitoare foarte diferite de cele pe care le cunoaștem noi astăzi. Un bagaj de abilități digitale va fi necesar în orice profesie, de aceea am creat laboratoare digitale educaționale moderne pe care le-am numit SmartLab. Aici profesorii și elevii își pot antrena aceste competențe. E nevoie de o schimbare a modului în care ne pregătim copiii pentru viitor și de o consiliere vocatională deschisă, orientată spre viitor.”, a declarat Andreea Paul, coordonatoarea proiectului și președinta organizației non-guvernamentale INACO.
„Educația elevilor Școlii Superioare Comerciale Nicolae Kretzulescu nu are vacanță. Astăzi au început webinariile prin care, pe parcursul a trei zile, elevii vor descoperi care sunt cele mai căutate profesii, în ediția a patra a „Ghidului Meseriilor Viitorului – Oportunitățile pieței muncii în lumea de mâine”.
Accentul se pune pe creativitate, dorința de autodezvoltare, consiliere profesională şi valorificarea competențelor viitorului (antreprenorială, digitală, gândire critică).”, a declarat, prof.ec. Mirela Nicoleta Dinescu, Directorul Școlii Superioare Comerciale „Nicolae Kretzulescu”.
Instruirile online au ca teme abilitățile pentru locurile de muncă ale viitorului, cu exemple de meserii „verzi”, sustenabile; competențele digitale necesare în viitorul apropiat și tehnologiile care schimbă radical piața muncii; pregătirea absolvenților în vederea susținerii unui interviu de angajare. Seria de traininguri se va încheia cu consilierea vocațională generală a tuturor participanților; dintre aceștia, 50 de elevi vor fi beneficiarii direcți ai unor programe de consiliere vocațională personalizată.
A patra ediție a Ghidului Meseriilor Viitorului poate fi accesată gratuit pe website-ul Asociației INACO.