DOCUMENTAR: Radio România Muzical, un post aflat în slujba muzicii lumii

 Motto: „Radio România Muzical este o parte indispensabilă a unui întreg. Pentru mine n-ar fi de conceput Radio România făra Radio Muzical. Pentru că, să ne gândim bine, acest Radio este un instrument de cultură, este o instituţie culturală care e menită să cuprindă toate elementele constitutive ale culturii, or, fără muzică înseamnă că Radioul e un fel de clădire începută şi neterminată, ar fi o construcţie invalidă”Zoe Dumitrescu Buşulenga


de Răzvan Moceanu

Vineri, 24 martie, se împlinesc 26 ani de la primul semnal emis în eter de Radio România Muzical, singurul post de radio românesc dedicat exclusiv muzicii clasice şi de jazz şi primul post de radio românesc cu specific muzical cu emisie online.

În continuare, RADOR vă prezintă câteva repere cronologice din istoria acestui post de radio.


În anul 1994, criticul şi muzicologul Iosif Sava lansa propunerea înfiinţării unui post de radio dedicat exclusiv muzicii clasice. Mai mulţi oameni de cultură au considerat oportună apariţia unui post de radio dedicat muzicii clasice, cu emisie 24 de ore din 24.

În anul 1996, prin Ordinul nr. 27/16 ianuarie al Preşedintelui Consiliului de Administraţie al SRR, emis ca urmare a Hotărârii Consiliului de Administraţie din 6 ianuarie, se decide reorganizarea programelor de emisie. Noua structură prevede funcţionarea a patru canale naţionale: România Actualităţi, România Cultural, România Tineret şi România Muzical, gândite pe criteriul complementarităţii, canale care vor fi conduse de directori distincţi, aflaţi în subordinea unuia dintre cei doi directori adjuncţi, Paul Grigoriu şi Gheorghe Verman. Dacă Actualităţi, Cultural şi Tineret aveau o structură existentă bine defintă, cu reţele de emiţătoare deja existente, canalul România Muzical, o noutate pentru instituţie dar şi pentru piaţa media, urma să primească toate cele necesare funcţionării – reţea de emiţători, frecvenţe, cabină de emisie, etc.

În luna aprilie, au fost scoase la concurs posturile de director, iar director al noului canal România Muzical este desemnată criticul muzical Mihaela Doboş.

În luna mai, aceasta declara că noul post va emite 24 de ore pe zi, în FM bandă vest, 40 % din program fiind dedicat activităţii componistice şi interpretative româneşti.

În anul 1997, România Muzical avea deja redusă durata de emisie preconizată, de la 24 la 16 ore zilnic, o singură frecvenţă de emisie 72,08 MHz în bandă est (preluată de la România Actualităţi) şi obţinută abia la 21 februarie 1997, cu o recepţie numai pentru Bucureşti şi fără cabină de emisie proprie.

Conferinţa de presă – lansarea canalului România Muzical – 1997

În contextul acestor dificultăţi, 24 martie 1997 a fost prima zi de emisie a Radio România Muzical „George Enescu”, pe frecvenţa de 72,08 MHz (numai în Bucureşti), începând cu ora 8:00, sub deviza „Multă muzică, mai mult despre muzică !”, director fiind Mihaela Doboş. Echipa Radio Muzical era alcătuită din editorul Luminiţa Arvunescu, realizatorii coordonatori Anca Romeci, Ileana Ursu, Olga Dăescu, Ioana Tudor, Liliana Dumitru-Staicu, Ligia Ardelean, Gabriel Marica, redactorul Cristina Radu, economista Mirela Enăchescu şi asistenta Violeta Crăciun.

În 7 decembrie are loc prima transmisiune directă derulată sub genericul Serii de operă cu deschiderea stagiunii la Teatrul Scala din Milano. Anual, Radio România Muzical a transmis ulterior spectacolul care a deschis stagiunea la Scala din Milano.

În acelaşi an postul a obţinut Premiul Radio al Colegiului Criticilor Muzicali din România.

În februarie 1998 are loc prima transmisiune directă de la Teatrul „Metropolitan” din New York şi de atunci, sub genericul „Serii de operă”, Radio România Muzical a prezentat anual stagiuni de transmisiuni de directe de la celebrul teatru newyorkez.

La 27 aprilie 1998, postul primeşte Premiul Criticii Muzicale, la un an de activitate, conferit de Uniunea Criticilor „Mihail Jora”, iar la 7 decembrie 1998 are loc prima transmisiune directă de la deschiderea stagiunii la Teatrul Scala din Milano, eveniment transmis de atunci în fiecare an.

Tot în anul 1998 este înmânată Diploma de excelenţă doamnei Mihaela Doboş cu ocazia împlinirii a 70 de ani de radiofonie în România, conferită de Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România, precum şi Premiul Colegiului Criticilor Muzicali din Romania, acordat Luminiţei Arvunescu pentru emisiunea „Seara de operă”, a postului.

În anul 1999 este organizat şi transmis Festivalul Chopin, iar grila de program a postului devine flexibilă, structura acesteia fiind modificată de două ori pe an.

Anca Romeci primeşte premiul „Best Editing” la ediţia a VII-a a Festivalului Internaţional  „Shanghai Radio Music” pentru emisiunea „III”.

În anul 2000, Radio România Muzical organizează manifestări muzicale de referinţă, precum Concertul aniversar Marin Constantin – 75, George Enescu – la sfârşit de mileniu sau Festivalul internaţional Dinu Lipatti.

La 14 aprilie 2000, postul primeşte Premiul Criticii Muzicale acordat muzicologului Mihaela Doboş pentru concepţia şi coordonarea evenimentului stagiunii – Festivalul Chopin, organizator Radio România Muzical, conferit de Uniunea Criticilor „Mihail Jora”, iar în perioada iulie-august 2000 este transmis, pentru prima oară în direct, Festivalul Richard Wagner de la Bayreuth, devenit o tradiţie anuală până în prezent.

În perioada 11-13 septembrie 2000 are loc, la Budapesta, a 12-a ediţie a concursului „Marele Premiu al Uniunii Internaţionale de Radio şi Televiziune”, în care Anca Romeci obţine medalia de argint pentru emisiunea „Scări de serviciu pentru fluturi”. Decernarea premiului a avut loc la 15 decembrie, la Maison de la Radio France. Au fost prezente, în concurs, 28 de emisiuni de la 24 de posturi de radio din întreaga lume.

În anul 2001, Radio România Muzical a participat la programul „În direct, România”, transmis prin satelit, cu emisiuni şi transmisiuni de concerte.

Prima Grilă de program a Radio Muzical – 1997

În martie 2002, România Muzical, primeşte Premiul de excelenţă, la 5 ani de existenţă, din partea Forumului Muzical Român, Premiul Criticii Muzicale este acordat muzicologului Mihaela Doboş pentru arta conducerii şi pasiunea realizatorului în cei cinci ani de istorie a Postului România Muzical, conferit de Uniunea Criticilor „Mihail Jora” şi medalia „Una vita per l’arte”, acordată tot Mihaelei Doboş, pentru rezultatele obţinute în activitatea artistică şi organizatorică, conferită de Fundaţia corală „Madrigal – Marin Constantin”.

În acelaşi an, în iunie, este decernat marele premiu „Clopotul de aur”, la Festivalul „Primăvara la Shanghai” şi premiul pentru cea mai bună concepţie, pentru emisunea „Într-o lume a timpului”, ambele acordate lui Valentin Marin.

În 2003, Radio România Muzical a oferit, în transmisie directă, stagiunea muzicală a propriilor formaţii ale Radioului, bisăptămânal, în zilele de miercuri şi vineri. De asemenea, postul are propria sa stagiune, desfăşurată în principal în Studioul Mihail Jora, sub genericul „Radio România Muzical în sala de concerte”, stagiune care a avut ca idei tematice Generaţia Mileniului III, Lecţia micului meloman, sau Calendar muzical.

De la 8 septembrie 2003, Radio România Muzical emite pe o nouă frecvenţă, 97,6 Mhz, fiindu-i alocat un nou emiţător, de 10 Kw în amplasamentul de la Coştila – în Bucegi, oferind posibilitatea recepţiei emisiunilor în judeţe din centrul şi sudul ţării (Prahova, Dâmboviţa, Braşov, Buzău, Argeş, Covasna, Ilfov şi parţial Mureş, Olt, Teleorman, Vâlcea şi Giurgiu). Din aceeaşi zi, emsia pe frecvenţa de 72,08 Mhz, banda est, încetează.

Grila de program a Radio România Muzical care a funcţionat în prima parte a anului 2004 şi-a păstrat în general structura rezultată în urma licitaţiilor din anul 2003.

Au fost promovate în perioada septembrie-decembrie 2004 evenimentele muzicale majore naţionale şi internaţionale organizate în România, ca şi evenimentele internaţionale din Europa, cu prioritate preluate în direct (Londra, Bruxelles, Stockholm, Bratislava, Copenhaga, München, Frankfurt, Brugges, Hamburg, Geneva, Paris, New York, Praga, Veneţia).

Stagiunea Operei Metropolitan din New York a fost reflectată în emisiunea Seara de operă prin transmisii directe cu câte două pauze, realizate cu interviuri primite de la Metropolitan şi cu invitaţi în studio (Răzvan Theodorescu, Dan Iordăchescu, Eleonora Enăchescu etc)

Trecerea în structura postului a Secţiei de schimburi muzicale cu străinătatea, a personalului tehnic de emisie şi de înregistrări, a crainicilor, ca şi preluarea unei părţi a bazei tehnico-materiale, în fond constituirea postului cu o configuraţie gândită să cuprindă toate părţile ce concură la conceperea, realizarea şi difuzarea emisiunilor, a adus în faţa conducerii postului mai multe probleme care s-au regăsit în plan organizatoric, editorial, al resurselor umane, în plan economico-financiar şi tehnic.

La 2 octombrie 2004, începe emisia pe frecvenţa de 104,8 Mhz cu acoperire pe zona Bucureştiului, iar frecvenţa de 97,9 Mhz îşi încetează emisia.

Tot în anul 2004 este decernat Premiul Maestro acordat de Forumul Muzical Român Mihaelei Doboş, directoarea postului, pentru promovarea proiectului „Avangarda îngerilor”.

Anul 2005 a fost unul dificil pentru Radio România Muzical, în contextul în care postul era supus pericolului de a rămâne fără licenţă de emisie.

La 6 iulie 2005, CNA a solicitat Societăţii Române de Radiodifuziune să renunţe în termen de o lună la una din cele patru frecvenţe pe care le operează în Bucureşti: Radio România Actualităţi, Radio Cultural, Radio Muzical sau Radio Bucureşti. Solicitarea CNA se baza pe faptul că, „în conformitate cu Legea Audiovizualului, o societate nu poate avea mai mult de două licenţe de radio într-un singur oraş”.

Canalul România Muzical – martie 2002. Fotografie din arhiva doamnei Mihaela Doboş
În rândul de jos: Ligia Ardelean, Mihaela Doboş, Mirela Enăchescu, Ioana Tudor
În rândul de sus: Cristian Niţu, Valentin Marin, Ghizella Serafim, Gabriel Marica,
Liliana Staicu, Nela Dragu, Violeta Crăciun, Anca Romeci

La 15 august, Societatea Română de Radiodifuziune a comunicat că nu deţine sau foloseşte frecvenţe peste numărul permis de lege şi consideră solicitarea CNA de a renunţa la una dintre frecvenţele din Bucureşti ca fiind „netemeinică şi nelegală”.

Oficiul Juridic al SRR spunea că radioul public a obţinut licenţa pentru Radio România Muzical de la CNA în luna octombrie a anului 2000, ea fiind legală şi la momentul iulie 2005.

Tot la 15 august, preşedintele SRR Maria Ţoghină a avut o întâlnire „informală” cu Ralu Filip, preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), cu care a stabilit să se întâlnească pe 25 august, în prima şedinţă a Consiliului după vacanţa de vară.

La 16 august, preşedintele-director general al SRR a declarat că nu va ceda nici o frecvenţă dintre cele patru deţinute în Bucureşti, deşi CNA a cerut acest lucru spunând că emisia Radio România Muzical nu se încadrează în legalitate. „În calitate de conducător al acestei instituţii, pot să vă spun un singur lucru: nu voi ceda nici o frecvenţă. Dacă voi putea, voi mai cere. Acum, vom vedea ce soluţie vom găsi. De principiu, nu-mi place să dau”, a declarat Ţoghină.

La 25 august, Maria Ţoghină, Mihaela Doboş, directorul Radio România Muzical, Ilie Mihai, directorul departamentului tehnic, şi un reprezentant al Oficiului Juridic din partea SRR, au prezentat, în cadrul unei întâlniri cu membrii CNA documentele care atestă legalitatea funcţionării postului Radio România Muzical „George Enescu”.

La 23 septembrie, Ralu Filip, preşedintele CNA, a avut discuţii cu membrii Comisiei de cultură a Camerei Deputaţilor, în prezenţa reprezentanţilor SRR, în care preşedintele CNA nu s-a mai arătat la fel de înverşunat, iar parlamentarii au sugerat CNA să rezolve problema frecvenţelor pentru Radio Muzical, astfel încât acest post cultural să continue să existe, iar la 26 septembrie, propunerea CNA de desfiinţare a postului public Radio România Muzical a fost dezbătută, la Grupul pentru Dialog Social, în prezenţa unor nume de prestigiu ale vieţii muzicale şi culturale, reprezentanţi ai radioului public şi ai CNA.

La 28 septembrie, conducerea SRR s-a întâlnit cu membrii CNA pentru a discuta problemele semnalate de CNA privind frecvenţele postului România Muzical.

În timpul dezbaterilor, preşedintele CNA, Ralu Filip, a anunţat, că se va retrage din disputa dintre CNA şi Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) pe tema numărului de licenţe deţinute de radioul public, în condiţiile în care este acuzat că ar vrea să distrugă radioul public, deşi el nu vrea decât ca acesta să funcţioneze într-un cadru legal.

În anul 2005, Radio România Muzical înregistrează cel mai mare număr de ascultători la nivel naţional din anul 1999. Dacă în primăvara lui 2005 postul avea o audienţă zilnică de 22.500 de presoane, în toamnă prezintă un daily reach de 65.300 de ascultători, iar cota de piaţă a crescut de la 0,1% la 0,3%. În Bucureşti, Radio România Muzical are o audienţă zilnică de 17.500 persoane, faţă de 14.700 în primăvară, şi o cotă zilnică de piaţă de 0,7%.

În anul 2005, este obţinut Premiul „Media” acordat de Forumul Muzical Român pentru modul în care a fost reflectat Festivalul Internaţional George Enescu – ediţia 2005.

În fapt, 2005 a fost Anul George Enescu la Radio România Muzical, un proiect generos ce a pus în lumină personalitatea lui marelui compozitor şi interpret, la 50 de ani de la trecerea sa la cele veşnice.

A urmat, 2006, Anul Mozart, în care postul a organizat zile cu proiecte speciale, alături de linii de programe ce reflectă creaţia unuia dintre cei mai iubiţi compozitori ai istoriei muzicii, de la naşterea căruia se împlineau 250 de ani.

Derulat între ianuarie şi decembrie 2016, de o anvergură excepţională, proiectul „Anul 2006 – Anul Mozart” a explorat practic întreaga creaţie – de aproximativ 700 de opusuri – a creatorului de la Salzburg, personalitatea sa fiind totodată prezentată în emisiuni de estetică muzicală realizate de Postul România Muzical cu concursul unor muzicologi de renume, preocupaţi de contribuţia genialului creator la zestrea culturală universală: prof.dr. Grigore Constantinescu şi Ferenc Lazslo – preşedintele Asociaţiei Mozart din Cluj-Napoca.

La nivelul anului 2006, Radio România Muzical „George Enescu” emite non-stop, atât prin reţea terestră, acoperind 25% din teritoriul ţării, dar şi prin satelit – preluat de Radio România Internaţional, de luni până sâmbătă pe tronsonul orar 11.00 – 13.56 sau

10.00 – 12.56 (în funcţie de ora Europei Centrale) şi pe zona orară 19.00 – 21.00 (miercuri şi vineri, înregistrare şi redifuzare). De asemenea, România Muzical emite non-stop prin sistem T – DAB (digital) exclusiv în Bucureşti.

Tot în anul 2006, postul muzical a primit Premiul special pe 2005 al revistei Cuvântul. Prin întreaga sa activitate Radio România Muzical se afirmă şi în acest an ca un post de anvergură naţională şi chiar universală promovând cu pregnanţă valorile europene şi răspunzând astfel misiunii ce-i revine din Legea de organizare şi funcţionare a SRR.

În anul 2007, eforturile au fost îndreptate către câştigarea unor noi segmente de vârstă (ascultători tineri), iar în acest sens politica de program a suferit câteva modificări:

– creşterea spaţiilor de emisie cu moderatori în direct şi cu momente de interactivitate;

– realizarea în premieră a unui „Matinal muzical” (de luni până vineri între orele 7,15-9,00), care acoperă întreaga arie stilistică promovată de Radio România Muzical;

– iniţierea unui flux de emisiuni care aduce în atenţia ascultătorului interpretări comparate ale unor opusuri de referinţă din literatura muzicală universală;

– crearea ciclului de emisiuni educative „Poveşti pe note” (biografii scenarizate ale marilor muzicieni), cu adresabilitate către tronsonul de ascultători cu vârste între 8 şi 15 ani.

Din 19 februarie 2007, Radio România Muzical emite prin Satelitul Thor III şi poate fi ascultat, necodat, în toată ţara precum şi în numeroase ţări europene, iar la 1 iulie 2007, Radio România Muzical începe să emită pe internet.

Din noiembrie 2007, redactor – şef al postului a devenit Liliana Staicu, după pensionarea Mihalelei Doboş. Liliana Staicu a prezentat timp de 10 ani, până în 2006, una dintre cele mai longevive emisiuni ale postului, „Olimpiada melomanilor”.

În anul 2008, Radio România Muzical organizează mai multe momente dedicate Anului Puccini, între care şi o serie de emisiuni în dialog cu marea soprană Virginia Zeani şi cu participarea extraordinară a MS Regina Ana a României şi a ASR Principele Radu, precum şi a cuplului Angela Gheorghiu – Roberto Alagna, în care au fost comentate principalele opere pucciniene „Boema”, „Madama Butterfly”, sau „Tosca”.

Activitatea Radio România Muzical, şi implicit a SRR, în cadrul Uniunii Europene de Radio a fost deosebit de apreciată în cadrul structurilor acestui organism european, doi dintre membrii postului fiind aleşi, în octombrie 2008, în grupurile de lucru ale UER:

– Grupul de Cultură (Liliana Staicu, redactor-şef RRM), fiind prima dată când Radio România este reprezentată în acest grup.;

– Grupul Inginerilor de contact (ing. Paul Pop, şef serviciu tehnic RRM – ales vicepreşedinte al acestui grup).

Revista „Universul Radio” 26 septembrie-2 octombrie 2005 – Interviu acordat de acad. Răzvan Theodorescu, Mihaelei Doboş. Scrisoarea de sprijin a membrilor Comisiei de cultură din Senat pentru RRM

În mai 2008, RRM organizează prima preselecţie naţională în vederea alegerii reprezentaţilor României la concursurile derulate sub egida Uniunii Europene de Radio: New Talent şi Concertino Praga, iar de atunci postul organizează anual aceste preselecţii.

În anul 2008 este acordat de către Forumul Muzical Român, Premiul Musica viva Luminiţei Arvunescu pentru ciclul de emisiuni „Puccini”, realizat împreună cu soprana Virginia Zeani sub auspiciile „Serii de operă”, şi Premiul de Excelenţă pentru întreaga activitate acordat de Forumul Muzical Român, Mihaelei Doboş, şi înmânat la 9 decembrie la Palatul Cotroceni. Tot Forumul Muzical Român a desemnat, printre caştigătorii premiilor pentru anul 2008, alt membru al echipei Radio România Muzical, prof. univ. dr. Grigore Constantinescu.

În anul 2009, elementul de noutate l-a constituit dezvoltarea online a postului, cu cele două componente de bază: o nouă imagine a site-ului, adaptată la dinamica transformărilor editoriale şi dezvoltarea de posturi alternative (on demand).

Pe parcursul anului 2009, Radio România Muzical a derulat 4 proiecte editoriale şi de promovare menite a contribui la informarea, formarea şi educarea publicului ascultător dar şi la creşterea vizibilităţii şi notorietăţii postului:

– Stagiunea itinerantă prin şcoli şi grădiniţe bucureştene a emisiunii-spectacol „Lecţia micului meloman” (proiect deschis astfel unui număr mult mai mare de copii dar şi cadrelor didactice din învăţământul preşcolar şi primar);

– „Radio România Muzical prezintă Filarmonicile României” (proiect ce are ca scop popularizarea activităţii curente a celor mai importante instituţii muzicale ale ţării prin transmisia live a evenimentelor din stagiunile de concerte);

– „Stagiunea tinerilor muzicieni” (serie de concerte şi recitaluri desfăşurate în parteneriat cu TVR Cultural şi Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti având ca obiectiv promovarea celor mai valoroase talente ale tinerei generaţii de artişti);

– „Librăria cu muzică” – proiect derulat în parteneriat cu Librăriile Humanitas (crearea de evenimente şi susţinerea de concerte într-un spaţiu neconvenţional, cât mai aproape de ascultători).

În planul proiectelor de anvergură un loc important l-a ocupat evenimentul major ale anului: Festivalul şi Concursul internaţional „George Enescu” (de la care Radio România Muzical a efectuat 59 de transmisiuni directe, înregistrarea integrală a tuturor recitalurilor, concertelor, spectacolelor de operă difuzate în retransmisie ulterioară şi a tuturor etapelor Concursului; s-au realizat de asemenea 30 de emisiuni informative cu ştiri, opinii, interviuri, comentarii; 50 de concerte au fost difuzate în reţeaua Uniunii Europene de Radio prin oferta propusă de Radio România Muzical).

La 5 octombrie 2009 are loc lansarea noului site Radio România Muzical în limba română şi concomitent, a celui în limba engleză, precum şi lansarea primului stream on-demand „Opera mia”, iar la 6 decembrie 2009 are loc lansarea streamului on-demand pentru copii.

La 17 decembrie 2009 are loc prima transmisiune directă audio-video pe site-ul RRM – selecţia naţională pentru Concursul „New Talent”, organizat sub auspiciile Uniunii Europene de Radio.

Cătălin Rusu, de la Radio România Muzical, a obţinut premiul Musica viva decernat de Forumul Muzical Român, în decembrie 2009.

La 1 martie 2010 are loc emisiunea specială „Chopin 200” cu ocazia aniversării a 200 de ani de la naşterea compozitorului, iar la 24 martie are loc lansarea noii adrese web a site-ului, www.romania-muzical.ro, precum şi lansarea de noi modalităţi de comunicare cu ascultătorii prin reţeaua de socializare Facebook.

La 1 octombrie 2010 are loc prima ediţie a proiectului „Ascultă 5 minute de muzică clasică”, iar la 18 octombrie 2010 are loc debutul proiectului „Zilele Lipatti”.

“Ascultă 5 minute de muzică clasică”, un proiect Radio România Muzical realizat
în şcoli şi licee

Anul 2010 aduce şi alte noi premii pentru RRM, precum Premiul Uniunii Criticilor Muzicali

acordat Monicăi Isăcescu şi lui Ştefan Costache, pentru coordonarea proiectului „Zilele Lipatti” desfăşurat în perioada octombrie – noiembrie 2010, la Gala premiilor Forumului Muzical Român, Premiul „David Ohanesian” acordat Ligiei Ardelean pentru întreaga sa activitate radiofonică, la Gala premiilor Forumului Muzical Roman şi Premiul „Performanţă în management” decernat Lilianei Staicu, redactor şef Radio România Muzical, la aceeaşi gală. Premiile au fost acordate la 21 februarie 2011, la sediul Operei Comice pentru Copii.

Mare parte dintre eforturile echipei Radio România Muzical au fost concentrate, în anul 2011, către reflectarea celui mai important eveniment românesc din sfera muzicală: Festivalul şi Concursul Internaţional „George Enescu”. Cu acest prilej, 49 de concerte au fost transmise în direct şi alte 20 au fost înregistrate. Pe toată durata desfăşurării evenimentului, au fost realizate agende informative, care au cuprins interviuri, comentarii, reportaje, relatări, precum şi 70 de Horia Mihail în Turneul Naţional „Pianul Călător: Pe urmele lui Franz Liszt” concerte transmise partenerilor de la Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune.

19 dintre emisiunile Radio România Muzical (toate cele care pot fi definite ca producţii complexe) pot fi ascultate pe site-ul Radio România Muzical, într-o arhivă audio. De asemenea, toate transmisiunile directe (interne şi internaţionale) pentru care există drepturi în acest sens, pot fi reascultate pe site-ul Radio România Muzical, şapte zile după data difuzării.

În martie 2012, au loc o serie de evenimente dedicate aniversării a 15 ani de la înfiinţarea Radio România Muzical: recitalul pianistei Alice Sara Ott, la Sala Radio (24 martie), o nouă ediţie a proiectului „Ascultă 5 minute de muzică clasică” (1-31 martie), lansarea primului ziar de muzică clasică din România, editat în colaborare cu România liberă (19 martie), o ediţie specială a emisiunii spectacol Lecţia micului meloman, precum şi două zile speciale de programe, bazate exclusiv pe preferinţele ascultătorilor (24 – 25 martie).

În perioada 23 – 29 septembrie 2012 are loc prima ediţie a Festivalului Internaţional al Orchestrelor Radio – RADIRO – organizat de Radio România, transmis la Radio România Muzical.

De la sfârșitul anului 2012, pe stream-ul on demand Înregistrări Radio sunt accesibile fișiere audio noi,  în special din Fonoteca de Aur a Radio România.

Radio România Muzical a organizat cea de-a doua ediţie a Zilelor Lipatti, care a culminat cu un recital pianistic-maraton la Ateneul Român (2 decembrie 2012).

Radio România Muzical şi-a păstrat şi pe parcursul anului 2013 statutul de post românesc dedicat exclusiv muzicii clasice şi de jazz, impunându-se în peisajul media prin selecţia muzicală de valoare, complexitatea, relevanţa şi acurateţea informaţiilor oferite, susţinerea şi promovarea artiştilor români – interpreţi şi compozitori – în context european şi internaţional, reflectarea live a unor importante evenimente muzicale interne şi internaţionale, ancorarea permanentă în actualitate.

La 24 martie 2013 are loc lansarea unei noi versiuni grafice a site-ului Radio Romania Muzical, iar la 16 iunie 2013 are loc transmisia unui concert de gală, în direct, al concursului Concertino Praga derulat sub emblema EBU cu violonista Alexandra Bobeico (premiul I şi premiul pentru cea mai buna interpretare a piesei impuse). Alexandra Bobeico a fost propusă de Radio România Muzical în această competiţie şi este prima muziciană care obţine acest premiu pentru România în ultimii 30 de ani.

Campaniile propuse de Radio România Muzical – Ascultă 5 minute de muzică clasică şi Votează discul de muzică clasică al anului 2013 (la 7 ianuarie 2013 are loc debutul unui nou proiect marca Radio România Muzical: „Votează discul de muzică clasică al anului”, care are la bază votul publicului) – cu dezvoltare pe toate cele 3 platforme: on-air, online şi off-air – s-au bucurat de o importantă participare din partea ascultătorilor postului şi a targetului vizat (elevii, spre exemplu).

Festivalul Internaţional „George Enescu”, cel mai important eveniment cultural al anului, desfăşurat în perioada 1-27 septembrie 2013, a fost reflectat la Radio România Muzical prin realizarea a nu mai puţin de 63 de transmisiuni directe (alte 8 concerte fiind înregistrate şi redifuzate ulterior), 29 de emisiuni informative şi nenumărate rubrici dedicate evenimentului, 59 de concerte transmise în cadrul reţelei Uniunii Europene de Radio şi Televiziune şi, nu în ultimul rând, Seara Radio România Muzical în Piaţa Festivalului.

Cele mai importante evenimente muzicale din România, în 2014, au fost transmise în direct: Festivalul Internaţional al Orchestrelor Radio RadiRo (în perioada 20 – 27 septembrie 2014 are loc a doua ediție a Festivalului RADIRO, organizat de Radio România, amplu reflectat în emisiunile postului), Concursul Internaţional „George Enescu”,  Concertele Orchestrelor şi Corurilor Radio, între care şi concertul susţinut de Orchestra Naţională Radio în avanpremiera turneului de la Kuala Lumpur.

Site-ul www.romania-muzical.ro dispunea deja de una dintre cele mai bogate arhive audio, incluzând 3.890 de ediţii ale unui număr de 112 emisiuni din grila actuală a Radio România Muzical şi din cele precedente.

Radio România Muzical şi-a menţ­inut în 2015 statutul în FM şi în online – pe site-ul www.romania-muzical.ro –, ramânând totodată un mijloc important de educare a publicului.

Punctul forte al grilei de program a postului Radio România Muzical a fost în 2015 coordonarea fluxului de transmisiuni directe naţ­ionale şi internaţ­ionale. În acest sens, postul a realizat 52 de transmisiuni directe internaţ­ionale ale unora dintre cele mai interesante concerte susţ­inute în centre muzicale de tradiţ­ie, între care şi cele două concerte anuale ale Orchestrei Filarmonicii din Viena – Concertul de Anul Nou şi Concertul de vară din grădina Palatului Schonbrunn, anualul concert de la Waldbuhne (Berlin) al Filarmonicii din Berlin, dar şi, în premieră, Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Berlin.

30 aprilie 2015 – Managerul RRM, Liliana Staicu – prezentarea concertului aniversar cu ocazia împlinirii a 75 de ani de existenţă ai Corului Academic Radio – la Sala Radio. Fotografie din arhiva doamnei Liliana Staicu

De asemenea, la Radio România Muzical au fost reflectate cele mai importante evenimente muzicale din România: Festivalul Internaţ­ional ”George Enescu” (39 de concerte transmise live, 27 de concerte înregistrate şi retransmise a doua zi, 22 de agende ale festivalului, interviuri cu 48 dintre artiştii invitaţ­i în festival, reportaje, opinii, cronici etc), concertul susţ­inut de Angela Gheorghiu la Ateneul Român în noiembrie 2015, concertele Orchestrelor şi Corurilor Radio.

La 9 ianuarie 2015 este anunțat discul de muzică clasică al anului 2014, așa cum a fost votat în cadrul campaniei Radio România Muzical “Votează discul de muzică clasică al anului 2014”. Este vorba despre albumul Rameau-Debussy apărut la A&A Records România sub semnătura pianistei române Alina Azario.

În mediul online, Radio România Muzical a putut fi accesat şi prin aplica­ţia pentru smartphones şi tablete din Google Play şi Appstore, iar ultimele noutăţ­i au putut fi consultate şi în reţ­elele social media Facebook şi Twitter.

Aprecierea deosebită a publicului pentru RRM este susţ­inută şi de statisticile de trafic pentru site-ul Radio România Muzical, care înregistrează 492.835 accesări, 207.869 vizitatori, 1.354.810 pagini vizualizate, dar mai ales un procentaj foarte bun de vizitatori fideli (returning visitors) – 56,1%.

În perioada 26 noiembrie – 2 decembrie 2015, postul organizează mai multe acţiuni în cadrul proiectului „65 ani fără Dinu Lipatti”: un simpozion internațional de muzicologie la Universitatea Națională de Muzică din București (26 noiembrie), o emisiune specială live de 7 ore, având invitați dintre cei mai importanți, printre care și Ministrul Culturii, Vlad Alexandrescu (2 decembrie) și un recital al pianistului Mihai Ritivoiu la Muzeul Național Cotroceni (2 decembrie).

La 8 ianuarie 2016 a avut loc o emisiune specială In memoriam Pierre Boulez (stins din viață în 5 ianuarie 2016), iar la 11 ianuarie 2016, Radio România Muzical anunță discul câștigător al campaniei Votează discul de muzică clasică al anului 2015: albumul cuprinzând integrala lucrărilor pentru pian solo de George Enescu, în interpretarea pianistei Raluca Știrbăț. Albumul, alcătuit din trei cd-uri, a apărut la casa Hanssler Classic şi a fost lansat la nivel internaţional în octombrie 2015, iar la Bucureşti pe 3 decembrie 2015.

La 13 ianuarie 2016, în cadrul Săptămânii dedicate României la Filarmonica „Oltenia” din Craiova, prilejuită de sărbătorirea, pe 15 ianuarie, a Zilei Culturii Naţionale Române, muzicologul Liliana Staicu, director al postului Radio România Muzical, s-a întâlnit, la Sala Filip Lazăr, cu publicul craiovean în cadrul unei discuţii libere despre Orchestrele şi Corurile Radio şi despre înregistrările produse de Editura Casa Radio. Expunerile au fost însoţite de exemplificări audio şi video.

La 28 iulie, managerul RRM Liliana Staicu a transmis în direct, de la ”Royal Albert Hall” din Londra, de la Festivalul BBC Proms, ultimul concert susținut de Orchestra Radiodifuziunii SWR din Stuttgart, în acea formulă.

28 iulie 2016 – Managerul RRM, Liliana Staicu, în direct de la ”Royal Albert Hall” din Londra. Fotografie din arhiva personală a doamnei Liliana Staicu

La 11 august 2016 a devenit disponibilă audiţia Radio România Muzical prin telefon, apelând numărul 031.504.04.64.

În perioada 23-29 septembrie 2016, Radio România Muzical a transmis în direct ediția a III-a a Festivalului RADIRO – Festivalul Internațional al Orchestrelor Radio, organizat de Radio România, iar la 1 octombrie 2016 şi-a făcut debutul un nou proiect Ascultă 5 minute de muzică clasică în spații neconvenționale.

O ediție specială live a Serii de operă cu soprana Mariana Nicolesco a fost difuzată la 22 noiembrie 2016, iar la 3 decembrie 2016 s-a transmis deschiderea stagiunii de transmisiuni directe de la Teatrul Metropolitan din New York, moment transmis neîntrupt în ultimii 17 ani.

La 7 decembrie 2016 au fost oferite diplome aniversare din partea Muzeului Naţional Cotroceni, cu ocazia aniversării a 25 ani de existenţă, doamnelor Liliana Staicu, manager Radio Romania Muzical şi Cristina Comandaşu – redactor şef.

În 11 ianuarie 2017, Radio România Muzical a transmis în direct concertul de inaugurare a complexului Elbphilharmonie din Hamburg, iar la 16 ianuarie 2017, Radio România Muzical anunța clasamentul rezultat în urma votului popular desfășurat în cadrul campaniei „Votează discul de muzică clasică al anului 2016″. Câștigător, cu 5546 de voturi unice, este albumul Bach semnat de violonistul Alexandru Tomescu.

În 2017, cu ocazia împlinirii a 20 de ani de existenţă, Radio România Muzical, în colaborare cu Muzeul Național Cotroceni, a organizat un prim eveniment dedicat acestei aniversări, joi, 16 martie – recitalul susținut de violonistul Alexandru Tomescu, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați muzicieni români ai momentului, interpretul discului de muzică clasică al anului 2016.

Tot cu ocazia aniversării de 20 ani, Radio România Muzical a organizat la 23 martie, în colaborare cu Muzeul Național Cotroceni, un recital susținut de pianista Luiza Borac. Recitalul a fost dedicat Centenarului Dinu Lipatti, în 19 martie împlinindu-se 100 ani de la nașterea acestui pianist-simbol pentru cultura românească.

La 17 ianuarie 2018, Radio România Muzical şi Forumul Cultural Austriac au organizat, la Muzeul Naţional Cotroceni, concertul-eveniment Musical bridges – punţi între trecut şi prezent, punţi între culturi, un concert aflat sub semnul Centenarului României. Pianista Raluca Ştirbăţ şi violoncelistul austriac Rudolf Leopold au interpretat, în premieră, o sonată de Constantin Silvestri a cărei partitură a fost considerată dispărută: Sonata op. 22 nr. 1 pentru violoncel (fagot) şi pian, interpretată o singură dată, la prima audiţie din anul 1941, partitura pierzându-se până în 2017, când a fost regăsită de Raluca Ştirbăţ la Viena, în urma unei minuțioase munci de cercetare.

La 20 februarie 2018, la ora 10.00, a avut loc inaugurarea noului studio de emisie Radio România Muzical, unicul post de radio românesc dedicat exclusiv muzicii clasice şi de jazz. Emisia Radio România Muzical se realizează acum dintr-o cabină modernizată și retehnologizată – cabina 23 a Radio România.

Foto: Alexandru Dolea

La 24 martie 2018, în ziua în care Radio România Muzical, unicul post românesc dedicat muzicii clasice, a împlinit 21 ani de existenţă, violonistul Alexandru Tomescu a cântat la ParkLake Shopping Center din Bucureşti, într-un eveniment din cadrul campaniei Ascultă 5 minute de muzică clasică. Pe scena de la parter, Main Square ParkLake Shopping Center, Alexandru Tomescu a interpretat câteva opusuri celebre, a interacţionat cu publicul şi a oferit autografe pe discurile sale, care au putut fi achiziţionate de la standul Cărtureşti aflat lângă scenă.

Începând cu 17 aprilie 2018, Radio România Muzical a propus, săptămânal, o nouă emisiune, care s-a înscris printre produsele editoriale Radio România dedicate Centenarului Marii Uniri, în cadrul campaniei “Moștenitorii României”. Emisiunea s-a intitulat “Muzici tradiționale românești”. Pe parcursul a 20 ediții, etnomuzicologul Constantin Secară a trecut în revistă muzicile tradiționale specifice fiecărei regiuni istorice românești, punând accent pe unitatea în diversitate a folclorului muzical românesc, ca expresie și dovadă a unității de neam, limbă și țară.

Cercetător științific la Institutul de Etnografie și Folclor “Constantin Brăiloiu” al Academiei Române, dr. Constantin Secară a propus audiții unice, muzici tradiționale românești neatinse de presiunea comercialului sau kitsch, înregistrări care surprind prin originalitatea și inventivitatea lor – un model de lăsat mai departe generației următoare, moștenitorilor României.

La 18 mai 2018 a avut loc workshopul „The challenges of Classical Music Station”, în cadrul căruia Edward Blakeman, directorul de programe în cadrul postului de muzică clasică BBC Radio 3, s-a aflat la Bucureşti, pentru un schimb de experiență cu echipa editorială Radio România Muzical. Edward Blakeman a vorbit despre organizarea echipei BBC Radio 3 și despre grila variată de programe a postului, punând accentul pe idei de mare importanță și actualitate precum: rolul mediului online și al rețelelor de socializare în apropierea muzicii clasice de publicul larg; efectul benefic al discursului liber, spontan al realizatorilor de emisiuni; idei de combinare a diferitelor genuri muzicale și a diferitelor arte, Radio 3 având în program o rubrică de eseuri pe diferite teme și o emisiune dedicată teatrului; importanța transmiterii în direct, aproape zilnic, a unui număr semnificativ de concerte de pe întreg teritoriul țării.

Între 25 şi 31 iulie 2018, Radio România Muzical a transmis în direct șase spectacole din cadrul Festivalului Richard Wagner de la Bayreuth, unul dintre cele mai importante festivaluri de operă din lume şi un punct de referinţă pentru toţi iubitorii muzicii lui Wagner, iar în perioada 1 – 23 septembrie 2018, Concursul internațional George Enescu a putut fi ascultat în direct la Radio România Muzical.

La 1 decembrie, cu ocazia Centenarului României, Radio România Muzical a dedicat acestui eveniment finalizarea unui nou proiect, site-ul www.clasic.radio, construit pe un domeniu gestionat de EBU – Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune şi dedicat interpreţilor şi compozitorilor români. Pe site-ul www.clasic.radio au putut fi accesate peste 40 de portrete ale unora dintre cei mai cunoscuţi şi reprezentativi muzicieni români, compozitori şi interpreţi, însoţite de fişiere audio ilustrative pentru creaţia şi repertoriul acestora. Site-ul a fost realizat în parteneriat cu Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, iar portretele au fost redactate de studenţi la secţia Muzicologie şi adaptate apoi de o echipă Radio România Muzical alcătuită din Monica Cengher, Sorina Bobeico şi Cristina Comandaşu.

La 26 februarie 2019, EBU a făcut publică o statistică referitoare la schimburile muzicale derulate în cadrul acestei organizaţii care reuneşte radiodifuziunile publice europene, cu membri asociaţi din America, Asia şi Australia. Raportul arată că Radio România, prin Radio România Muzical, a transmis pe parcursul anului 2018, în direct, cele mai multe dintre concerte sau spectacole de operă, dintre membrii EBU, respectiv, un număr de 85 de evenimente în direct. A doua în această statistică este Radiodifuziunea Italiană cu 66 de concerte în direct, pe locul următor plasându-se Radiodifuziunea Daneză, cu 59 de concerte în direct.

Pentru Radio România Muzical, preluarea în direct a concertelor şi spectacolelor de operă de pe scenele internaţionale, producţii propuse de partenerii din EBU, este o prioritate. A putea asculta la radio marile nume ale artei interpretative din prezent, este o şansă pe care o radiodifuziune publică trebuie să o ofere ascultătorilor săi. Transmisiunile au fost comentate de o echipă profesionistă de realizatori: Anca Ioana Andriescu, Luminiţa Arvunescu, Monica Cengher, Andreea Chiselev, Ştefan Costache, Monica Isăcescu, Laura Ana Mânzat, Irina Cristina Vasilescu. Producător Mihai Stănescu.

Între 1 şi 31 martie 2019, s-a derulat o nouă ediţie a proiectului „Ascultă 5 minute de muzică clasică”, în spații neconvenționale din întreaga țară. Din octombrie 2010, în fiecare zi a lunilor martie și octombrie, Radio România Muzical a propus înregistrări cu celebre lucrări din muzica cultă care să fie difuzate în spații neconvenționale – hipermarketuri, mall-uri, librării, muzee, sedii de firme.

La 12 februarie 2019, pianista Eva Garet, elevă la Colegiul Naţional de Muzică George Enescu din Bucureşti, este laureată a uneia dintre cele mai importante competiţii pentru tineri muzicieni la nivel internaţional, Concertino Praga, organizat sub egida Uniunii Europene de Radio. Eva Garet, în vârstă de 12 ani, a obţinut o menţiune de onoare, o adevărată performanţă având în vedere nivelul foarte ridicat al competiţiei, dar şi specificul ieşit din comun al concursului, participanţii fiind reprezentaţi de înregistrări realizate în studiourile posturilor de radio publice membre ale Uniunii Europene de Radio (EBU). Prezenţa în concurs a pianistei Eva Garet a fost propusă şi susţinută de Radio România Muzical: tânăra pianistă a înregistrat programul pentru concurs în luna septembrie 2018, alături de o echipă alcătuită din: Octavia Galescu – producător, Andrei Cazan – regizor muzical, Cristian Şerbu şi Cristian Iordache – tehnicieni de sunet.

Radio România Muzical a colaborat în alegerea tinerilor muzicieni care aveau să reprezinte România la concursul Concertino Praga cu Fundaţia Remember Enescu, preşedinte – prof. Mihaela Tomescu.

La 26 februarie 2019, EBU a făcut publică o statistică referitoare la schimburile muzicale derulate în cadrul acestei organizaţii care reuneşte radiodifuziunile publice europene, cu membri asociaţi din America, Asia şi Australia. Raportul arată că Radio România, prin Radio România Muzical, a transmis pe parcursul anului 2018, în direct, cele mai multe dintre concerte sau spectacole de operă, dintre membrii EBU, respectiv, un număr de 85 de evenimente în direct. A doua în această statistică este Radiodifuziunea Italiană cu 66 de concerte în direct, pe locul următor plasându-se Radiodifuziunea Daneză, cu 59 de concerte în direct.

Tot în 26 februarie, EBU a anunţat şi că Anca Ioana Andriescu, realizator Radio România Muzical, a fost acceptată ca vorbitor în cadrul panelului dedicat comentatorilor concertelor EBU, ce urma să se desfăşoare la Dublin, între 8-11 mai, parte a întrunirii experţilor în muzică din cadrul EBU. Anca Ioana Andriescu, cu o experienţă de peste 15 ani în realizarea transmisiunilor directe internaţionale, comentează, în medie, două concerte pe lună la Radio România Muzical, producţii dintre cele mai dificile, precum Concertul de Anul Nou de la Viena.

La 18 martie 2019, a avut loc la Camera de Comerţ şi Industrie Bucureşti a doua ediţie a Galei drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, organizată de Editura Universul Juridic, editură care se adresează prin publicaţiile sale, reviste şi colecţii de carte, profesioniştilor din domeniul juridic din România. Premiul la categoria Mass media a fost acordat postului Radio România Muzical, pentru contribuţia la promovarea tinerelor talente.

La 24 martie 2019, de ziua Radio România Muzical, violonistul Alexandru Tomescu şi Corul de Copii Radio România au cântat la ParkLake Shopping Center din Bucureşti, iar în Librăriile Humanitas şi pe carturesti.ro au fost Zilele muzicii clasice.

În 24 martie, ziua în care Radio România Muzical, unicul post românesc dedicat muzicii clasice, împlinea 22 ani de existenţă, violonistul Alexandru Tomescu şi Corul de Copii Radio România, dirijor Răzvan Rădos, la pian Madgalena Faur, au cântat la ParkLake Shopping Center din Bucureşti, într-un eveniment din cadrul campaniei Ascultă 5 minute de muzică clasică. Pe scena instalată în Main Square ParkLake Shopping Center, Alexandru Tomescu şi Corul de copii Radio România au interpretat câteva opusuri celebre. După concert, Alexandru Tomescu a oferit autografe pe discurile sale, care au putut fi achiziţionate de la standul Cărtureşti aflat lângă scenă.

Între 31 august şi 22 septembrie a avut loc Festivalul internaţional George Enescu, alături de care se află, din 1958, încă de la prima ediţie, neîntrerupt până astăzi, Radio România, acum în calitate de coproducător. Ediţia a 24-a a Festivalului Enescu a fost reflectată pe larg în programele Radio România Muzical şi Radio România Cultural, iar ştiri şi reportaje au fost difuzate şi de Radio România Actualităţi şi în reţeaua studiourilor regionale Radio România. Radio România Muzical a transmis în direct toate concertele pentru care artiştii şi-au exprimat acordul în acest sens. Majoritatea concertelor derulate la Bucureşti, aproape 70 dintre ele, au putut fi ascultate în direct la Radio România Muzical, evenimentele derulate la Sala Palatului, Ateneul Român, Sala Auditorium a Muzeului Naţional de Artă al României, Sala Radio şi la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti.

În perioada  1 – 31 octombrie 2019, proiectul „Ascultă 5 minute de muzică clasică”, a avut loc în spaţii neconvenţionale din întreaga ţară. Radio România Muzical a propus înregistrări cu celebre lucrări din muzica cultă în spaţii neconvenţionale – hipermarketuri, mall-uri, librării, muzee, sedii de firme.

La 4 decembrie 2019, în urma invitaţiei sosite din partea preşedintelui International Classical Music Awards (ICMA) şi a aprobării Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, s-a anunţat că Radio România Muzical va face parte, începând cu anul 2020, din juriul care acordă prestigioasele premii ICMA, unele dintre cele mai importante premii din industria discografică europeană, pentru muzica clasică.

Reprezentând Radio România Muzical, din juriu a fost invitată să facă parte Cristina Comandaşu, jurnalist cu o îndelungată experienţă, de peste 17 ani, în realizarea de emisiuni având ca tematică discurile de actualitate. Ea realizează săptămânal la Radio România Muzical emisiunea Music box, în care prezintă cele mai noi şi interesante titluri apărute la nivel internaţional. Cristina Comandaşu este şi iniţiatoarea proiectului Discurile anului disponibilă pe site-ul www.romania-muzical.ro, care reuneşte toate discurile în premieră difuzate într-un an la Radio România Muzical, din care, la final de an, se aleg cele mai reprezentative titluri.

La 13 februarie 2020, EBU (European Broadcasting Union) a făcut publică o statistică privind schimburile muzicale derulate în cadrul acestei organizaţii care reuneşte radiodifuziunile şi televiziunile publice europene, cu membri asociaţi din America, Asia şi Australia.

Raportul arată că Radio România Muzical este pe locul 1 în topul radiodifuziunilor europene care transmit evenimente în direct, preluate în cadrul schimburilor muzicale EBU. Radio România Muzical a transmis pe parcursul anului 2019, în direct, 77 de evenimente – concerte simfonice şi spectacole de operă. A doua în această statistică este Radiodifuziunea Italiană cu 61 de concerte în direct, pe locul al treilea situându-se Radiodifuziunea letonă, cu 57 de concerte în direct.

Pe 18 mai 2020, Radio România Muzical a inaugurat pe contul său facebook seria Dialogurilor live cu interpreți români de renume, tema discuției fiind perioada pe care o traversăm cu toții, dar și soluțiile propuse pentru ieșirea din criza declanșată de pandemie. Muzicienii reprezintă una dintre categoriile profesionale grav afectate, în întreaga lume: toate concertele cu public au fost anulate, iar revenirea la normalitatea ante-pandemie nu se ivește încă la orizont, însă în fiecare țară sunt căutate soluții de a facilita accesul publicului la actul muzical, în condiții de siguranță sanitară atât pentru muzicieni, cât și pentru public.

Din 25 august 2020, Radio România Muzical a propus o nouă serie de recitaluri şi concerte camerale, pe scena Sălii Radio, fără public, însă transmise în direct la radio şi cu premiere ulterioare în reţelele sociale – „Concertele Roz”. Seria a fost deschisă de celebrul violoncelist Andrei Ioniţă, singurul câştigător român al prestigiosului concurs Ceaikovski de la Moscova, cel care, în stagiunea 2019-2020, a fost artist în rezidenţă al Orchestrei Simfonice din Hamburg şi pe care l-am putut urmări într-un emoţionant concert fără public susţinut alături de Martha Argerich, înregistrat în această perioadă pandemică, atât de grea pentru artişti.

În perioada 28 august – 12 septembrie 2020, Radio România Muzical a transmis în direct o serie de concerte din festivalul BBC Proms, ajuns la ediția cu numărul 125, organizat în condiții de pandemie.

Din 14 septembrie 2020, odată cu debutul noii grile 2020-2021, sunt difuzate și primele ediții ale unei rubrici audio-video susținute de dirijorul Cristian Măcelaru, Camera albastră, iar la 24 septembrie 2020, Radio România Muzical a transmis în direct concertul de debut al dirijorului Cristian Măcelaru, în calitate de director muzical al Orchestrei Naționale a Franței.

Din 1 octombrie 2020, proectul „Ascultă 5 minute de muzică clasică” a împlinit 10 ani şi a derulat o nouă ediție în spații neconvenționale.

În octombrie 2020, Radio România Muzical a continuat să pună la dispoziția instituțiilor muzicale și muzicienilor contul său de facebook pentru concerte în direct sau înregistrate, singura modalitate de comunicare existentă între artiști și public, în contextul pandemiei COVID. Pe contul fb Radio România Muzical au fost transmise săptămânal concertele Filarmonicii bucureștene, ale Filarmonicii din Brașov,

La 1 noiembrie 2020, a avut loc un recital propus de Radio România Muzical, în coproducție, la Sibiu. Cvartetul Arcadia a interpretat Cvartetul nr. 7 de Dan Dediu, comandat de Radio România Muzical și Rotary Club Pipera special pentru acest eveniment, și Cvartetul op. 131 de Beethoven, într-o seară dedicată aniversării Beethoven 250

În lunile noiembrie – decembrie 2020, în cadrul colecției Radio România Muzical de la Editura Casa Radio apar titluri ce-i au în prim plan pe violonistul Alexandru Tomescu și Cristian Măcelaru și un disc dedicat lui Ludwig van Beethoven – simfonii cu Orchestra Națională Radio, dirijori Horia Andreescu și Cristian Măcelaru.

La 17 decembrie 2020, a fost Ziua Beethoven la Radio România Muzical, o întreagă zi dedicată exclusiv creației beethoveniene, la 250 ani de la nașterea Titanului de la Bonn.

Între 1 februarie şi 5 martie 2021, Radio România Muzical a difuzat în cadrul unui serial zilnic discurile declarate câștigătoare la ediția 2021 a premiilor ICMA.

În martie 2021, conform studiilor de audiență ARA derulate între 2017 și 2020, s-a publivat faptul că Radio România Muzical și-a dublat cota de piață în București, ajungând la market share 1.5% pentru întregul 2020, un record de audiență absolut. Totodată, Radio România Muzical rămâne și în 2020, pentru al treilea an consecutiv, postul de radio european care a transmis cele mai multe concerte în direct din oferta Uniunii Europene de Radio.

La 24 martie 2021, Ziua Radio România Muzical – 24 de ani, a fost sărbătorită în condiții de pandemie. Filmări video cu realizatorii RRM, reduceri la discuri de muzică clasică în Librăriile Humanitas și pe www.carturesti.ro, un concert susținut de Orchestra de Cameră Radio, au fost dedicate acestui eveniment.

La 1 aprilie 2021, a avut loc debutul pentru proiectul George Enescu – 140. Pe parcursul a 40 de săptămâni, până la finalul anului 2021, Radio România Muzical a difuzat în fiecare joi o oră dedicată integralei creației lui George Enescu și interpretărilor lăsate de marele violonist, dirijor și pianist.

În perioada 12 – 23 mai 2021, semifinalele, finalele şi recitalurile Concursului internațional George Enescu 2020-2021, au putut fi ascultate la Radio România Muzical.

La 13 iunie 2021, violoncelistul Andrei Ioniță, singurul câștigător român al prestigiosului concurs Ceaikovski de la Moscova, a susținut, alături de pianista Daria Tudor, un recital în cadrul proiectului Moștenitorii României muzicale. Organizat de Radio România Muzical și Rotary Club Pipera, evenimentul a avut loc la Sala Radio.

Pe 13 ianuarie 2022, pe scena Sălii Radio s-a încheiat Turneul „Moştenitorii României muzicale”, organizat de Radio România Muzical. Protagoniştii recitalului din această seară au fost pianistul Cadmiel Boțac și violoncelistul Cornelius Zirbo, care au interpretat Sonata în si minor pentru pian de Franz Liszt și Sonata op. 19 în sol minor pentru violoncel și pian de Serghei Rahmaninov. Gazdă a fost Cristina Comandașu, redactor-șef Radio România Muzical și inițiatoarea acestui proiect.

Între 1 şi 31 martie 2022, hipermarketuri, mall-uri,  librării, muzee, sedii de firme, au fost spațiile neconvenționale unde marea muzică a tuturor timpurilor s-a auzit în fiecare zi a lunii martie, în cadrul proiectului „Ascultă 5 minute de muzică clasică”, inițiat de Radio România Muzical și desfășurat fără întrerupere începând cu anul 2010.

La 10 martie 2022, Peste 50 posturi de muzică clasică membre EBU (European Broadcasting Union) au dedicat timp prețios promovării păcii drept testament al spiritului uman. Acestea s-au unit într-o emisie comună a Simfoniei a IX-a de Beethoven. Inspirată de o inițiativă Radio România, membru EBU, această transmisie a putut fi ascultată în peste 30 de țări în diverse momente ale zilei. Interpreții au fost selectați de către radiodifuzori cu ocazia acestei zile speciale. Proiectul a fost iniţiat de Cristina Comandașu, redactor-șef Radio România Muzical.

La 24 martie 2022, Radio România Muzical, unicul post de radio dedicat muzicii clasice, a împlinit 25 de ani de existenţă, în care s-a impus drept unul dintre principalii actori culturali din România, simbol al profesionalismului și valorii, atât prin emisiunile sale, cât și prin proiectele derulate, orientate în principal către educația muzicală a unui public larg și către promovarea valorilor tinere ale artei muzicale românești.

La 25 martie 2022, de la ora 19, la Sala Radio, cu prilejul aniversării a 25 de ani de existență, Radio România Muzical a oferit publicului meloman un concert extraordinar, prin calibrul muzicienilor care l-au susținut, dar și prin frumusețea repertoriului prezentat: violonistul Alexandru Tomescu și dirijorul Cristian Măcelaru – printre cei mai consacrați și apreciați muzicieni români la nivel internațional, dar și foarte apropiați colaboratori ai Radio România Muzical – alături de Orchestra Națională Radio, au interpretat Concertul nr. 2 de Serghei Prokofiev, iar în a doua parte a serii a fost prezentată celebra Simfonie a V-a de Gustav Mahler.

La finalul concertului, Editura Casa Radio a lansat – cu public! – trei albume apărute în colecția „Radio România Muzical”: „Alexandru Tomescu – Concerto. Mozart, Saint-Saëns, Dvořák”, „Cristian Măcelaru, Orchestra Națională Radio. Ceaikovski, Dvořák” și „Romanian Chamber Orchestra, Cristian Măcelaru. Schubert, Dvořák”. Evenimentul, la care au participat violonistul Alexandru Tomescu, dirijorul Cristian Măcelaru şi Liliana Staicu, managerul Radio România Muzical, s-a desfăşurat în foaierul central al Sălii de concerte Radio şi s-a încheiat cu o sesiune de autografe.

La 19 mai 2022, 95,4 MHz a devenit frecvența pe care va răsuna la Iași, pentru prima dată, Radio România Muzical. Primită în cadrul ședinței C.N.A., după aproape 20 de ani de la obținerea precedentelor două, aceasta consolidează portofoliul frecvențelor alocate Radio România Muzical și completează peisajul undelor pe care este recepționat în prezent postul. Acest demers face parte din planul strategic al Societății Române de Radiodifuziune (S.R.R.) de extindere a acoperirii în concordanță cu profilul fiecărui post de radio.

La 2 iunie 2022, un nou recital-eveniment a avut loc pe scena Sălii Radio, fiind organizat de Radio România Muzical ca un cadou pentru ascultătorii săi, la aniversarea a 25 ani de existență: îndrăgitul violonist Răzvan Stoica, alături de sora sa, pianista Andreea Stoica, au urcat pe scena Sălii Radio joi. Lucrări de virtuozitate s-au îmbinat cu opusuri de profunzime dedicate viorii și pianului, programul serii cuprinzând Rapsodia de concert Tzigane de Maurice Ravel, Ciaccona în sol minor de Tomaso Vitali, Suita italiană de Igor Stravinski și Sonata D 574 în La major de Franz Schubert.

În perioada 4-18 septembrie 2022, unul dintre evenimentele vieții muzicale românești, Concursul internațional „George Enescu”, a putut fi ascultat în direct la Radio România Muzical. Concertul de deschidere din 4 septembrie de la Ateneul Român, cele trei finale cu orchestră, precum și cele 5 recitaluri susținute de membri ai juriilor și laureați ai edițiilor precedente au fost transmise live de Radio România Muzical, care continuă astfel colaborarea cu o tradiție de 64 ani care există între concursul George Enescu și Radio România.

Pe 30 noiembrie 2022, violonista Ioana Cristina Goicea, violoncelistul Andrei Ioniță și pianista Daria Tudor – trei dintre cei mai cunoscuți și apreciați muzicieni români ai momentului, la nivel internațional – au susținut un concert cameral extraordinar, la Bruxelles, prilejuit de sărbătorirea Zilei Naționale a României. Evenimentul a avut loc în sala de concerte a emblematicului Muzeu al Instrumentelor Muzicale de la Bruxelles (MIM), în inima orașului ce găzduiește instituțiile reprezentative ale Uniunii Europene. Concertul sa desfășurat sub emblema proiectului “Moștenitorii României muzicale”, unul dintre cele mai vizibile programe de promovare a tinerilor muzicieni români. Concertul a fost organizat de ICR Bruxelles, la inițiativa Radio România Muzical, cu sprijinul Ambasadei României în Regatul Belgiei, Reprezentanța Permanentă a României pe lângă UE, Delegația Permanentă a României la NATO și Rotary Club Pipera din București.

Din data de 22 martie 2023, cu doar două zile înainte de marcarea a 26 de ani de existenţă ai postului, începe să emită la Iași și singurul post românesc dedicat muzicii culte: Radio România Muzical pe frecvența de 95,4 FM. Pentru a marca evenimentul, postul a pregătit împreună cu principalele instituții muzicale ieșene un festival care reunește nume de rezonanță ale artei interpretative contemporane, artiștii originari din iași și artiști care reprezintă Radio România. Pianista Raluca Știrbăț a deschis oficial emisia Radio România Muzical la Iași, la ora 19:00, cu un recital la Casa Balș.

Radio România Muzical s-a impus ca un reper al calității în peisajul media și cultural, fiind unicul post de radio românesc clasic, jazz & more. Cu o emisie de 24 de ore pe zi, Radio România Muzical promovează marile valori ale creației românești și universale, în interpretări de marcă, românești și străine. Radio România Muzical este unicul post de radio unde pot fi ascultate, de exemplu, creațiile lui George Enescu, Paul Constantinescu, Mihail Jora sau înregistrări realizate de Radu Lupu, Dan Grigore, Dinu Lipatti, Ion Voicu, Sergiu Celibidache…