Medvedev a aprobat Acordul cu Vietnamul în domeniul învăţământului

Guvernul Rusiei a aprobat Acordul de partenerat strategic în domeniul învăţământului, ştiinţei şi tehnologiei cu Republica Socialistă Vietnam. Acordul are ca obiectiv colaborarea bazată pe egalitatea în drepturi şi avantaj reciproc, precum şi dezvoltarea colaborării în domeniul învăţământului prin intermediul folosirii de diverse forme de colaborare, pe baza unor priorităţi de stat identice. Domeniile prioritare ale colaborării ruso-vietnameze sunt: educaţie, cercetare fundamentală, biotehnologii, tehnologii medicale şi farmaceutice, tehnologii pentru materiale noi, inclusiv tehnologii pentru  nano-materiale, tehnologii spaţiale, utilizarea raţională a mediului, inclusiv cercetările maritime, economisirea energiei şi eficienţa energetică, inclusiv energia regenerabilă, energia nucleară, tehnologiile miniere şi pentru petrol şi gaze, tehnologiile pentru prelucrarea produselor agricole şi a produselor alimentare, construcţia de maşini şi construcţiile navale. Documentul prevede ca până în 2020 partea rusă să majoreze treptat, până la 1.000 de persoane, numărul cetăţenilor vietnamezi primiţi anual la studii în organizaţiile de învăţământ superior în cadrul cotei stabilite de Guvernul Rusiei pentru educaţia cetăţenilor străini şi a apatrizilor. „Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei a primit sarcina să poarte convorbiri cu partea vietnameză şi în ceea ce priveşte semnarea, în numele Guvernului Federaţiei Ruse, a amintitului acord, permiţându-se introducerea, în proiectul propus, de modificări care nu au un caracter de principiu” – se spune în ordin. În vederea realizării acordului se înfiinţează o comisie ruso-vietnameză pentru colaborarea în domeniul învăţământului, ştiinţei şi tehnologiei, care ia locul Comisiei pentru colaborare tehnico-ştiinţifică, înfiinţată în conformitate cu Acordul de colaborare tehnico-ştiinţifică, încheiat la 31 iulie 1992 între Guvernul Federaţiei Ruse şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam. Noul acord interguvernamental va contribui la extinderea bazei juridice a colaborării cu Vietnamul în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi învăţământului, la intensificarea colaborării dintre organizaţiile din domeniul inovaţiilor din Rusia şi Vietnam.

(www.rosbalt.ru – 25 noiembrie)