Vizita ministrului apărării naţionale la Londra

Ministrul apărării naţionale, Mihnea Motoc, a avut joi, 19 mai, o întrevedere cu secretarul britanic al apărării, Michael Fallon, cu ocazia vizitei oficiale la Londra.

Dialogul substanţial s-a axat pe modalităţi concrete de intensificare a relaţiilor bilaterale în domeniul apărării şi pe cooperarea la nivel aliat în perspectiva pregătirii agendei viitorului Summit NATO. Pe parcursul discuţiilor, a fost apreciat stadiul excelent de colaborare şi rolul esenţial pe care îl are, în actualul context de securitate, Parteneriatul Strategic dintre Marea Britanie şi România.

Au fost agreate noi direcţii de acţiune pentru intensificarea cooperării militare practice dintre cele două armate, în domenii precum pregătirea forţelor şi exerciţii în comun. O atenţie specială a fost acordată participării Armatei României la Gruparea Întrunită de Forţe cu un Nivel de Reacţie Foarte Ridicat, pentru care Marea Britanie va fi naţiune cadru în anul 2017.

Ministrul Mihnea Motoc şi secretarul britanic al apărării, Michael Fallon, au avut un schimb aprofundat de opinii privind evoluţiile din mediul complex de securitate şi posibilităţile de susţinere reciprocă şi au agreat necesitatea creării unui consens în cadrul aliat, în perspectiva pregătirii deciziilor ce urmează a fi adoptate la Summit-ul de la Varşovia, din 8-9 iulie. A fost astfel evidenţiată nevoia întăririi posturii de apărare şi descurajare a Alianţei împotriva tuturor ameninţărilor şi riscurilor la adresa securităţii europene. Cu acest prilej, ministrul Motoc a subliniat importanţa strategică a Mării Negre, ca parte integrantă a securităţii euro-atlantice, şi a accentuat necesitatea consolidării prezenţei înaintate a forţelor NATO pe întregul flanc estic al Alianţei. În acest sens, a prezentat iniţiativele concrete lansate de România în această direcţie şi a solicitat sprijinul părţii britanice în context aliat şi bilateral.

Aceste informaţii sunt disponibile şi în internet, la adresa www.mapn.ro