Proiectul de reabilitare a Monumentului eroilor „Crucea Caraiman”

În calitate de administrator legal al monumentului Crucea comemorativă a eroilor români din Primul Război Mondial, Ministerul Apărării Naționale derulează, în perioada 9 mai 2016 – 30 septembrie 2022, proiectul cu titlul Restaurarea, reabilitarea, conservarea și amenajarea unui spațiu expozițional în cadrul Monumentului Crucea comemorativă a Eroilor români din Primul Război Mondial (Monumentul eroilor „Crucea Caraiman”/ Monumentul Eroilor (Crucea) de pe Vârful Caraiman), cod SMIS 116377, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Valoarea proiectului este de 19.159.031,29 lei, din care 15.946.043,78 lei reprezintă finanțare din fonduri europene, iar 3.212.987,51 lei este valoarea cofinanțării proprii pentru cheltuieli eligibile și neeligibile. Proiectul este implementat de Secretariatul general al Ministerului Apărării Naționale, cu sprijinul Direcției domenii și infrastructuri.

Obiectivul general al proiectului este promovarea istoriei și identității naționale prin conservarea, protejarea și valorificarea unui monument cultural și istoric de referință pentru România, Crucea comemorativă a Eroilor români din Primul Război Mondial, iar obiectivele specifice vizează, pe de o parte, restaurarea, reabilitarea, conservarea monumentului și amenajarea unui spațiu expozițional în cadrul monumentului și, pe de altă parte, creșterea numărului de vizitatori la monument cu minim de 6%, în primul an după finalizarea lucrărilor de intervenție. Astfel, în afara lucrărilor de restaurare a părții metalice și a soclului monumentului, în spațiile acestuia se amenajează o expoziție modernă, accesibilă publicului, în care să predomine informația digitizată, fond sonor și alte facilități de informare, pe măsura importanței pe care acest simbol o are în ansamblul național al operelor ce comemorează Războiul de reîntregire.

Lucrările de restaurare a monumentului au fost demarate la data de 15 iunie 2018. Până în prezent, la monument au fost executate următoarele lucrări:

  • au fost sablate 15 tronsoane pe care a fost aplicat primul strat anticoroziv;
  • a fost montat sistemul paratrăznet și a fost înlocuit cablul de alimentare pentru curent electric, prin îngropare, de la Crucea Caraiman până la locul de racordare, respectiv punctul de transformare-branșare Coștila, pe o lungime de aproximativ 3 km;
  • au fost montate căminele și capacele pentru acces la cablul de alimentare curent electric, în proporție de 80%;
  • a fost executată săpătura în zona spațiului tehnic de sub platforma de acces, unde va fi amenajat grupul sanitar și unde vor fi amplasate grupul electrogen, bazinele de apă, stația de epurare și stația de pompare a apelor uzate;
  • a fost consolidată cu cărămidă și beton armat zona spațiului tehnic de sub platforma de acces și spațiul în care va fi montată stația de pompare a apelor uzate;
  • a fost montată plasa sudată pe placa de pardoseală a spațiului tehnic;
  • a fost decopertat mozaicul de la trepte și de la platforma de acces, în vederea înlocuirii, a fost montată plasa sudată și a fost turnat betonul pe platforma de acces, în proporție de 50% și a fost consolidată baza primei trepte de acces la monument.

Lucrările la obiectiv pot fi efectuate numai în perioada caldă, mai precis în lunile iulie – septembrie. Astfel, în perioada 1 septembrie 2018 – 8 iulie 2019 lucrările au fost conservate, acestea fiind reluate începând cu data de 8 iulie 2019.

Persoane de contact: Anemona Toma: 0722.251.342, 021.319.58.64, atoma@mapn.ro și Geani Munteanu: 0766.797.867, 021.319.58.64, finantare_externa@mapn.ro.