Oraşele germane doresc să ofere sprijin în România – Abordarea migraţiei sărăciei în ţările de origine

Oraşele germane se implică pentru condiţii de viaţă mai bune pentru grupuri sociale vulnerabile din România şi au în plan cooperări concrete cu oraşele şi asociaţiile unităţilor administrativ-teritoriale din România. Acesta a fost rezultatul vizitei la Bucureşti, în zilele de 25 şi 26 septembrie, a unei delegaţii a Asociaţiei Oraşelor Germane, compusă din reprezentanţi ai primăriilor din Gelsenkirchen, Hamburg, Jena şi Karlsruhe. În prezent, 13 oraşe germane şi-au exprimat disponibilitatea de a colabora cu parteneri români.

Asociaţia Oraşelor Germane păşeşte, prin intermediul acestui angajament, pe un drum bazat pe dialog şi parteneriat cu respectivele state membre ale Uniunii Europene cu privire la tematica „migraţiei sărăciei”. Această iniţiativă vine în completarea măsurilor devenite necesare în Germania şi care au fost abordate acum de către Comisia secretarilor de stat din cadrul Guvernului federal. Asociaţia Oraşelor Germane se aşteaptă, la nivelul Uniunii Europene, la măsuri suplimentare în ţările de origine România şi Bulgaria, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă de acolo.

După încheierea vizitei, domnul dr. Stephan Articus, directorul general executiv al Asociaţiei Oraşelor Germane, a declarat: „La faţa locului, este evident că mulţi oameni trăiesc în condiţii de sărăcie. De aceea dorim să sprijinim România cu experienţa şi cunoştinţele noastre la accesarea fondurilor europene. Aceste mijloace financiare, disponibile României, de exemplu, prin Fondul Social European (FSE), trebuie accesate şi utilizate spre binele şi în favoarea oamenilor. Oportunităţi mai bune de educaţie şi de ocupare, precum şi condiţii mai bune de locuit în oraşele din România sunt decisive pentru combaterea migraţiei sărăciei şi pentru a oferi cetăţenilor o perspectivă în ţara lor natală.”

De aceea, participarea şi a reprezentanţilor Guvernului României la discuţii reprezintă un factor benefic pentru succesul acestei cooperări. Această delegaţie a fost precedată de o primă vizită desfăşurată în ianuarie 2014.

„Ne bucurăm de interesul sporit manifestat de partenerii noştri români faţă de colaborarea partenerială la nivel local cu oraşele germane şi cu Asociaţia Oraşelor Germane. Vor fi abordate, cu precădere, proiecte menite să promoveze participarea socială şi integrarea. În acest sens, este vorba despre îmbunătăţirea situaţiei minorităţii rome din oraşe precum şi a comunităţilor defavorizate” a mai declarat dr. Articus.

Asociaţia centrală a autorităţilor locale contribuie la aceste proiecte comune cu oraşele din România prin intermediul expertizei oraşelor sale membre şi poate acorda consiliere şi în faza de concepţie a proiectelor.