133 de ani de la naşterea savantului George Constantinescu

silvia iliescu
de Silvia Iliescu

 consdtTeama că planeta noastră ar putea fi aruncată în aer de zeloṣii noṣtri oameni de ṣtiinṭă pare prematură, dar justificată. O altă planetă din sistemul solar, care gravita pe o orbită între orbitele lui Marte ṣi Jupiter, a explodat acum nu se ṣtie câte milioane de ani, sfărâmându-se în peste o mie de bucăṭi. Un om prevenit face cât doi ṣi poate că oamenii noṣtri de ṣtiinṭă vor umbla cu mai multă grijă cu planeta noastră… spunea, în 1949, creatorul ṣtiinṭei ṣi tehnicii sonicităṭii, inventatorul maṣinilor de forṭă ṣi aparatelor sonice.

George Constantinescu a avut idei care au devansat cu mulṭi ani vremea în care a trăit, care astăzi sunt actuale ṣi perfect aplicabile. De la prima invenṭie, din 1907, până la sfârṣitul vieṭii, în 1965, a avut peste 317 brevete de invenṭie patentate în SUA, Austria, Elveṭia, Germania, Anglia, Franṭa, România, Danemarca.

În arhiva Radiodifuziunii Române s-a păstrat o înregistrare cu o mare valoare de document, care datează din 5 octombrie 1961. Este un discurs al academicianului Remus Răduleṭ ṭinut cu prilejul sărbătoririi savantului George Constantinescu aflat în Anglia. Împlinea atunci 80 de ani.


În fragmentul audio selectat, academicianul Remus Răduleṭ vorbeṣte despre biografia ṣi activitatea savantului.