Întreprinderi virtuale în cadrul proiectului „SĂ PUNEM ÎN PRACTICĂ TEORIA!”

Proiectul european „Să punem în practică teoria” merge mai departe cu seria activităților prevăzute. În luna octombrie se  continuă acțiunile de înființare a întreprinderilor virtuale și înscrierea acestora la ROCT (Centrala firmelor de exercițiu). S-au înființat 8 firme: 4 pentru cei de la specializarea știinte economice și 4 pentru studenții de la inginerie. S-a început și elaborarea platformei informatice pentru desfășurarea stagiilor de practică în întreprinderile simulate.

Totodată, studenții din grupul țintă al proiectului au susținut examenul de evaluare după încheierea stagiului de practică la firmele partenere.

Comisia de evaluare formată din cadre didactice coordonatoare, avându-l ca președinte pe conf. univ. dr. Eugenie Posdărăscu, Decanul Facultății de Științe Exacte și Inginerești a Universității Hyperion, a acordat calificative de bine și foarte bine studenților, ținând cont de fișele de observație ale tutorilor de practică, precum și de răspunsul la întrebările referitoare la activitățile de practică și susținerea proiectului.

Aceste activități practice au reprezentat o experiență utilă, atât pentru viitorul lor profesional, cât și pentru continuarea studiilor teoretice la facultate.

Proiectul are ca obiectiv general creșterea nivelului de pregătire a studenților prin participarea la stagii de practică în vederea corelării competențelor dobândite în procesul educațional cu cerințele pieței muncii.

„SĂ PUNEM ÎN PRACTICĂ TEORIA!”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Axa Prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii la viaţa activă”, Contract POSDRU/161/2.1/G/139800, este unul dintre cele 7 proiecte europene de care beneficiază Universitatea Hyperion timp de 18 luni.

Toate informațiile despre stadiul desfășurării acestui proiect se găsesc pe site-ul www.practicateoria.hyperion.ro.