Muzeul Na țional de Istorie a României invită publicul la o nouă întâlnire, în cadrul programului Duminica la muzeu

În cadrul programului educativ „Duminica la muzeu”, invităm pasionaţii de numismatică la o întâlnire ce va avea loc în data de 26 octombrie 2014, cu începere de la ora 11:00, la sediul muzeului din Calea Victoriei nr.12.

Atelierul de numismatică intitulat „Moneda. Istorie și pasiune”, în cadrul căruia participan ții vor fi familiariza ți cu no țiunile de bază ale numismaticii şi vor învăţa cum să organizeze o colecţie de monede, va fi coordonat de d-ra Cristiana Tătaru, specialist al Secţiei Numismatică-Tezaur din cadrul muzeului.

În deschiderea atelierului, participanţii vor vizita micro-expoziţia Exponatul lunii – Tezaur de silicve descoperit la Poiana Mică, jud. Bra șov.

Moneda este obiectul care vorbe ște despre toate aspectele vie ții umane: economice, politice, sociale și culturale. De aceea, atunci când privim o monedă putem să observăm anumite caracteristici ale suveranului sau statului care a emis moneda, situa ția politică sau economică a statului, dar și idei și mentalită ți care circulă într-o anumită epocă istorică.

În cadrul atelierului vor fi ilustrate aceste trăsături prin analiza monedelor reprezentative care au circulat pe teritoriul României din Antichitate până în prezent și care pot fi regăsite în colec ția numismatică a Muzeului Na țional de Istorie a României.

De asemenea, în partea finală a atelierului vor prezentate regulile de bază pentru întocmirea unei colec ții numismatice, prezentare ce va fi urmată de o aplica ție practică. În cazul în care există participan ți care de țin o colec ție numismatică, o pot aduce la atelier pentru a prezenta propria colec ție sau pentru a o reorganiza cu ajutorul speciali știlor de la muzeu.

Pentru participare se achiziţionează un bilet de acces în muzeu cu valoarea de 7 lei, de la Casa de Bilete. Înscrierile se fac la dna. prof. Daniela Niculescu, coordonatorul programului “Duminica la muzeu”, la numărul de telefon 0731 252 834 sau pe adresa de e-mail a Secţiei Relaţii cu Publicul (MNIR)