Raportul anual al Băncii Mondiale

Raportul anual al Băncii Mondiale privind uşurinţa de a face afaceri, Doing Business 2015,  confirmă eforturile Guvernului orientate spre îmbunătăţirea cadrului fiscal şi a relaţiei cu contribuabilul şi spre creşterea gradului de conformare voluntară.

“Raportul “Doing Business 2015” certifică pașii importanți pe care i-am făcut în două direcții. În primul rând, susținerea mediului de afaceri, prin măsuri care să stimuleze creșterea economică și aici aș puncta reducerea CAS cu 5 puncte procentuale la angajator și scutirea de la plată a impozitului pentru profitul reinvestit. O a doua direcție care m-a preocupat îndeaproape a fost îmbunătățirea relației cu contribuabilul. În acest sens, am redus și comasat 92 de taxe și impozite parafiscale, am luat o serie de măsuri pentru facilitarea și urgentarea declarării și plății obligațiilor fiscale, am un dialog constant și constructiv cu reprezentanții mediului de afaceri”, a declarat ministrul Finanțelor Publice, Ioana-Maria Petrescu.  
 
Potrivit raportului, în prezent România a ajuns pe poziţia 48 în ceea ce priveşte uşurinţa de a face afaceri, din 189 de țări evaluate, făcând un salt semnificativ în clasament, de 25 de poziţii, comparativ cu raportul publicat anul trecut. În raportul aferent anului 2014, România a ocupat poziţia 73.

De asemenea, evaluarea Băncii Mondiale arată că în România se fac afaceri mai uşor decât în state ca Slovenia (poziţia 51), Ungaria (poziţia 54), Turcia (poziţia 55), Italia (poziţia 56) sau Croaţia (poziţia 65).

În ceea ce priveşte progresele realizate şi evidenţiate de raportul Băncii Mondiale:
În România numărul de plăţi pe an a scăzut de la 39 de plăţi la 14 plăţi în acest an  
Timpul necesar pentru a deschide o afacere a scăzut la 8 zile în prezent, România făcând un salt în ceea ce priveşte deschiderea unei afaceri de pe poziţia 60 pe 38.
Pentru plata taxelor se constată o îmbunătăţire semnificativă, România urcând de pe locul 134 pe 52, în special pe fondul reducerii numărului de ore alocate.
Numărul de ore necesare pentru plata taxelor s-a redus de la 200 ore la 159 în prezent
În cazul soluţionării procedurilor de insolvenţă a existat un salt de 53 de poziţii, de la 99 în raportul Doing Business 2014 la 46 în ultimul raport.
Accesul la credit s-a îmbunătăţit, România urcând de pe locul 13 pe locul 7.

Ministerul Finanţelor Publice şi Guvernul vor continua reformele sistemului fiscal în scopul susținerii creșterii economice, facilitării plății taxelor și impozitelor, creşterii transparenţei decizionale. De asemenea, reformele fiscale şi măsurile luate în ultimele luni vizează stimularea investiţiilor sectorului privat, creşterea numărului de locuri de muncă şi atragerea investiţiilor străine directe în economie.