CRONOLOGIE ILUSTRATĂ: Radio România împlineşte 86 de ani

humur1928

 • 1 noiembrie – a fost lansat în eter primul semnal radiofonic, urmat de prima emisiune radio oficială, care a debutat prin cuvântul marelui fizician român Dragomir Hurmuzescu
 • 9 noiembrie – Apare primul număr al revistei „Radiofonia“, publicaţie oficială a societăţii
 • 30 noiembrie – Primul concert simfonic radiodifuzat susţinut de Orchestra Radio sub bagheta lui Mihail monitorulJora are în program exclusiv Mozart şi Haydn

 


1929

 • 1 ianuarie – Mihail Jora este numit director de programe
 • 17 ianuarie – Se transmite prima emisiune de umor „Ora veselă“
 • 18 februarie – Este transmisă prima montare propriu-zisă de Teatru radiofonic cu piesa într-un act „Ce ştie satul“ de V. Al. Jean, în interpretarea actorilor Maria Filotti, Ronald Bulfinski şi Victoria Mierlescu
 • 10 martie – Debutează la Radio, cel mai de seamă conferenţiar al Radioului, Nicolae Iorga
 • 10 mai – Se difuzează primul festival de muzică românească
 • noiembrie – Difuzarea primelor „Cronici sportive“, dar şi a unor cronici cinematografice

 


19301930

 • 3 martie – Se inaugurează „Universitatea populară“, devenită ulterior „Universitatea Radio”, emisiune ce transmite cicluri de conferinţe din toate domeniile de activitate, susţinute de personalităţi ale intelectualităţii româneşti, din perioada interbelică – cu prelegerea lui Dimitrie Gusti „Menirea Radiofoniei Româneşti“
 • 5 noiembrie – Primele cursuri de limbă franceză ţinute de Blanche Berney

 


1931

 • 18 noiembrie – Este difuzată prima emisiune dedicată străinătăţii şi preluată de Radiodifuziuni europene
 • 13 decembrie – Se iniţiază primul concurs de scenarii radiofonice dotat cu trei premii şi menţiuni, pentru încurajarea dramaturgiei radiofonice

 


19321932

 • 11 februarie – Inaugurarea noului studio de concerte al Radioului construit de arhitectul G. M. Cantacuzino şi ing. Liviu Ciuley
 • 30 septembrie – Comitetul de direcţie aprobă Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Societăţii de Difuziune Radiotelefonică din România

 


1933

 • aprilie – Publicaţia Societăţii devine „Radio-programul de Radio. Film sonor. Televiziune.“
 • 11 iunie – Prima transmisie în direct a unui meci de fotbal, România – Iugoslavia, din Cupa Balcanică

 


19341934

 • 15 ianuarie – Este dat în folosinţă postul naţional Radio România de la Bod, cu un emiţător provizoriu 20 kW, pe o lungime de undă de 1875 m, pus la dispoziţie de firma Marconi
 • 21 octombrie – Apare primul număr al publicaţiei “Radio-Universul”

 


1935

 • primul număr al publicaţiei Radio-Adevărul, cu apariţie până în anul 1940
 • Consiliul de Administraţie aprobă noul „Regulament pentru organizarea şi funcţionarea Societăţii de Difuziune Radiotelefonică din România”.

 


1936

 • 1 ianuarie – Se pune în funcţiune emiţătorul de 150 kW putere de la Bod
 • 4 aprilie – Este promulgată „Legea pentru organizarea şi funcţionarea Radiodifuziunii”

 


1937

 • 20 februarie – este realizată recepţia tehnică definitivă a postului Radio România
 • 19 decembrie – Este difuzată ediţia inaugurală a emisiunii „Ora militară“

 


1938

 • 20 februarie – Debutul radiofonic al Mariei Tănase. Acompaniată de taraful Ion Matache din Argeş, a prezentat „pe viu” un program de cântece româneşti la emisiunea „Ora satului”
 • 15 iunie – Este difuzată prima emisiune „Ora românească pentru străinătate“, aceasta fiind adresată Angliei

 


19391939

 • 30 septembrie – Este dat în folosinţă postul de radio Basarabia de la Chişinău

 


1940

 • Este înfiinţat „Serviciul Emisiuni“ care avea rolul să asigure o desfăşurare coerentă a programelor
 • 15 mai – Este dat în folosinţă postul de emisie pe unde scurte de la Băneasa, Dacia Română cu o putere de 2 kW şi o lungime de undă de 32,4 m

 


1941

 • 5 ianuarie – Apare revista „Radio România“
 • 21 aprilie – Este transmisă prima emisiune „Ora naţiunii“
 • 2 noiembrie – Se inaugurează postul Radio Moldova de la Iaşi

 


1942

 • 25 octombrie – Apare un nou statut al Societăţii Române de Radiodifuziune

 


1943

 • 9 martie – Jurnalul Consiliului de Miniştri autorizează sporirea capitalului Societăţii, a treia de la înfiinţare; noua emisie de acţiuni îi favorizează pe vechii acţionari

 


1944

 • 24 august – Şase bombardamente germane, desfăşurate între orele 8.30 şi 16.30, au afectat studiourile şi sediul central al Radiodifuziunii din Str. Gen. Berthelot nr. 60. Al şaptelea bombardament a distrus complet întreg sediul şi odată cu el şi studiourile
 • Ia fiinţă Orchestra de Cameră a Radiodifuziunii

 


1945

 • 26 aprilie – Consiliul de Administraţie aprobă noul „Regulament pentru organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune”
 • 1 noiembrie – Este înfiinţat Corul de copii Radio

 


1946

 • Se încheie lucrările de la Tâncăbeşti pentru postul de emisie Bucureşti II, unde a fost mutat postul Radio Moldova care a funcţionat în timpul războiului la Iaşi

 


1947

 • decembrie – apare Revista „Secolul Radiofoniei” care se editează până în 1948
 • Au fost puse în funcţiune studiourile A şi B din clădirea Radiodifuziunii

 


19481948

 • 8 noiembrie – Se înfiinţează Orchestra de Estradă Radio

 


1949

 • 1 decembrie – Este înfiinţată Orchestra Populară Radio

 


1950

 • 12 mai – Apare Decretul 116, publicat în Monitorul Oficial nr. 41 din 13 mai, prin care Direcţia Radioficării trece în subordinea Ministerului Comunicaţiilor, iar Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune îşi schimbă denumirea în Comitetul de Radio de pe lângă Consiliul de Miniştri al R.P.R.

 


1951

 • 15 septembrie – Hotărârea Partidului şi Guvernului nr. 965 publicată în Monitorul Oficial nr. 95, se ocupă de măsurile pentru îmbunătăţirea acţiunii de radioficare şi prevede pentru Comitetul de Radiodifuziune sarcina de a organiza colectivele de redacţie ale centrelor de radioficare şi de a se ocupa de activitatea redacţională a acestora. Tot prin această hotărâre se acordă dreptul Comitetului de radio de a publica săptămânal programele staţiilor centrale
 • Ca urmare a acestei prevederi, apare, în 10 noiembrie, publicaţia „Programul de Radio”

 


19521952

 • 27 noiembrie – Este inaugurat actualul sediu al Radiodifuziunii, realizat după trei ani de lucrări

 


1954

 • 15 martie – Este înfiinţat postul regional Cluj
 • 6 iunie – Se înfiinţează postul regional Craiova
 • noiembrie – Se iniţiază un ciclu de „conferinţe şi consultaţii pe teme de economie politică şi filozofie”

 


1955

 • 5 mai – Este înfiinţat postul regional Timişoara
 • iulie – Se inaugurează un nou ciclu de emisiuni dedicate istoriei teatrului.

 


1956

 • 1 mai – Se înfiinţează postul regional Iaşi
 • 31 decembrie – Este înfiinţată Televiziunea Română

 


1957

 • 15 iulie – s-a înfiinţat Secţia Turcă
 • publicaţia „Programul de Radio” devine „Radio TV”

 


1958

 • 2 martie – Este înfiinţat postul regional Târgu-Mureş

 


1959

 • martie – Este difuzată prima emisiune „Prietenii muzicii“

 


1960

 • 27 octombrie – Scriitorul Mihail Sadoveanu este aniversat la radio cu ocazia împlinirii a 80 de ani

 


1961

 • 12 noiembrie – Pe Programul I începe difuzarea unui ciclu de emisiuni pentru iniţiere muzicală prin intermediului radioului
 • 22 noiembrie – Debutează o nouă emisiune pe teme muzicale „Poşta muzicală radio”

 


1962

 • 6 decembrie – Tudor Vianu deschide seria emisiunilor „Ce ştim despre cărţi ?”

 


1963

 • 8 ianuarie – Debutează emisiunea „Universitatea tehnică Radio”
 • 5 mai – Începe să emită Programul III de radio pe unde ultrascurte

 


1964

 • 28 octombrie – Debutează emisiunea „Jurnalul satelor”

 


1965

 • 25 octombrie – Prima emisiune ” Amfiteatru literar”
 • decembrie – Debutează emisiunea „Memoria pământului românesc”

 


1966

 • 9 aprilie – Este inaugurată o nouă emisiune de cultură „Revista literară radio” (revista vorbită). Cuvântul introductiv este ţinut de Tudor Arghezi
 • 5 octombrie – Se reia ciclul de emisiuni muzicale „Figuri şi momente din istoria muzicii româneşti”. Primele transmisii sunt dedicate creaţiei enesciene

 


19671967

 • aprilie – Debutează emisiunea „Orizont ştiinţific”
 • iulie – Postul „Radio Vacanţa” începe să emită, zilnic, între orele 9-14 şi 17-18, din celebra „Vila 27”

 


1968

 • Este înfiinţat Oficiul de presă şi tipărituri al Radioteleviziunii, care avea menirea să organizeze în mod unitar publicarea unor lucrări specifice ale Radioului şi Televiziunii
 • 28 octombrie – apare publicaţia „Studioul de poezie”, care cuprinde spectacolele de poezie organizate de Redacţia emisiunilor literar-teatrale din radio

 


1969

 • 27 mai – Începe emisiunea de literatură română şi universală „Saeculum”

 


1970

 • februarie – Pe Programul I se difuzează o nouă emisiune: „Muzică şi actualităţi”
 • 30 noiembrie – Se difuzează prima emisiune „Orele serii”

 


19711971

 • 8 martie – Se înfiinţează Consiliul Naţional a Radioteleviziunii Române, care are menirea de a asigura orientarea generală a muncii şi de a stabili liniile directoare ale programelor de radio şi televiziune
 • 31 mai – Pe Programul I începe o antologie dedicată sonetului: „Moment poetic de seară”

 


1972

 • 19 ianuarie – Pe Programul I se difuzează emisiunea „Antena tineretului” care va comenta evenimente semnificative din viaţa tinerilor
 • aprilie – Se editează un supliment al revistei Radio TV, ,,Radio-teleşcoala”
 • 11 septembrie – Prima ediţie a emisiunii „Poeţi citindu-şi versurile” îl invită la microfon pe Al. Philippide

 


1973

 • martie – Debutează o nouă emisiune de actualităţi şi muzică „Radio-programul dimineţii”

 


1974

 • 17 iunie – Prima emisiune „Raliul ideilor”

 


1975

 • ianuarie – Pe Programul III, dedicat tineretului, se transmite emisiunea „Trecem pe recepţie” în care specialişti din diverse domenii răspund ascultătorilor
 • 15 decembrie – se difuzează prima emisiune realizată de Secţia Rusă din cadrul Redacţiei Emisiunilor pentru Străinătate, pe unde scurte

 


1976

 • 1 noiembrie – Pe Programul II începe emisiunea „Gazeta muzicală radio”, un colocviu săptămânal pe teme muzicale

 


1979

 • iunie – Pe Programul I se transmite emisiunea „Radioprogramul satelor”

 


1980

 • martie – Apare o nouă emisiune pentru tineri: „Clubul invitaţilor”
 • 29 decembrie – Se difuzează noua emisiune de reportaje şi comentarii „Antena tineretului”

 


1981

 • martie – O nouă emisiune consacrată limbii române: „Extemporal radiofonic la … limba română !”

 


1982

 • Apare revista de programe „Teleradio“

 


1983

 • 11 mai – Prima ediţie a emisiunii „Meridiane radiofonice” – emisiune de actualităţi radiofonice din lume

 


1984

 • ianuarie – La România Tineret, debutează programul „Studioul T’ 84”.

 


1985

 • 12 ianuarie – Se desfiinţează studiourile teritoriale de radio. Programele 1 şi 2 îşi reduc drastic emisia: program numai între orele 6.30 şi 23.30, ulterior între orele 6 şi 24 în fiecare zi
 • octombrie – Pe Programul de tineret începe o nouă emisiune difuzată săptămânal, denumită „Sport, natură, tinereţe”

 


1989predaeu

 • decembrie – Eugen Preda este însărcinat provizoriu la conducerea Radiodifuziunii

 


1990

 • 8 ianuarie – Este lansată o nouă emisiune de actualitate politică internă şi internaţională, „24 de ore”
 • 21 ianuarie – Radio Constanţa a fost cel dintâi post regional de radio care a început să emită, după Revoluţia din decembrie 1989
 • martie – începe să funcţioneze Centrul de Informaţii şi Sinteză, viitoarea Agenţie de presă RADOR

 


1991

 • 10-14 aprilie – Reprezentanţii Radiodifuziunii participă pentru prima dată la târgul internaţional al organismelor de radio – „Musicora ’91”
 • iulie – Pe programul România Actualităţi se lansează în emisiunea „Spaţiul european”

 


1992

 • septembrie – Are loc părima ediţie a seminarului internaţional „Limba română – mijloc de comunicare şi informare radiofonică”, organizat prin participarea posturilor de radio ce transmit programe în limba română

 


1993

 • ianuarie – Apare buletinul „Radio Observator”, o nouă sursă de informare şi documentare, cotidian de informaţii interne şi externe editat de Centrul de informare şi sinteză
 • 3 mai – Emisiunile programului România Actualităţi se difuzează şi pe unde scurte
 • 14 august – Au debutat emisiunile în limba maghiară
 • 4 octombrie – Emisiunea „Universitatea Radio” revine în schema de programe pe România Actualităţi

 


1994

 • 17 iunie – Este votată Legea nr. 41, privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi a Societăţii Române de Televiziune, ca servicii publice autonome de interes naţional, independente editorial, prin reorganizarea Radioteleviziunii Române
 • august – Canalul Radio România Tineret devine primul canal FM stereo din România
 • 30 octombrie – 6 noiembrie – Are loc, la iniţiativa Radio România, prima ediţie a Târgului GAUDEAMUS – Carte de învăţătură, găzduit în foaierul Sălii de Concerte „Mihail Jora” a Radiodifuziunii

 


1995

 • 1 decembrie – Debutează emisiunile în limba bulgară

 


1996

 • ianuarie – Radio România Internaţional realizează primele transmisiuni prin satelit
 • august – Se inaugurează „Universitatea de vară Radio” la Sibiu
 • noiembrie – Apare revista „Radio România”

 


1997

 • 24 martie – Începe să emită Radio România Muzical, pe frecvenţa de 72.08 MHz

 


1998

 • 12-13 martie – Societatea Română de Radiodifuziune organizează seminarul internaţional „Radioul pentru tineret – Tradiţie, provocare, perspective”
 • septembrie – Seminarul internaţional „Limba română – Mijloc de comunicare şi informare radiofonică”, reuniune organizată prin participarea posturilor de radio ce transmit programe în limba română

 


1999

 • august – Postul Antena Bucureştilor participă la Festivalul Internaţional de radio şi televiziune „Plaiul meu natal” Ujgorod, Ucraina, unde primeşte „Premiul pentru originalitate”

 


2000

 • februarie – La Centrul de Presă al Casei Radio s-a decernat medalia anului 1999 2000Papei Ioan Paul al II-lea de către Societatea Română de Radiodifuziune
 • martie – Radio România Tineret lansează prima emisiune „Maraton în Blue Jeans”
 • 21 aprilie – Societatea Română de Radiodifuziune inaugurează, la Sibiu, primul post local public organizat în cadrul unei instituţii de învăţământ superior
 • 31 mai – Inaugurarea noului sediu al Agenţiei RADOR
 • 17 iunie – La Varna s-a semnat un acord de colaborare între Radiodifuziunea Bulgară şi Societatea Română de Radiodifuziune, care prevedea, între altele, realizarea unor emisiuni tip duplex
 • 25 iunie – Semnarea unui acord de colaborare bilaterală între Societatea Română de Radiodifuziune şi Radiodifuziunea „Vocea Turciei”
 • 1 decembrie – Canalul România Muzical începe difuzarea, în fiecare noapte, între orele 1.00-7.00, a programului muzical intitulat „EuroClassic Notturno”, preluat de la Uniunea Europeană de Radio

 


2001

 • 1 februarie – A fost inaugurată Camera ştirilor, echipată cu cel mai performant nivel tehnologic al momentului
 • 20 aprilie – Se semnează un acord de colaborare între Societatea Română de Radiodifuziune şi Radio France International, care vizează, printre altele, producerea de emisiuni tip duplex având ca scop îmbunătăţirea relaţiei între ascultătorii celor două ţări

 


2002

 • martie – Radio România Actualităţi lansează „RadioCotidian” emisiune zilnică de informaţie
 • iulie – Pentru prima dată, România a fost desemnată ca membru al Consiliului de Administraţie al Uniunii Europene de Radio
 • 19-24 septembrie – Societatea Română de Radiodifuziune organizează, împreună cu Uniunea Scriitorilor, Festivalul Internaţional „Zile şi nopţi de literatură”

 


2003

 • 23 februarie – În premieră absolută în presa audiovizuală, o echipă de reporteri speciali de la Radio România a transmis în direct de pe portavionul american USS Abraham-Lincoln, în timpul războiului din Irak
 • martie 2003 – Radio România Actualităţi trimite în Irak 14 reporteri speciali ce transmit în direct conflictul din Golf, în cadrul „Operaţiunii curcubeul” organizată de Radio România Actualităţi şi Ministerul Apărării Naţionale
 • 19-20 septembrie – Societatea Română de Radiodifuziune în colaborare cu Institutul Internaţional pentru Presă organizează, la Palatul Parlamentului, conferinţa internaţională cu tema „Cum garantăm independenţa serviciilor publice de radio şi televiziune ?”

 


20042004

 • martie – RRI s-a reorganizat sub forma a două posturi de radio pentru străinătate, Radio România Internaţional 1, care emite nonstop programe în limba română, dar şi programe în dialectul aromân, şi Radio România Internaţional 2, care emite programe în 10 limbi străine
 • noiembrie – Radio România Cultural emite şi în bandă FM
 • noiembrie – Societatea Română de Radiodifuziune deschide un nou post Radio Sighet
 • 1 noiembrie – Are loc lansarea oficială a emisiei digitale prin internet a postului Radio România Tineret, care se va numi Radio3Net
 • 1-6 noiembrie – Orchestra Naţională Radio efectuează un turneu european
 • 8 noiembrie – Revista programelor de radio îşi schimbă formatul şi denumirea în „Universul Radio România”

 


2005

 • februarie – Societatea Română de Radiodifuziune, în parteneriat cu Centrul Internaţional de Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS) – The Project for the New Democracies organizează, la Bucureşti, masa rotundă cu tema „Noile relaţii dintre Europa Centrală şi Rusia după lărgirea NATO”

 


2006

 • 1 martie – Antena Satelor devine post naţional
 • 5 iulie – Pentru prima dată în România, a fost organizată Conferinţa internaţională „Ziua Agenţiilor de Presă”. Agenţia de ştiri a Radioului naţional – RADOR, în parteneriat cu revista „Săptamâna Financiară”, a organizat prima ediţie a manifestării, la Hotel Marriott, având ca temă „Agenţiile de presă în faţa unei decizii capitale: tabloidizare sau specializare?”
 • august – La Radio România Actualităţi intră în funcţiune un nou sistem digital de producţie şi emisiuni Radio Man
 • 9 noiembrie – Revista pentru programe Radio îşi schimbă denumirea în „Radio România”

 


2007

 • 15 februarie – Este inaugurat postul de radio „Antena Sibiului”
 • mai – Radio România devine membru al Comisiei Radio a Uniunii Europene de Radio şi Televiziune
 • iunie – Radio România devine membru al Consiliului Director COPEAM (Conferinţa Permanentă a Audiovizualului Mediteranean)

 


2008

 • 2 iulie – Au loc schimbări ale postului public de radio în ceea ce priveşte identitatea vizuală atât la nivel de corporaţie, cât şi pentru 6 dintre posturile sale
 • 28 octombrie – Banca Naţională a României a lansat moneda aniversară Radio România, confecţionată din argint, cu o greutate de 31 de grame şi dedicată împlinirii a 80 de ani de existenţă ai Societăţii Române de Radiodifuziune

 


2009

 • 17 martie – Oraşul Bruxelles găzduieşte două recitaluri ale violonistului Alexandru Tomescu, acompaniat la pian de Horia Mihail
 • 8 mai – Radio România a organizat, la Centrul de Presă al Societăţii Române de Radiodifuziune, expoziţia fotografică realizată în cadrul proiectului „O poveste de succes: colaborarea dintre Armata României şi Radio România în Irak, 2003 – 2009”
 • septembrie – Pentru a întregi oferta editorială, Radio România a lansat două site-uri noi: www.politicaromaneasca.ro – primul portal media dedicat exclusiv politicii interne şi externe – şi www.romania-actualitati.ro – versiunea online a postului Radio România Actualităţi
 • 21 octombrie – Orchestra Naţională Radio a fost invitată să susţină “Marele concert de deschidere” din cadrul Zilelor Culturale ale ECB – România 2009, un eveniment organizat de Banca Centrală Europeană
 • 21 octombrie – Radio România a lansat prima subredacţie a Radio Timişoara la Arad
 • 30 octombrie – Orchestra Naţională Radio a susţinut un concert extraordinar cu ocazia Zilei Naţiunilor Unite, sub bagheta dirijorului Horia Andreescu şi având-o ca solistă pe pianista Dana Borşan
 • 1 noiembrie – A fost digitalizat primul document din arhiva radioului public „Unităţi organice în viaţa statelor şi naţiunilor”, discurs susţinut de Nicolae Iorga în data de 24 martie 1939, fragment al conferinţelor radiofonice „Sfaturi pe întunerec”

 


2010

 • 17 – 24 martie – Orchestrele şi Corurile Radio au organizat un eveniment muzical unic în România: Festivalul Internaţional de Bandoneon şi Acordeon, la Sala Radio
 • 11 aprilie – Societatea Română de Radiodifuziune a fost aleasă, cu unanimitate de voturi, ca membră în comitetul director al Conferinţei Permanente a Audiovizualului Mediteranean (COPEAM)
 • 11 mai – Radio România a organizat, la sediul său, seminarul public privind rolul şi necesitatea modernizării Dialogului Social în contextul pregătirii Strategiei Dunării şi al politicii de coeziune a UE
 • 7 iunie –Societatea Română de Radiodifuziune şi compania Teleradio-Moldova, au încheiat, la Chişinău, un acord de colaborare pentru o perioadă de doi ani
 • 29 iulie – Orchestra Naţională Radio a deschis concertul dedicat Zilei României la EXPO 2010 Shanghai
 • 22 august – Radio România a deschis la Tulcea „Subredacţia Delta”

 


2011

 • 8 martie – Violonistul Alexandru Tomescu şi pianistul Horia Mihail, soliştii Orchestrelor şi Corurilor Radio, au susţinut un recital la Praga, în cadrul programului „Ambassador’s Concert Series”2011
 • 27 martie – Pentru prima dată pe aceeaşi scenă, Orchestra Simfonică Naţională a Companiei Publice „Teleradio-Moldova” şi Orchestra Naţională Radio, au susţinut un concert extraordinar, la Sala Radio, la împlinirea a 93 de ani de la unirea Basarabiei cu Regatul României
 • 1 iulie – Agenţia de presă RADOR a Radio România organizează lansarea volumului Homo informans şi Lexic subiectiv al omului “informator”, în prezenţa autorului, profesorul Michael Palmer, Sorbona
 • 26 septembrie – 6 octombrie – A avut loc prima ediţie a Turneului „Duelul viorilor”, organizat de Radio România Cultural şi Asociaţia Culturală Accendo
 • 1 decembrie – Radio Chişinău, un produs al Radio România, realizat în colaborare cu Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, s-a lansat oficial

 


2012

 • 12 – 16 martie – În Studioul de Concerte Mihail Jora din Bucureşti a avut loc Festivalul Internaţional de Vibrafon, organizat de Formaţiile Muzicale Radio
 • 25 aprilie – 7 mai – Prima ediţie a turneului „Flautul de Aur” susţinut de 2012flautistul Ion Bogdan Ştefănescu şi pianistul Horia Mihail, organizat de Radio România Cultural şi Asociaţia Culturală Accendo
 • 22 – 24 mai – Televiziunea Română şi Societatea Română de Radiodifuziune au organizat, la Bucureşti, cea de-a 10-a reuniune a managerilor de resurse umane din cadrul serviciilor publice de media membre ale European Broadcasting Union (EBU)
 • 12 iunie – Acordul de cooperare între Radio China Internaţional şi Societatea Română de Radiodifiziune a fost semnat, la Bucureşti
 • 23 – 29 septembrie – Prima ediţie a Festivalului internaţional al orchestrelor radio – RadiRo, desfăşurat la Bucureşti, şi produs de Radio România
 • 22 – 31 octombrie – Turneul naţional denumit “Vioara lui George Enescu la sate”, susţinut de violonistul Gabriel Croitoru cu vioara Guarneri care a aparţinut lui George Enescu şi pianistul Horia Mihail se desfăşoară în opt aşezări rurale din România
 • decembrie – Comentatorul sportiv al Radio România Actualităţi, Ilie Dobre, a intrat din nou în Cartea Recordurilor, după ce a stabilit un record mondial pentru cea mai lungă descriere radiofonică a unui gol

 


2013

 • ianuarie – Radio România Actualităţi este postul numărul unu, la nivel naţional, cu 13,4% cotă de piaţă şi peste 2 milioane de ascultători fideli, zilnic
 • 3 martie – Moment istoric pentru Orchestra Naţională Radio România şi pentru cooperarea culturală între România şi Republica Moldova: binecunoscuta orchestră a concertat pentru prima oară în istoria sa la Chişinău (Palatul Naţional), manifestarea înscriindu-se în seria de evenimente ce marchează împlinirea a 85 de ani de la înfiinţarea radioului public din România
 • 21 martie – La 20 de ani de la aderarea ţării noastre la francofonia instituţională (iniţial Agenţia Interguvernamentală a Francofoniei, transformată, în 1998, în Organizaţia Internaţională a Francofoniei – OIF), la Sala Radio a avut loc Gala Francofoniei, concert-eveniment susţinut de Orchestra Naţională Radio şi Tiberiu Soare, dirijor principal alături de violonistul Gabriel Croitoru
 • 12 mai – Înalta decoraţie Nihil Sine Deo a fost acordată Societăţii Române de Radiodifuziune, în cadrul unei ceremonii oficiale, la Palatul Elisabeta, în prezenţa membrilor Casei Regale
 • 1 iulie – La sediul radioului public a avut loc o întâlnire de lucru a dr. Javad Mottaghi, Secretar General al Uniunii Audiovizualului Asia – Pacific (ABU) cu Ovidiu Miculescu, preşedinte director general al SRR şi cu reprezentanţi ai conducerii Societăţii Române de Radiodifuziune. Întânirea vine şi ca urmare a recentei afilieri a Radio România la această prestigioasă organizaţie, realizată în primăvara anului 2013
 • 27 iulie – În cadrul celei de-a IV-a ediţii a Festivalului Balchik Classic Days, Orchestra Naţională Radio, sub bagheta dirijorului ei principal, Tiberiu Soare, a dăruit publicului o superbă demonstraţie de virtuozitate artistică: “Concert integral Mozart”, cu participarea a doi dintre soliştii concertişti ai instituţiei: pianistul Horia Mihail şi violonistul Gabriel Croitoru
 • 8 – 14 septembrie – Radio România a realizat, împreună cu Radio Rai, serviciul public din Italia, un proiect editorial comun dedicat patrimoniului spiritual, istoric şi cultural al Bucovinei
 • 30 septembrie – 5 octombrie – Festivalul Internaţional de Teatru Radiofonic Grand Prix Nova – Voicing The Future, organizat de Radio România, în parteneriat cu URTI, sub înaltul patronaj al Alteţei Sale Regale Principesa Moştenitoare Margareta a României şi sub patronajul Ministerului Culturii
 • 1 octombrie – 30 noiembrie 2013 – La aniversarea a 85 de ani de existenţă, Radio România dăruieşte ascultătorilor săi, sub genericul „Ascultă Vocea”, fragmente din înregistrări unicat sub forma unui insert cu vocea unei personalităţi din arhiva sonoră a Radioului
 • 13 şi 15 octombrie – Pianistul Horia Mihail a participat la Festivalul Internaţional de Muzică Clasică de la Ushuaia – Argentina (15 octombrie), unde a reprezentat România cu un recital ce a conţinut programul turneului naţional „Pianul călător” organizat de Radio România Cultural şi Asociaţia Culturală Accendo
 • 13 octombrie – Concert de gală la Sala Radio „Centenar Maria Tănase”, susţinut de Orchestra de Muzică Populară Radio, sub bagheta dirijorului Adrian Grigoraş, cu prilejul împlinirii, la 25 septembrie, a 100 de ani de la naşterea celebrei artiste2013
 • 16 octombrie – Cea de-a 25-a ediţie a festivităţii de acordare a premiilor URTI – Uniunea Internaţională de Radio şi Televiziune s-a desfăşurat la Paris. Preşedintele director general al Radio România, Ovidiu Miculescu, a înmânat medalia de bronz a concursului Grand Prix URTI preşedintelui radioului algerian, Chabane Lounakel, pentru programul L’Afrique des frontieres
 • 24 octombrie – Soprana Angela Gheorghiu a lansat un nou videoclip în România, cu unul dintre cele mai îndrăgite şlagăre româneşti: Copacul, piesă semnată de compozitorul Jolt Kerestely şi interpretată iniţial de Aurelian Andreescu. Înregistrarea muzicală a fost realizată la Sala Radio, alături de Orchestra Naţională Radio, sub bagheta dirijorului său principal, Tiberiu Soare
 • 25 octombrie – La Berlin a avut loc a opta ediţie a summitului grupului de cultură al EBU – Uniunea Europeană de Radio, a cărui temă a fost „Roads to the Future – Căile către viitor”. Radio Oltea Şerban Pârâu, directoarea Centrului Cultural Media Radio România a fost votată pentru a face parte, în continuare, din conducerea acestui grup şi pentru perioada 2013-2015
 • 28-29 octombrie – Radio România este reprezentată de preşedintele director general, Ovidiu Miculescu, la cel de-a 50-a Adunare Generală a Asia – Pacific Broadcasting Union (ABU), care a avut loc la Hanoi, pentru prima dată de la aderarea SRR la organizaţie, în primăvara acestui an
 • 28 octombrie – 1 noiembrie – Sărbătorirea a 85 de ani de la înfiinţarea radioului public românesc prilejuieşte reîntâlnirea ascultătorilor Radio România Cultural cu unul dintre cei mai îndrăgiţi şi cunoscuţi oameni de radio, o personalitate a cărei voce a fost, ani de-a rândul, amprenta radioului public: Paul Grigoriu
 • 31 octombrie – Societatea Română de Radiodifuziune a semnat un nou acord de colaborare cu Radio-Televiziunea din Slovacia, la sediul Radio România. La eveniment au participat directori şi reprezentanţi ai Uniunii Europene de Radio Televiziune (UER) şi ai posturilor publice de radio şi televiziune din Bulgaria, Republica Moldova, Ungaria şi Austria, care se află în aceste zile în vizită în Bucureşti, cu 31octprilejul aniversării Radio România 85
 • 31 octombrie – Concert eveniment care a marcat împlinirea a 85 de ani de radiofonie românească şi a tot atâţia ani de la înfiinţarea Orchestrei Naţionale Radio. Sub bagheta maestrului Cristian Mandeal, avându-i ca solişti pe violonistul Gabriel Croitoru, violoncelistul Răzvan Suma şi pianistul Horia Mihail, Orchestra Naţională Radio au oferit celor prezenţi un program pe măsura evenimentului. Invitaţia Radio România a fost onorată de Alteţa Sa Regală Principele Nicolae, ambasadori şi membri ai corpului diplomatic acreditaţi la Bucureşti, reprezentanţi ai Parlamentului şi ai Guvernului României şi manageri ai instituţiilor culturale de prestigiu din Capitală, directori şi reprezentanţi ai Uniunii Europene de Radio Televiziune (UER) şi ai posturilor publice de radio şi televiziune din Slovacia, Bulgaria, Republica Moldova, Ungaria şi Austria, aflaţi în aceste zile în vizită în Bucureşti, cu prilejul aniversării Radio România 85
 • 1 noiembrie – Radio România împlineşte 85 de ani
 • 1nov1 noiembrie – Sala Grigore Gafencu a Ministerului Afacerilor Externe a găzduit conferinţa „Radio România – 85 de ani: o istorie în slujba politicii externe româneşti”. Prilejuită de sărbătorirea primei transmisii radio în România, în 1928, şi a 150 de ani de diplomaţie românească, conferinţa a fost deschisă de Titus Corlăţean, ministrul afacerilor externe şi de Ovidiu Miculescu, Preşedinte Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune.
 • 1 noiembrie – În contextul parteneriatului special dintre Armată şi radioul public, cu ocazia aniversării celor 85 de ani de la înfiinţarea Radio România, Ovidiu Miculescu, Preşedinte Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune, a primit emblema de onoare din partea Statului Major al Forţelor Terestre. Delegaţia Statului Major al Forţelor Terestre care a vizitat la Radio România a fost condusă de General de brigadă Mihai Ciungu, Şeful Instrucţiei şi Doctrinei în Statul Major al Forţelor Terestre
 • 1 – 2 noiembrie – În săptămâna aniversării a 85 de ani de la prima emisie în eter, Radio România a organizat o întâlniri speciale cu una dintre marile voci ale muzicii româneşti, a cărei carieră este strâns legată de radioul public: Margareta Pâslaru. Artista a lansat în Foaierul Central al Sălii Radio, albumul „Margareta 70”, produs de Fundaţia Radio România. Drepturile de autor ale albumului au fost cedate în beneficiul Băncii de Alimente a Crucii Roşii Române
 • 4nov4 noiembrie – Sala Mitiţă Constantinescu a Băncii Naţionale a României a găzduit ceremonia aniversară 85 de ani de existenţă a Radioului Românesc, ceremonie în cadrul căreia a fost prezentată o casetă aniversară ce cuprinde: medalia 85 de ani Societatea Română de Radiodifuziune, emisiunea de mărci poştale Fonoteca de aur a României şi albumul Universul Radio România, cu CD-ul aniversar Fonoteca de aur.
 • 13 – 16 noiembrie – Radio România a obţinut 6 premii la 6 categorii şi Marele Premiu al Festivalului Concurs TAKTONS – „Sunet Frumos”, ediţia a 14-a, care a avut loc, la Novi Sad, capitala provinciei sârbe Voivodina
 • 15 noiembrie – Radio România a organizat, în foaierul Sălii Radio, lansarea celui mai nou volum semnat de omul de radio Paul Grigoriu – „G de la Gugiumeni. Falsă monografie”, apărut în seria de Ediţii sonore îngrijite de Editura Casa Radio
 • 20 – 24 noiembrie – Ediţia 2013 a Târgului Internaţional GAUDEAMUS – Carte de Învăţătură 2013 a avut loc la Pavilionul Central Romexpo şi s-a desfăşurat sub semnul a două numere “rotunde”: 85 – ani care au trecut de la prima transmisiune a Radio România şi 20 de ediţii la care ajunge Târgul Internaţional GAUDEAMUS în acest an. Invitate de onoare ale ediţiei: Ţările Nordice – Suedia, Norvegia, Danemarca, Finlanda şi Islanda. Manifestarea figurează în Catalogul Târgurilor de Carte de la Frankfurt
 • 23 noiembrie – Volumul „Radio-Istorii 1928-1945 – Mărturii de istorie orală din Arhivele Radio România”, însoţit de un CD audio, realizat23nov de Grupul de istorie orală al Agenţiei de presă RADOR, a fost lansat la Târgul Internaţional Gaudeamus
 • 1 decembrie – Cu ocazia împlinirii a doi ani de când a început să emită Radio Chişinău, a avut loc un impresionant Concert Aniversar, în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău, care a completat suita evenimentelor organizate în cinstea Zilei Naţionale a României
 • 11dec11 decembrie – CNA a acordat postului Radio România Actualităţi premiul de excelenţă pentru Programe de promovare a integrării minorităţilor şi a altor categorii sociale. Între criteriile care au stat la baza acordării premiilor se numără servirea interesului public, audienţa şi respectarea legislaţiei
 • 12 decembrie – Premiul I la secţiunea radio a concursului Reporter European, organizat de Reprezentanţa Comisiei Europene şi de Biroul de Informare al Parlamentului European în România, a fost obţinut de reporterul Radio Romania Actualitati, Liliana Nicolae, pentru documentarul „Drepturi şi obligaţii în Uniunea Europeană”
 • 15 decembrie – Fundaţia Radio România şi Fundaţia Vodafone România au organizat un spectacol caritabil de Crăciun, la Sala Radio, pentru sute de copii din centrele de zi şi de plasament. La încheierea spectacolului, sute de copii din centrele de zi şi centrele de plasament susţinute financiar de Fundaţia Vodafone România au primit cadourile de Crăciun dorite, cu sprijinul angajaţilor Vodafone, prin programul “Scrisori către Moş Crăciun”.
 • 23 decembrie – Soprana Angela Gheorghiu a susţinut un concert festiv de Crăciun, prilej ca soprana să încânte publicul cu o parte dintre colindele înregistrate pe albumul „O, ce veste minunată!”, înregistrat alături de Orchestra Naţională Radio şi dirijorul Tiberiu Soare
 • 30 decembrie – Papa Francisc, care a marcat profund, într-un timp extrem de scurt, scena internaţională, a fost desemnat “Omul Anului 2013 la Radio România Internaţional”

 


2014

 • 18 ianuarie – Radio România a fost invitată să participe la audienţa privată acordată de Papa Francisc postului de radio şi televiziune RAI, cu prilejul aniversării a 90 de ani de radiodifuziune şi a 60 de ani de televiziune italianăpapa
 • 24 februarie – La Café Cărtureşti Verona, Radio România şi Editura Casa Radio au organizat o celebrare a Mariei Tănase prilejuită de lansarea albumului „Maria Tănase. Cântece populare 1953-1961”, ce conţine 40 de interpretări istorice păstrate în Arhivele Radio România
 • 26 februarie – 2 martie – A XIII-a ediţie a Târgului GAUDEAMUS Craiova a avut loc în foaierul Teatrului Naţional „Marin Sorescu”
 • 1 – 31 martie – „Ascultă 5 minute de muzică clasică” – un proiect Radio România Muzical, a avut loc în spaţii neconvenţionale din întreaga ţară – hipermarketuri, mall-uri, librării, şcoli şi muzee
 • 6 martie – Pianistul Horia Mihail, solist concertist al Orchestrelor şi Corurilor Radio România, a susţinut, la invitaţia Filarmonicii din Sofia, un concert, sub conducerea dirijorului Stanislav Ushev, director muzical şi dirijor principal al Orchestrei simfonice Schumen din Bulgaria
 • 15 martie – Studioul Radio România Cluj a lansat, cu prilejul împlinirii a şase decenii de existenţă, proiectul Radio Cluj 60: un maraton de programe şi evenimente transmise on air – testimoniale, 60 de voci selectate din Fonotecă, ediţii speciale, on line – bloguri tematice, concursuri şi off air – lansări de carte şi CD-uri, spectacole şi concerte
 • 21 martie – 14 mai – A patra ediţie a turneului „Pianul Călător”, susţinut de pianistul Horia Mihail, a străbătut, în total, 13 oraşe din România, dar a ajuns şi la New York, pe 4 mai şi Chişinău, pe 14 mai
 • 22 martie – A avut loc, la Sala Radio, Gala Premiilor Muzicale Radio România, ediţia a XII-a. Cel mai râvnit premiu, „Artistul anului”, a fost adjudecat de cântăreaţa Loredana
 • 24 martie – La Teatrul Odeon a avut loc cea de-a XIV-a ediţie a Galei Premiilor Radio România Cultural. În cadrul galei au fost acordate premii la zece secţiuni, precum şi trei premii speciale: Premiul de Excelenţă – decernat actorului Victor Rebengiuc, Premiul Lux Mundi – sopranei Angela Gheorghiu şi Premiul In memoriam Iosif Sava – acordat violonistului Răzvan Stoica
 • 7 – 11 aprilie – Radio România a organizat proiectul „Şcoala Altfel”, în cadrul căruia grupuri de elevi însoţiţi de profesorii lor, din şcoli bucureştene şi din ţară, au vizitat punctele de interes ale Societăţii Române de Radiodifuziune
 • 9 – 13 aprilie – Târgul GAUDEAMUS Cluj-Napoca, ediţia a XV-a, a avut loc în incinta unui pavilion expoziţional mobil amplasat în Piaţa Unirii
 • 11 – 13 aprilie – A avut loc la Tunis cea de-a 20-a Adunare Generală a Conferinţei Permanente a Audiovizualului Mediteranean (COPEAM). Cu această ocazie s-au desfaşurat şi Adunarea Comisiei Radio şi Adunarea Comitetului Director al COPEAM. Societatea Română de Radiodifuziune a fost realeasă, prin vot, cu o majoritate semnificativă, ca membru al Comitetului Director COPEAM
 • 28 aprilie – Trei dintre producţiile de teatru radiofonic ale Societăţii Române de Radiodifuziune au fost nominalizate la cea de-a XXII-a ediţie a Galei Premiilor UNITER care a avut loc la Palatul Culturii din Târgu-Mureş. „Două nuvele de Mihail Bulgakov: Ştergarul cu cocoş şi Beregata de oţel”, dramatizarea radiofonică şi regia artistică Diana Mihailopol, a fost declarată câştigătoarea premiului pentru Teatru Radiofonic al UNITER
 • 11mai7 – 11 mai – Radio România şi Primăria Municipiului Oradea au organizat prima ediţie a Târgului Gaudeamus Oradea, în incinta unui pavilion expoziţional amplasat în parcul 1 Decembrie
 • 9 mai – În ajunul datei de 10 mai – sărbătoare a regalităţii în România – a avut loc, la Sala Radio, un concert – Simfonia a IX-a, marea capodoperă a lui Beethoven, interpretat de Orchestra Naţională Radio, cu participarea Corului Academic Radio, dirijor Dan Mihai Goia. Concertul s-a desfăşurat în prezenţa Altețelor Lor Regale Principesa Maria şi Principele Nicolae
 • 15 mai – În Aula Bibliotecii Naţionale a României a avut loc Gala Industriei de Carte din România „Bun de Tipar”, aflată la a III-a ediţie, pentru al doilea an consecutiv, Editurii Casa Radio fiindu-i decernat premiul „Cea mai bună carte netipărită: Audiobook” – pentru „Aşteptând ceasul amintirilor” de Dinu Pillat
 • 17 – 23 mai – La cea de-a 18-a ediţie a Prix Marulic 2014, care a avut loc, la Hvar, în Croaţia, spectacolul „Numărătoare inversă”, de Mihnea Chelaru şi Ion Andrei Puican, producţie a Teatrului Naţional Radiofonic, din cadrul Societăţii Române de Radiodifuziune, a obţinut locul al treilea la categoria Short Form.
 • 19 mai – Conform datelor de audienţă furnizate de Asociaţia pentru Radio Audienţă (ARA) – Valul de primăvară 2014, Radio România Actualităţi, principalul post al Societăţii Române de Radiodifuziune, este pe primul loc, cu o cotă de piaţă de 15,2% la nivel naţional (14,7% cotă de piaţă la nivel urban şi 15,4% cotă de piaţă în municipiul Bucureşti). La nivel naţional, posturile Radio România înregistrează o creştere de aproximativ un procent al indicatorului market share, cota de piaţă înregistrată fiind de 31,7%
 • 19 mai – Jurnalista Radio România Iuliana Anghel a primit cea mai înaltă decoraţie acordată de statul italian unui străin, Ordinul Steaua Italiei în rang de Cavaler, acordat de preşedintele Italiei la propunerea Ministerului de Externe de la Roma.19 mai
 • 22 mai – Agenţia de presă RADOR a organizat, în foaierul central al Sălii Radio, un eveniment inedit – maratonul de lectură „Scrisori din război”, susţinut de 60 de elevi de la Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr, Şcoala Centrală şi Liceul Militar Breaza, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la declanşarea Primului Război Mondial. Tinerii au citit scrisori emoţionante în limba franceză transmise de combatanţi în Primul Război Mondial, documente aflate în custodia Muzeului Militar Bucureşti
 • 1 iunie – Corul de Copii Radio a susţinut, în Parcul Cişmigiu din Capitală, un concert inclus în manifestarea anuală „Cişmigiul copiilor”, organizată de ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, eveniment ajuns în acest an la cea de-a XIII-a ediţie
 • 1 iunie – Radio 3Net „Florian Pittiş” a organizat, primul radio-concurs de talente din România, adresat copiilor şi tinerilor cu vârste cuprinse între 7 şi 18 ani. Câştigătorii – Andreea Sîrghie, Mădălina Gortan, Irina Anton și Marta Popovici au fost anunţaţi pe 1 iunie iar premiul a constat în câte un mini-concert pe care câştigătorii l-a susţinut la Sala de Repetiţii a Radio 3Net
 • 16 iunie – Plenul Parlamentului României a aprobat, cu 332 de voturi pentru şi 49 de voturi împotrivă, Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, pentru un mandat de patru ani, Ovidiu Miculescu fiind ales în unanimitate de membrii CA al SRR şi votat preşedinte al Consiliului de Administraţie de 353 de parlamentari.
 • 16 – 21 iunie – Festivalul Internaţional de Teatru Radiofonic Grand Prix Nova, 16iunorganizat de Radio România sub înaltul patronaj al Alteţei Sale Regale Principesa Moştenitoare Margareta a României. În concurs au intrat 44 de spectacole radiofonice din 21 de ţări din întreaga lume
 • 23 iunie – Spectacolul Teatrului Naţional Radiofonic Metamorfoza, scenariu original de Ion Andrei Puican, inspirat după nuvela omonimă de Franz Kafka, a primit, la Manhattan Penthouse în New York, medalia de argint la categoria Best Drama Special, la 2014 World’s Best Radio Programs – New York Festivals – cel mai amplu festival de profil prin numărul de producţii participante din întreaga lume
 • 14 iulie – Reţeaua studiourilor regionale Radio România a început proiectul „EU aleg România” dedicat descoperirii României prin destinaţiile sale: cetăţi medievale, saline unice în lume, cascade spectaculoase, munţi plini de mistere
 • 14 – 18 august – Cea de a şasea ediţie a Târgului Gaudeamus în format estival, găzduită de litoralul Mării Negre, în intervalul 14 – 18 august, în premieră în Constanţa, a însemnat circa 9.000 de vizitatori, 22 de expozanţi, 10 evenimente editoriale, peste 1.300 de volume fiind fost donate de către vizitatori în cadrul proiectului „Cărţile se întorc acasă”
 • 8 – 10 septembrie – Preşedintele director general al Radio România, Ovidiu Miculescu, a reprezentat Radio România la Kuala Lumpur8sep (capitala Malaeziei) la un summit dedicat mediei pentru copii – World Summit on Media for Children, organizat de Uniunea Audiovizualului din Asia-Pacific (Asia-Pacific Broadcasting Union). Cu acest prilej, Orchestra Naţională Radio, dirijată de Tiberiu Soare a susţinut, pe 9 şi 10 septembrie, două concerte în sala Filarmonicii din Kuala Lumpur, găzduită de legendarele turnuri Petronas
 • 8 septembrie – Radio România Actualităţi, principalul post al Societăţii Române de Radiodifuziune, este din nou lider de audienţă, cu o cotă de piaţă de 14,2% la nivel naţional, conform datelor de audienţă publicate de Asociaţia pentru Radio Audienţă (ARA) – Valul de vară 2014. Radio România deţine, la nivel naţional, o cotă de piaţă de 30% iar programele posturilor Radio România sunt ascultate zilnic de peste 4,5 milioane persoane, reprezentând aproximativ o treime din totalul ascultătorilor de radio din România
 • 17 – 28 septembrie – A avut loc Târgul Gaudeamus Carte Şcolară, ediţia a XII-a, într-un pavilion expoziţional amplasat în Piaţa Universităţii din Bucureşti, eveniment organizat de Radio România în cadrul Programului Lectura 2014. În cadrul târgului, a continuat campania de donaţii „Cărţile se întorc acasă”
 • 20 – 27 septembrie – Radio România a produs şi organizat ediţia a II-a a singurului festival internaţional al orchestrelor radio din Europa – RadiRo. La Bucureşti au concertat orchestrele simfonice radio europene – din Franţa, Finlanda, Praga, Stuttgart şi România, sub baghetele unor renumiţi dirijori, iar pe scenă au urcat figuri marcante ale muzicii clasice.
 • 20 septembrie – Radio Cluj a inaugurat o bibliotecă de carte românească, în oraşul spaniol Villarobledo, acolo unde trăiesc peste 1.000 de români, în urma unei campanii lansate cu prilejul Târgului Gaudeamus Radio România, ediţia din Cluj-Napoca, în urma căreia au fost strânse aproximativ 1.600 de volume
 • 23 septembrie – Albumul „Romance”, al mezzosopranei Ruxandra Donose, apărut la Editura Casa romaRadio, a fost lansat, la librăria Cărtureşti, în prezenţa artistei, a dirijorului Tiberiu Soare şi a muzicologului Grigore Constantinescu. Albumul, a fost realizat în acompaniamentul Orchestrei Naţionale Radio, a dirijorului Tiberiu Soare şi a Corului Academic Radio pregătit de Dan Mihai Goia.
 • 27 septembrie – 15 octombrie – Violonistul Gabriel Croitoru şi pianistul Horia Mihail au susţinut treia ediţie a turneului naţional „Vioara lui George Enescu”, organizat de Centrul Cultural Media al Radio România împreună cu Asociaţia Culturală Accendo
 • 1 octombrie – A debutat IX-a ediţie a proiectului „Ascultă 5 minute de muzică clasică”, realizat de Radio România Muzical, care se desfăşoară în spaţii neconvenţionale – hiper-marketuri, mall-uri, librării, muzee, graţie unui proiect. Începând cu anul şcolar 2014-2015, „Ascultă 5 minute de muzică clasică” a devenit şi program naţional în şcolile româneşti, prin semnarea unui protocol între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Radio România
 • 3 octombrie – Editura Casa Radio a lansat, în foaierul Sălii de concerte Radio România, „Moment poetic” în interpretarea lui Florian Pittiş – un audiobook realizat în colaborare cu Serviciul Patrimoniu Cultural şi Arhive, apărut în colecţia „Fonoteca de Aur”, seria „Spectacolul poeziei”
 • 6 octombrie – Teatrul Naţional Radiofonic îl omagiază pe actorul, regizorul, poetul, dascălul şi, nu în ultimul rând, teoreticianul artei teatrale radiofonice Mircea Albulescu, sărbătorit la împlinirea vârstei de 80 de ani, la clubul de la hotelul Ramada Majestic, de pe Calea Victoriei din Bucureşti
 • 9 octombrie – La Liceul Tehnologic Sfântul Pantelimon din Bucureşti a început a patra ediţie a programului de educaţie nonformală „Ora de educaţie muzicală”, produs şi realizat de Radio România Cultural, primul invitat fiind trompetistul Sebastian Serafimovici, membru al Orchestrei Naţionale Radio
 • 10 octombrie – Supranumită „Carmen a secolului XX”, Viorica Cortez, una dintre cele mai aplaudate voci lirice feminine din toate timpurile, a participat, la Sala Radio, la o gală extraordinară aniversară „Viorica Cortez şi prietenii”, organizată de Radio România şi Asociaţia pentru Muzică, Artă şi Cultură, care a marcat împlinirea a 50 de ani de când artista a cucerit laurii Concursului Internaţional de Canto de la Toulouse, moment de început al unei frumoase cariere internaţionale
 • 15 octombrie – Agenţia de presă Rador a Radio România şi-a lansat noul site, www.rador.ro, sitedestinat tuturor acelora care doresc să se informeze, să se destindă, să studieze şi să se bucure
 • 24 octombrie – Radio România vernisează, în foaierul Sălii Radio, expoziţia „România în Afganistan – 12 ani de parteneriat strategic româno-american”, cu fotografii realizate de corespondenţii de război ai Radio România
 • 1 noiembrie -Radio România împlineşte 86 de ani de existenţă
 • 2 noiembrie – Radio România organizează Ziua Ascultătorului la Radio România Internaţional, chiar a doua zi după sărbătoarea radiofoniei româneşti. Tema propusă cu această ocazie spre dezbatere publicului RRI este „Ce schimbare tehnică v-a influenţat în mod hotărâtor viaţa ?”
 • 19 – 23 noiembrie – Ediţia a 21-a a Târgului Internaţional GAUDEAMUS Carte de Învăţătură, organizat de radio România, are loc în Pavilionul Central ROMEXPO

 


Răzvan Moceanu