Mesajul ministrului apărării naţionale cu ocazia Zilei Naţionale a României

mircea dusa

Ziua Naţională a României, 1 Decembrie, semnifică pentru fiecare dintre noi momentul de glorie al străvechii noastre naţiuni, care reuşea, în 1918, să-şi împlinească năzuinţele de veacuri, unirea în cadrul aceloraşi graniţe ale tuturor teritoriilor locuite de români.

După declaraţiile de unire cu Regatul României ale bucovinenilor şi basarabenilor, adoptate în acelaşi an, la 1 decembrie a fost rândul transilvănenilor să exprime, în cadrul Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia, voinţa lor de a se alătura Ţării, desăvârşind crearea României celei Mari sau Reîntregite, aşa cum avea să fie cunoscută ţara noastră în acele timpuri.

Meritul împlinirii acestui istoric deziderat revine întregii naţiuni, deopotrivă elitelor politice, culturale, diplomatice sau militare ale vremii, dar şi oamenilor simpli, anonimi, cu toţii patrioţi devotaţi Ţării şi poporului. Acţiunea lor hotărâtă, în deplină armonie şi consens, rămâne un exemplu pentru noi toţi.

România cea Mare s-a creat prin sacrificiile şi cu sângele ostaşilor români, mulţi dintre ei voluntari din provinciile româneşti din afara graniţelor naţionale. Ei au răspuns fără ezitare chemării Ţării, scriind glorioase pagini de eroism în luptele Primului Război Mondial. În toate marile lupte purtate de armata noastră, de-a lungul timpului, în Războiul de Independenţă, în cele două conflagraţii mondiale, dar şi în vremurile noastre, în misiunile desfăşurate în teatrele de operaţii, în Afganistan, Irak sau Balcanii de Vest, ostaşii români şi-au făcut cu prisosinţă datoria.

Se cuvine ca în această sfântă zi să aducem un pios omagiu tuturor celor căzuţi pe câmpurile de bătălie care, prin sacrificiul lor, au apărat interesele noastre naţionale şi poporul român.

De Ziua Naţională a Românie, Alba Iulia există nu doar în inima Transilvaniei, dar şi în inima fiecăruia dintre noi, oriunde ne-am afla. În această zi, drapelul tricolor va împodobi cu mândrie ferestrele şi porţile caselor noastre.

 Astăzi, să ne amintim măreţele idealuri care au făcut posibilă Marea Unire de la 1918 şi care stau mărturie generaţiilor tinere, fiind un reper pentru noi, ca naţiune.

 

La mulţi ani, România! La mulţi ani, români!

 

 

MIRCEA DUŞA

 

MINISTRUL APĂRĂRII NAŢIONALE