INVITAŢIE DE PRESĂ

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici vă invită să participaţi marţi, 9 decembrie 2014, la evenimentul de lansare a Studiului comparativ privind dialogul social în administraţia publică din România şi Norvegia. Evenimentul va avea loc începând cu ora 9.30, la sediul Centrului Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti, str. Occidentului nr.14, sector 1 (conform agendei anexate).

Studiul a fost elaborat în cadrul proiectului Îmbunătăţirea dialogului social pentru funcţionarii publici de către sociologi români în colaborare cu experţi de la Fafo Institute for Labour and Social Research – Norway. Prin realizarea acestui studiu s-a urmărit obţinerea unei imagini comparative asupra modului în care se desfăşoară dialogul social în România şi în Norvegia.

Proiectul este implementat de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în parteneriat cu Asociaţia Autorităţilor Locale şi Regionale din Norvegia (KS) şi Asociaţia Municipiilor din România (AMR), fiind finanţat printr-un grant acordat de Guvernul Norvegiei prin intermediul Granturilor Norvegiene 2009-2014, în cadrul Programului Muncă Decentă şi Dialog Tripartit.

Obiectivul proiectului vizează îmbunătăţirea structurilor şi practicilor specifice dialogului social pentru funcţionarii publici, respectiv întărirea rolului comisiilor paritare din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. Activităţile proiectului sunt implementate în parteneriat cu 15 instituţii şi autorităţi publice pilot din municipiul Bucureşti şi din judeţele Braşov, Galaţi, Iaşi, Timişoara.