Locurile de muncă vacante

Conform listei locurilor de muncă vacante valabile la data de14.01.2015 angajatorii din Judeţul Ilfov oferă un total de 469locuri de muncă vacante, din care 58 pentru studiisuperioare,220 pentru studii medii, pentru muncitori calificaţi90 şi 101 pentru muncitori necalificaţi.

 Profesiile, meseriile sau ocupaţiile în care agenţii economici dinjudeţul Ilfov oferă locuri de muncă sunt:agent de paza,programator, designer grafica, asistent manager, incarcator-descarcator, sofer de autoturism, zugrav, lucrator comercial, etc.

Condiţiile de angajare, valabilitatea ofertei şi informaţiilesuplimentare despre fiecare loc de muncă în parte se pot obţine lasediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă – Ilfovdin Bucureşti, str. Ruginoasa, nr. 4, sector 4, la telefon(021)330.20.14, 0785/280.308; 0785/280.309, pe site-ul A.J.O.F.M. –Ilfov (www.ilfov.anofm.ro) sau la punctele de lucru ale A.J.O.F.M.Ilfov.