UNICEF salută adoptarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului

Bucureşti, 16 ianuarie 2015 – UNICEF salută adoptarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2020. Strategia vizează promovarea investiţiei în dezvoltarea şi bunăstarea copiilor, pe baza unei abordări holistice şi integrate adoptate de toate instituţiile şi autorităţile publice, urmărind să asigure astfel respectarea drepturilor copiilor, acoperirea nevoilor lor şi accesul universal la serviciile destinate lor. Noua strategie cuprinde o serie de obiective ambiţioase printre care acela de a asigura accesul tuturor copiilor la servicii de calitate, de a angaja fonduri şi a furniza un pachet minim de servicii şi beneficii pentru toţi copiii, în special pentru cei aflaţi în situaţii vulnerabile, de a preveni şi combate toate formele de violenţă şi de a creşte participarea copiilor la procesul de luare a deciziilor.
„Această Strategie reprezintă un semnal puternic asupra faptului că drepturile copiilor au devenit o prioritate şi că eforturile autorităţilor locale şi naţionale se centrează asupra promovării investiţiei în dezvoltarea copiilor şi în incluziunea socială a tuturor acestora. Asigurând servicii integrate, România face un pas înainte în demersul său de a pune interesele copiilor în prim-plan şi de a se concentra asupra prevenţiei”, a declarat dna. Sandie Blanchet, Reprezentant UNICEF în România. „Fondurile europene pot fi mobilizate pentru a îmbunătăţi accesul copiilor la servicii de calitate asigurate la nivel local, pentru a promova incluziunea socială a copiilor vulnerabili, pentru a preveni şi combate orice formă de violenţă, şi pentru a încuraja participarea copiilor în procesul de luare a deciziilor care îi privesc”, a adaugat dna. Sandie Blanchet.
Strategia a fost elaborată de un grup de lucru multi-sectorial, din care au făcut parte Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA), Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Fondurilor Europene, Secretariatul General al Guvernului, agenţii naţionale, autorităţi descentralizate, reprezentanţi ai mediului academic, societatea civilă, asociaţii ale copiilor, şi chiar copii. Întregul proces de lucru a beneficiat de asistenţă tehnică din partea UNICEF.
Proiectarea Strategiei a avut la bază strategii şi recomandări ale Uniunii Europene – Recomandarea Comisiei Europene privind investiţia în copii, Recomandările pentru România elaborate în cadrul programelor 2014-2020, Strategia UE 2020, Strategia Europeană, Strategia Consiliului Europei privind drepturile copilului 2012-2015 – armonizându-se, de asemenea, cu celelalte proiecte de strategii naţionale.