Metode pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon

Când vorbim despre mediu, cel puţin în ultimii zeci de ani, vorbim continuu aproape de dioxidul de carbon, care reprezintă trei pătrimi din totalul emisiilor poluante ce provin din activităţile umane curente. Surse importante de dioxid de carbon sunt combustibilii fosili, dintre care un loc important îl ocupă cărbunele, dar şi petrolul, iar defrişările contribuie şi ele în mod covârşitor la creşterea gradului de dioxid de carbon din atmosferă. George Nuţă are câteva sfaturi bune pentru diminuarea impactului activităţilor umane asupra atmosferei.

Reporter: Una dintre cauzele principale ale încălzirii globale este emiterea în atmosferă a gazelor cu efect de seră. Specialiştii care au studiat fenomenul sunt unanimi în a recunoaşte că trebuie întreprinse măsuri urgente pentru stoparea fenomenului, altfel efectele asupra vieţii pe planeta noastră pot fi devastatoare. Mijloacele de transport cu combustibili fosili sunt printre cele mai poluante şi tocmai, de aceea, se caută soluţii pentru înlocuirea acestui tip de combustibili. Domnul Nicolae Manole, expert în recuperarea materialelor şi protecţiei mediului, ne prezintă câteva situaţii pentru a evidenţia sursele de poluare şi efectul acestora.

Nicolae Manole: Prin alegerea judicioasă a mijloacelor de transport şi utilizarea eficientă, putem contribui la reducerea amprentei de carbon, respectiv la reducerea emisiei de gaze în atmosferă, gaze care au efect de seră, în special a bioxidului de carbon. Prin parcurgerea a 100 de kilometri cu diverse mijloace de transport, o persoană generează emisia în atmosferă de gaze cu efect de seră, în echivalent kilograme bioxid de carbon, după cum urmează. Deplasarea cu bicicleta, zero kilograme bioxid de carbon, cu autoturismul, 14 kilograme bioxid de carbon pentru 100 de kilometri, cu trenul, 7 kilograme de bioxid de carbon pentru 100 de kilometri, iar cu avionul, 19 kilograme de bioxid de carbon pentru 100 de kilometri. Se observă clar că deplasare cu bicicleta este nepoluantă, iar deplasarea cu trenul este mult mai benefică din aceste punct de vedere, adică al emisiei de gaze cu efect de seră în atmosferă, decât cea cu autoturismul, la jumătate poluantă, iar cu avionul de trei ori mai puţin.

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI – 6 februarie – Emisiunea: „Prietenii de la 10:00”.