Reuniunea miniştrilor apărării din statele membre NATO, Bruxelles

Miniştrii apărării  ai statelor membre NATO au convenit la Bruxelles continuarea măsurilor de asigurare pe parcursul anului 2015, transformarea şi creşterea nivelului de reacţie a Forţei de Răspuns NATO (NRF), crearea şi operaţionalizarea Forţei Întrunite cu Nivel de Reacţie Foarte Ridicat (Very High Readiness Joint Task Force- VJTF), ca element central al NRF şi constituirea imediată, pe teritoriile aliaţilor din est – România, Polonia, Bulgaria şi cele trei state baltice – a Unităţilor pentru Integrarea Forţelor NATO (NFIU).

În cadrul sesiunii de lucru a Consiliului Nord-Atlantic s-au adoptat o serie de decizii concrete privind implementarea obiectivelor stabilite cu ocazia summit-ului NATO din Ţara Galilor, în special Planul de acţiune pentru creşterea capacităţii operaţionale a Alianţei (RAP).

 România a anunţat constituirea şi operaţionalizarea pe teritoriul naţional a două structuri NATO de comandă-control – NFIU şi Comandamentul Multinaţional de Divizie Sud-Est, ce urmează să fie puse la dispoziţia Alianţei, asigurarea sprijinului naţiunii gazdă pentru capacităţile şi forţele aliate care se vor disloca în această zonă, precum şi contribuţiile proprii pentru NRF / VJTF.

Au fost abordate şi teme ce vizează aspecte de interes de pe agenda Alianţei, politica nucleară a NATO iar în cadrul sesiunii Comisiei NATO-Georgia, a fost analizată situaţia de securitate şi progresele înregistrate de Georgia în domeniul reformei sectorului de securitate şi apărare şi al cooperării cu Alianţa.