„Sistemul politic al României contemporane”, volum semnat de Adam Burakowski, lansat la Varșovia și Cracovia

Adam_Burakowski_foto_polskieradioplLansare de carte despre istoria recentă a României

În zilele de 5 și 6 martie, Institutul Cultural Român de la Varşovia organizează două evenimente de lansare a volumului Sistemul politic al României contemporane, semnat de istoricul Adam Burakowski, la Varşovia și Cracovia. Volumul a apărut în luna februarie 2015, la una dintre editurile poloneze de profil – Centrul Gândirii Politice de la Cracovia, în parteneriat cu Institutul de Ştiinţe Politice al Academiei Poloneze de Ştiinţe.

La lansări va participa din România istoricul Armand Goșu, conferențiar universitar la Facultatea de Științe Politice a Universității București.

În ciuda faptului că România este unul dintre cele mai mari și mai importante state ale Europei Est-Centrale, istoria și realitățile ei contemporane sunt slab cunoscute în Polonia. Această stare de fapt include și politica românească, deși România este indicată adesea drept partenerul esențial al Poloniei în regiune și în Uniunea Europeană. Lectura cărții lui Adam Burakowski poate schimba această stare de lucruri. Autorul conturează o panoramă multilaterală a sistemului politic din România, înfățișând rădăcinile lui în tradiția românească și evoluția din 1989 până astăzi. Prezintă cele mai importante evenimente și procese politice ale ultimului sfert de veac, începând de la răsturnarea regimului lui Nicolae Ceaușescu, trecând prin alegerile parlamentare și prezidențiale, apariția și decăderea partidelor politice, protestele sociale, conflictele la vârful puterii executive și alte evenimente importante pentru politica românească. Schițează biografiile celor mai importanți politicieni – președinți, premieri, lideri de partid – și supune reflecției infuența pe care aceștia au avut-o asupra sistemului polic al țării lor. Prezintă modul de funcționare și rolul Curții Constituționale și administrației locale, dar și importanța mass-media. Vorbește despre influența eforturilor de aderare la UE, apoi a calității de membru al Uniunii asupra politicii interne a României. Analizează cadrul formal de funcționare a sistemului politic – printre altele, constituțiile din 1991 și 2003 – dar și influența exercitată asupra acestuia de personalitatea principalilor lui creatori și actori, precum și de cultura politică a societății. Cartea este o introducere fundamentată în lumea politicii românești, care utilizează soluții tipice pentru democrațiile europene stabile, păstrându-și totodată specificul, acest lucru făcând-o și mai interesantă pentru observatorul extern.

Istoricul Adam Burakowski este cadru universitar la Institutul de Ştiinţe Politice al Academiei Poloneze de Științe, de asemenea angajat al Radioului Polonez și un veritabil specialist în istoria română. Este autorul a trei volume dedicate României: Geniusz Karpat. Dyktatura Nicolae Ceaușescu 1965-1989, Ed. Trio, Varșovia, 2008 (trad. rom. Dictatura lui Nicolae Ceaușescu 1965-1989. Geniul Carpaților, Polirom, Iași, 2011), Kraj smutny, pelen humoru. Dzieje Rumunii po 1989 roku (O țară tristă, plină de umor. Istoria României după anul 1989), Ed. Trio, Varșovia, 2012, volum publicat împreună cu Marius Stan, și 1989 – Jesień Narodów (trad. rom. 1989. Toamna națiunilor, Polirom, Iași, 2013), volum semnat împreună cu Paweł Ukielski și Aleksander Gubrynowicz. Acestora li se adaugă volumul de față, publicat în 2015.