Colocviul Internaţional de Studii dedicat culturii şi spiritualităţii Sfântului Munte, Editia a XIV-a – Roma

Asociaţia „Insieme per l’Athos” – Onlus şi Accademia di Romania au plăcerea de a vă inDepliant Esterno Convegno Athos XIV ingranditovita la:

XIV Convegno Internazionale di Studi sulla Cultura e Spiritualitá della Santa Montagna

Colocviul Internaţional de Studii dedicat Culturii şi Spiritualităţii Sfântului Munte – Ediţia a XIV-a.

 *

La preghiera del cuore e la tradizione athonita

Rugăciunea inimii și tradiția athonită

 *

Sâmbătă, 16 mai 2015, orele 9:00

Sala de conferinţe

Piazza José de San Martin , No 1. Roma

Program:

L’importanza dell’invocazione del nome di Gesù a partire dalle lettere spirituali dei Santi Barsanufio e Giovanni di Gaza/Importanţa invocării numelui lui Isus începând cu scrisorilor spirituale ale Sfinţilor Barsanufio şi Giovanni di Gaza.

P.S. Siluan, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei;

 *

Il dibattito sulla preghiera del cuore nel periodo dell’Esicasmo/

Dezbaterea privind rugăciunea inimii în perioada isihasmului.

Prof. Antonis FYRIGOS, Profesor de Filosofie patristică și bizantină / Universitatea Pontificală Gregoriană din Roma;

 *

Le forme del silenzio e della preghiera nell’esicasmo bizantino-slavo ai tempi del patriarca bulgaro Eutimio (XIV-XV sec.)/Forme de linişte și rugăciune a isihasmului slavo-bizantin în timpul Patriarhului bulgar Eftimie (sec. XIV-XV).

Prof. Marcello Garzaniti, Profesor de Studii Slave, Universitatea din Florența

 *

San Paisij Veličkovskij e la preghiera di Gesù/

San Paisij Veličkovskij şi rugăciunea lui Isus.

Abatele Andrew (WADE), Superior al Prioratului Rus-Ortodox de la San Mamante – San Mommè ( Pistoia);

 *

La preghiera del cuore e le sue metamorfosi/

Rugăciunea inimii si metamorfozele sale.

Prof. Maciej Bielawski, Teolog și scriitor. Profesor, Universitatea din Verona

 *

Preghiera di Gesù e quiete interiore/

Rugăciunea lui Isus și pacea interioară.

Părintele Iosif H. Wong, OSB Cam, Călugăr camaldolese benedictin – Manastirea Camaldoli (Arezzo)

 *

Moderator: Prof. Marco Merlini, profesor – Universitatea din Sibiu (România)

 *

În cadrul colocviului va cânta Grupul coral de Muzică Bizantină “Sf. Dionisie cel Mic” al Episcopiei Ortodoxe Române din Italia, dirijor Maestrul Marian Jianu,  şi se va prezenta expoziţia de icoane bizantine a artistelor MARIA GALIE si ROSANNA CAPPELLO