Geo-portal realizat în cadrul proiectului transfrontalier “Managementul Integrat al Fluviului Dunărea”

Proiectul “Managementul Integrat al Fluviului Dunărea” – Danube Water MIS ETC 106 (www.danube-water.eu), derulat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, Axa Prioritară 2, reprezintă un proiect bilateral strategic, atât pentru implementarea Strategiei Dunării, cât și pentru Programul de dezvoltare transfrontalieră România-Bulgaria.

Obiectivul general al proiectului este crearea unui sistem transfrontalier România – Bulgaria de gestiune și monitorizare a factorilor de mediu pe Dunăre, pentru sprijinirea măsurilor comune de combatere a situaţiilor extreme (secetă, inundaţii, poluări, contaminări).

În cadrul proiectului a fost creat un geo-portalwww.danube-water.ro – trilingv (româno-bulgaro-englez) care permite accesarea informațiilor, de către publicul larg, prin intermediul internetului. Portalul conține informații utile despre mediu și oferă posibilitatea de a interacţiona cu utilizatorii de apă şi populaţia din zonele riverane Dunării, în vederea furnizării unor informatii, în timp real, privind situațiile de urgență (inundații, secetă, poluări, contaminări) pe Dunăre.

Geoportal-ul cuprinde următoarele secțiuni:

Acasă care prezintă informații generale privind parametri relevanți de mediu și “Harta sănătății mediului”, bazată pe informațiile stocate în sistem și datele înregistrate, în timp real, la stațiile automate. Drept urmare, prin simplul click pe hartă sau accesarea butonului GIS, situat în partea de jos a hărții, pot fi vizualizate hărți cu diferite tematici, care acoperă zona de interes a proiectului;

Noutăți și Comunicate de presa unde vizitatorii pot afla ultimele informații și noutăți legate de mediu, calamități naturale și tehnologice, evenimente și întâlniri, etc.;

Semnalări populație unde agenții economici și populația pot sesiza unele situații cu impact asupra mediului (exemplu: sesizare depozite de deșeuri neautorizate pe malul Dunării, situații de poluare accidentală, situații de inundație, etc.);

Forum (www.danube-water.ro/forum/) care ofera populației și agenților economici accesul la informațiile ce privesc problemele de mediu din zona de frontieră comună.

De asemenea, la secţiunea Avertizări, portalul conţine informaţii privind calitatea apei, mediului (aer, sol, radioactivitate), prognoze şi avertizări hidrologice, prezentate în mod uniform în paginile alocate instituţiilor partenere: MMAP, ANAR, ANPM si INHGA.

Informațiile oferite de portal sunt destinate instituțiilor din România şi Bulgaria, participante în cadrul proiectului. Portalul va asigura îmbunătățirea schimbului de date, pentru înțelegerea și soluționarea în comun a problematicilor de gospodărire a apelor, în zona de graniță româno – bulgară.

Accesați cu încredere geo-portalul www.danube-water.ro

Compartimentul de Comunicare, Relaţii Publice, Relaţii cu Presa

Cătălina Brăgaru, purtător de cuvânt, telefon: 0755.122.728

email: birou.presa@rowater.ro

Administraţia Naţională „Apele Române”

Str. Ion Câmpineanu nr. 11, sector 1, Bucureşti, România