Transculturalitate – Enescu şi Viena

Miercuri, 27 mai, între orele 17.00 şi 20.30, Universitatea de Muzică şi Artă de la Viena organizează prelegerea dedicată istoriei muzicii, în contextul programului său educaţional intitulat „Transculturalitate“. Evenimentul are loc în sala Fanny Hensel a universităţii şi cuprinde prelegeri şi interludii muzicale.

Seara va începe cu prelegerea „Despre străini: ţări şi oameni – Transculturalitatea şi Istoria Muzicii“ susţinută de Melanie Unseld în dialog cu Cornelia Szabo-Knotik. Prelegerea analizează relaţia dintre identitate şi alteritate şi formarea percepţiei asupra culturii muzicale „străine“: unde încep graniţele către Celălalt şi cum sunt ele argumentate?

A doua parte intitulată „Despre oameni străini…?“ cuprinde un program artistic realizat de prof. Marialena Fernandes alături de studenţii săi: Rusanda Panfili (vioară), Mats Johansson (corn) şi Alfredo Ovalles (pian). Repertoriul serii este format din compoziţii de George Enescu, Jane Vignery, Federico Ruiz şi Charles Koechlin.

Conceptul transculturalităţii reprezintă punctul principal de cercetare al programului educaţional, cuprinzând atât un demers ştiinţitic, cât şi unul artistic. Prefixul „trans“ sugerează depăşirea graniţelor şi trecerea dincolo de reprezentările colective despre „sine“ şi „celălalt“. A doua noţiune – culturalitatea – examinează tema culturii: Ce înseamnă concret expunerea la „diversitatea culturală“? Ce fel de cerinţe sunt impuse de perspectiva relaţionării zilnice, de intrarea în contact cu un număr mare de limbi străine, cu mentalităţi culturale diferite, concepte artistice, abilităţi, metode de predare, curricule sau canoane?

Discursul transculturalităţii este abordat într-o manieră interdisciplinară, prezentând perspective din diferite domenii ştiinţifice, acestea fiind interconectate şi contextualizate atât artistic cât şi pedagogic. Aportul ştiinţitic este prezentat de către lectori renumiţi în plan internaţional, din domeniul teoriei muzicii, a etnografiei şi folclorului, a pedagogiei muzicale, a istoriei muzicii şi a sociologiei muzicale. Programul artistic este susţinut de studenţi şi profesori ai Universităţii de Muzică şi Artă de la Viena. Mai multe informaţii despre programul educaţional găsiţi aici http://mdw.ac.at/ive/v2/ringvorlesungsprogramm.