Rompetrol, istoria sa cu lumini şi umbre

RADOR (5 iunie) – Înfiinţată în anul 1974  Rompetrol era una din cele 45 de companii de export-import ale României care intra în proprietatea omului de afaceri Dinu Patriciu în anul 1998. Rompetrol cumpara Rafinăria Vega în 1999, în 2000 este creat holding-ul Rompetrol Group B. V., cu sediul central in Amsterdam, Olanda, iar în 2001 grupul cumpăra Petromidia. În anul 2007, KazMunayGas (o companie petrolieră controlată de statul kazah) a semnat un acord de achiziţie de acţiuni cu Rompetrol Holding SA (Elveţia) pentru 75% din titlurile companiei olandeze The Rompetrol Group.   Aceasta ar fi fost evaluata la 3,6 miliarde de dolari. Astfel, cele 75% din titluri ar fi valorat 2,7 miliarde de dolari, Ulterior, omul de afaceri Dinu Patriciu a vândut participaţia de 25% pe care o mai deţinea şi KazMunayGas a ajuns să controleze în totalitate grupul Rompetrol.   Dinu Patriciu a vândut Rompetrol companiei kazahe Kazmunaigaz plus datoria către stat iar Ministerul de Finan ț e a deschis mai multe procese pentru a recupera banii.

Un pas important în dezvoltarea relatţilor dintre România şi Kazahstan o reprezintă adoptarea memorandumului dintre statul roman şi Rompetrol în februarie 2013, prin care statul să renun ț e la procesele de recuperare a datoriei şi după ce se vor stinge toate litigiile, statul va vinde 26 la sută din ac ț iunile Rompetrol cu pre ț ul fix de 200 de milioane de dolari către Kazmunaigaz, renun ț ând astfel la datoria de 760 de milioane de dolari. În plus, statul român ș i Kazmunaigaz se vor asocia într-un fond de investi ț ii în care se vor investi 1 miliard de dolari din partea kazahilor. Guvernul Ponta a ini ț iat o lege organică pentru a valida memorandumul cu Rompetrol. Fondul de investiţii creat în urma memorandumului va avea o durată de investiţii de şapte ani, nivelul investiţional vizat în acest interval ridicându-se până la un miliard de dolari.

Rompetrol este cea mai mare investiţie a statului kazah în afara graniţelor sale. KMG International NV (fostul Grup Rompetrol NV) este subsidiara a KazMunayGas (KMG), compania naţională de petrol şi gaze din Kazahstan, companie cu activităţi în domenii precum: rafinare, petrochimie, retail, trading, explorare, producţie şi servicii industriale. În 2007, KazMunayGas (KMG) a achiziţionat 75% din acţiunile Grupului Rompetrol, iar după 2 ani, a cumpărat şi restul de 25%. KazMunaiGaz, prin Rompetrol, acoperă zone ale Mării Caspice (Kazakhstan, Georgia), Mării Negre (Ucraina, Moldova, România, Bulgaria) cu Marea Mediterană (Franţa şi Spania). În prezent, Rompetrol are peste 6.000 de angajaţi. Rafinăria Petromidia Năvodari este cea mai mare şi eficientă unitate de rafinare din România, dupa un proces de modernizare şi dezvoltare care a majorat capacitatea de producţie la 14.000 tone de ţiţei pe zi (5 milioane tone pe an), o investiţie care s-a ridicat la 1,3 miliarde dolari în perioada 2007 – 2012 (în total, peste două miliarde dolari). La nivel european, Grupul Rompetrol deţine peste 1.000 de puncte de alimentare cu carburanţi în România, Franţa, Spania, Republica Moldova, Georgia, Bulgaria şi Ucraina, care operează sub brandurile Rompetrol şi Dyneff.

La Tribunalul Bucureşti a fost înregistrată, în 28 mai a.c., o cerere prin care se solicită intrarea în insolven ț ă a companiei Rompetrol SA. care face parte din Grupul Rompetrol şi se ocupă cu serviciile de sondă, foraj, explorare şi producţie ale Grupului.

Autor: Cristina Ionescu