Anunţ privind beneficiile programului de formare profesională “Operator introducere, validare și prelucrare date (NC 4113.2.1)”

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România derulează începând din 6 aprilie a.c. cursul de formare “Operator introducere, validare și prelucrare date (NC 4113.2.1)” în județul Ilfov. Cursanții au fost selectați de filiala de Cruce Roșie din rândul angajaților din unitățile cu specific medico-social (spitale, creșe, gradinițe, centre rezidențiale pentru persoane vârstnice etc ). Aceștia vor finaliza cursul în data de 21 octombrie 2015.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European – Investeşte în Oameni! prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi implementat, în perioada 24 aprilie 2014 – 23 octombrie 2015, de către Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică, CATALACTICA în parteneriat cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România și Fundația pentru Recuperare, Integrare și Promovare Socială ECHOSOC.

Obiectivul proiectului îl reprezintă creșterea nivelului de calificare pentru 2.520 de angajați necalificați și/sau cu un nivel scăzut de calificare din domeniul medico-social, contribuind la facilitarea / îmbunatatirea accesului și participării la programe de formare profesională continuă (FPC) din cele 8 regiuni de dezvoltare din Romania: Nord –Est (Bacău), Sud-Est (Buzău, Constanţa, Vrancea, Tulcea); Sud-Muntenia (Prahova); Sud – Vest Oltenia (Olt); Vest (Arad, Hunedoara, Timis); Nord-Vest (Cluj, Maramureș, Satu-Mare); Centru (Alba, Brasov, Mures); Bucuresti-Ilfov (București – Sectorul 5, Ilfov). Grupul țintă al proiectului va fi format din angajați necalificați (cu vârste între 18 și 64 de ani) pentru domeniul în care lucrează sau cu un nivel scăzut de calificare, respectiv:

• nivel 1 de calificare – Îngrijitor copii, Babysitter, Îngrijitor bătrâni la domiciliu, Brancardier.
• nivel 2 de calificare – Infirmieră, Îngrijitoare bolnavi la domiciliu, Mediator sanitar, Operator introducere, validare și prelucrare date.

Prin participarea cursanţilor înscrişi la programul “Operator introducere, validare și prelucrare date (NC 4113.2.1)”, se vizează îmbunătăţirea nivelului de calificare a forţei de muncă, dezvoltarea competenţelor profesionale, creşterea oportunităţilor de accesare a altor posturi şi de avansare în cadrul pieţei muncii, asigurarea stabilităţii postului, precum şi creşterea accesului la metode alternative moderne de formare adecvate specificului grupului ţintă şi priorităţilor actuale în domeniul medico-social.

Societatea Naționala de Cruce Roșie din România, de la începutul proiectului a derulat prin filialele de Cruce Roșie din 18 județe:
– 17 cursuri de formare Îngrijitoare bătrâni la domiciliu
– 17 cursuri de formare Infirmieră
– 15 cursuri de formare Îngrijitoare copii
– 14 cursuri de formare Baby-Sitter
– 6 cursuri de formare Brancardier
– 15 cursuri de formare Ingrijitoare bolnavi la domiciliu, aflat în derulare
– 3 cursuri de formare Mediator sanitar, aflat in derulare
– 1 curs de formare Operator introducere, validare și prelucrare date, aflat in derulare

Pentru informații suplimentare:

Nadia Lazăr – Expert Informare
Mobil: 0748 238 024, email: comunicare@crucearosie.ro

Adresa corespondență: Str. Biserica Amzei Nr. 29, sector 1, București