Comunicat al Preşedintelui Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune

În calitate de Preşedinte Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune doresc să fac unele precizări referitoare la încercările repetate de inducere în eroare a publicului, a Parlamentului României precum şi a unor instituţii ale Statului Român, încercări având ca unic scop destabilizarea Radio România în vederea creării unei situaţii favorabile care să poată servi unor interese personale şi de grup sindical şi, probabil, obţinerii unor beneficii financiare.

Astfel, câţiva foşti şi actuali salariaţi neperformanţi, pseudo lideri sindicali, atacă Servicul Public de Radio prin sute de petiţii, „mese rotunde”, acuzaţii denigratoare şi reclamaţii adresate unor instituţii ale statului şi partidelor politice, prin articole mincinoase şi defăimătoare, precum şi prin alte încercări împinse la extrem pentru a atrage atenţia asupra lor.

Acest grup de presiune care şi-a pierdut privilegiile şi influenţa în media publică imaginează abuzuri pe care apoi le ridică la nivel de calomnie, aduce dezinformarea la rang de adevăr sub pretenţia că „apără interesul public” încercând de fapt să manipuleze opinia publică în speranţa câştigării unei reputaţii discutabile atât în fata salariaţilor, care aşteaptă noul contract colectiv de muncă al SRR, cât şi în faţa unor persoane marcante ale momentului de la care se aşteaptă să primească beneficii, contracte sau eventual poziţii administrative.

Asigur salariaţii SRR că noul contract colectiv de muncă va fi negociat în termen cu Sindicatul reprezentativ şi va păstra, ca şi până acum, drepturile fiecăruia, în conformitate cu dispoziţiile legale.

Resping ferm şi categoric toată această campanie negativă la adresa Radioului şi sunt pregătit să răspund oricând cu argumente şi probe privitoare la situaţia pozitivă actuală, precum şi cu privire la strategia şi perspectiva pe termen scurt şi mediu a Societăţii Române de Radiodifuziune.

Reconfirm totodată faptul că etapa actuală reprezintă cea mai fastă perioadă din ultimii douăzeci de ani ai Societăţii Române de Radiodifuziune, care, prin posturile sale, este lider de audienţă, generează evenimente culturale şi educative majore fiind în acest moment cel mai important actor cultural din piaţa media naţională.

Radio România îşi respectă misiunea publică în conformitate cu Legea care-i guvernează activitatea, este foarte stabil financiar în comparaţie cu situaţia economică dificilă în care se află serviciile publice de media din Europa şi reprezintă un model de stabilitate şi performanţă financiară recunoscut internaţional, cifrele fiind dincolo de orice subiectivism.

Precizez că voi continua să apăr Societatea Română de Radiodifuziune de calomnii, delaţiuni, neadevăruri şi atacuri suburbane precum şi de grupuri de interese sindicale sau de altă natură motivate exclusiv de propriile interese, iar acolo unde va fi cazul mă voi adresa instanţelor de judecată pentru ca cei vinovaţi să răspundă pentru faptele lor.

Îi asigur pe toţi cetăţenii României că Postul Public de Radio îşi respectă statutul de instituţie strategică a ţării, poziţia de lider de audienţă, funcţionează în deplină legalitate, este o instituţie responsabilă, puternică, echilibrată, stabilă financiar, profesionistă şi total dedicată misiunii sale publice şi ascultătorilor săi.

 

Ovidiu  MICULESCU

Preşedinte  Director  General

Societatea  Română  de  Radiodifuziune