“Roma – un Imperiu – rădăcinile Europei”

Pornind de la ultima sa lucrare, „Le guerre daciche” (Războaiele dacice), profesorul Livio Zerbini, va ilustra relația dintre Dacia și Imperiul Roman în timpul guvernării lui Traian.  O poveste despre putere, războaie, cuceriri și ambiții, dar și despre i storia unui popor al cărui sânge s-a amestecat cu cel italic . Amintirea acelor fapte este imortalizată în basoreliefurile Columnei lui Traian, ce constituie în același timp și cea mai importantă sursă de cunoaștere a acestora .

Nu vor lipsi din discuție referiri la misiunea arheologic ă pe care prof. Zerbini o conduce în orașul Halmyris ( lângă Murighiol), de mare interes atât pentru amplasarea geografică deosebită, în Delta Dunării, cu vedere spre Marea Neagră, cât și pentru existența sa din Epoca Fierului până în perioada bizantină . În epoca romană, Halmyris era punctul cel mai estic al graniței danubiene și probabil era centru de aprovizionare a flotei romane la Marea Neagră .

Livio Zerbini predă istorie romană la Universitatea din Ferrara, unde conduce Laboratorul de Istorie antică și Comunicare. De asemenea, conduce Laboratorul de studii și cercetări asupra provinciilor danubiene antice. Este visiting professor la Universitatea din Cluj-Napoca, autor al mai multor documentare și consultant științific în programe de radio și televiziune. A publicat numeroase lucrări și cercetări asupra lumii romane și a didacticii antichit ății .