Comunicat de presa – Conferinţa internaţională cu tema 25 de ani în slujba drepturilor copiilor

Comisia pentru afaceri europene, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO, împreună cu FICE România-Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative, secţiunea România organizează în data de 24 septembrie 2015, Palatul Parlamentului, între orele 11.00 – 15. 00, conferinţa internaţională cu tema „25 de ani în slujba drepturilor copiilor”, prilejuită de celebrarea a 25 de ani de activitate a FICE –România în apărarea şi promovarea drepturilor copiilor.

FICE România este o organizaţie neguvernamentală a profesioniştilor în educaţie şi asistenţă socială, care apără drepturile copiilor, în special ale celor aflaţi în dificultate, membră a FICE (Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative), organizaţie cu statut consultativ UNESCO, ECOSOC şi Consiliul Europei.

FICE România este iniţiatoarea mai multor programe care s-au impus în mediul educaţional si în cel social şi activează în direcţia formării continue a membrilor săi, prin stagii, schimburi de experienţă, cursuri, dezbateri, proiecte la nivel local, regional si naţional, precum si prin colaborări cu organizaţii similare si cu instituţii din Germania, Finlanda, Olanda, Danemarca, Israel, Italia, Polonia, Bulgaria si alte ţări.