Colaborare în domenii ce vizează executarea măsurilor educative și aplicarea unor programe de reintegrare destinate minorilor

Direcția de Protecție Judiciară Juvenilă din cadrul Ministerului francez de Justiție, reprezentată de doamna director, Catherine Sultan,  Direcția Națională de Probațiune, reprezentată de domnul director general, Mihai Dima, și Administrația Națională a Penitenciarelor reprezentată de domnul director general, Cătălin Claudiu Bejan au semnat, miercuri, 30 septembrie 2015, la sediul Ambasadei Franței în România o „Declarație de intenție.”

Parteneriatul inițiat între cele trei instituții se înscrie în cadrul politicii de cooperare regională a ministerelor de justiție din Franța și din România, referitoare la drepturile copilului și are ca obiectiv prioritar dezvoltarea sistemului sancționator al minorilor aflați în conflict cu legea.

Prin Declarația de intenție, părțile semnatare își manifestă interesul de a colabora în domenii ce vizează executarea m ăsurilor educative și aplicarea unor programe de reintegrare destinate minorilor care au comis infracțiuni, formarea profesioniștilor privind intervenția specializată asupra minorilor delicvenți, realizarea unor schimburi de experiență între specialiștii români și francezi, precum și îmbunătățirea sistemului de abilitare și evaluare a asociațiilor, fundațiilor și societăților comerciale care doresc să se implice în executarea măsurilor educative neprivative de libertate.

Declarația de intenție semnată azi, la București, reprezintă angajamentul părților de a  menține și de a întări relația de cooperare informală inițiată anterior printr-un schimb de expertiză referitor la tratamentul judiciar și sprijinul socio-educativ al minorilor delicvenți.