Aderarea României la Zona Euro, în anul 2019, nu mai este un obiectiv fezabil

Aderarea României la Zona Euro, în anul 2019, nu mai este un obiectiv fezabil, iar BNR va propune Guvernului şi Preşedinţiei ca, înainte de anunarea unei noi date, să stabilească o foaie de parcurs, care să fie acceotată prin consens naţional. Aprecierea aparţine guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, şi a fost făcută în cadrul unei conferinţe în care a prezentat deciziile Consiliului de Administraţie al BNR. Cu acelaşi prilej, şeful Băncii Centrale a estimat că un nou acord cu FMI va da un plus de credibilitate politicilor economice ale României. Iulian Olescu a fost prezent la reuniune şi detaliază.
Reporter: Decizia CA al BNR de a menţine, pentru a treia şedinţă consecutiv, nivelul ratei dobânzii de politică monetară a fost bazată, rpintre altele, pe constatarea continuării evoluţiei în teritoriu negativă a inflaţiei, dar şi a posibilei acumulări de presiuni inflaţioniste pe termen mediu din cauza incertitudinilor care marchează conduita politicii fiscale, corelaţia dintre dinamica salariilor şi cea a productivităţii muncii şi evoluţiile din plan extern – a precizat guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. El a mai adăugat că, deşi se manifestă o relativă temperare a ritmului de creştere economică, datele ilustrează accelerarea consumului şi investiţiilor privatesusţinute de revigorarea procesului de creditare şi de creşterea costurilor salariale unitare în industrie. În altă ordine de idei, guvernatorul BNR a declarat că obiectivul 2019 pentru aderarea României la Zona Euro nu mai este de actualitate.
Mugur Isărescu: Ţinta 2019 nu mai este fezabilă, pentru că nu numai că a trecut vremea, dar ar fi trebuit ca cel mai târziu în iunie 2016 să intrăm în sistemul cursurilor de schimb. Pregătirea pentru a intra în această anticameră a Zonei Euro e complicată. Cine cunoaşte tehnica intrării în ERM II realizează că, tehnic, nu mai este posibil acest lucru. Chiar dacă ne-am dori politic, aş spune că este improbabil, dacă nu imposibil.
Reporter: Mugur Isărescu adaugă că este nevoie de elaborarea unei foi de parcurs care să fie discutată politic şi însuşită de toate paridele, dar şi de societatea civilă. Este, de altfel, şi concluzia unui raport lansat, astăzi, de Centrul Român pentru Politici Eropene, conform căruia procesuld e aderare la Zona Euroar trebui bazat pe o strategie clară şi concretă.
Ruxandra Popescu, cercetător în cadrul CRPE şi coautoare a studiului: Iniţial, trebuie să existe o planificare şi efectuarea unor studii şi cercetări de impact, prognoze care să reflecte, oarecum, vulnerabilităţile şi oportunităţile României. Următorul pas ar fi crearea unui organism de coordonare a procesului de adoptare. De ce este important să existe un asemenea organism? Pentru că el ar fi direct responsabil de planul de acţiune, care poate fi alcătuit, desigur, din cei mai relevanţi actori la nivel naţional. Foarte important este ca acest organism să comunice şi să reprezinte în unanimitate poziţia României şi să pună bazele acestui plan de acţiune. Propunem [ca] stabilirea ţintei de aderare să se facă în urma consultărilor şi pe baza cercetărilor şi studiilor efectuate şi elaborarea unei strategii de comunicare.
Reporter: Mugur Isărescu spune că nu este momentul să forţăm lucrurile, deoarece aderarea la Zona Euro nu este o simplă schimbare de bancnote, ci necesită o serie de modificări în plan economic, comportamental şi chiar cultural. În privina oportunităţii unui nou acord cu FMI, guvernatorul crede că acesta ar putea oferi un plus de credibilitate politicilor economice derulate de România, o posibilitate de finanţare avantajoasă, şi ar stimula procesele de reformă şi coeziunea combinaţie de politici fiscale şi monetare. El adaugă că, cel mai probabil, decizia FMI de a continua relaţia cu ţara noastră va fi influenţată destul de mult de modul în care s-a finalizat precedentul acord şi crede că o eventuală nouă înţelegere ar trebui să se axeze, mai degrabă, pe continuarea reformelor structurale, şi nu pe asigurarea finanţării echilibrului balanţei de plăţi.

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI