Comunicat de presă

În perioada 8 – 31 octombrie 2015, Ministerul Transporturilor prin Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER şi Muzeul Căilor Ferate, în parteneriat cu Asociația pentru Tranziție Urbană, derulează, proiectul cultural – educativ – social  intitulat Ce_Fe_Re_Știi București”

Scopul proiectului este promovarea tradiţiei şi istoriei feroviarilor din Bucureşti şi conştinetizarea publicului larg cu privire la contribuţia C.F.R. în dezvoltarea şi modernizarea oraşului în perioada 1910 – 1948.

Obiectivul proiectului este valorificarea identității zonei și a identității unei bresle profesionale reflectată în cartiere bucureștene și (re)conectarea acestui spaţiu narativ la identitatea urbană a Bucureştiului.

Proiectul constă în organizarea unei expoziției în spațiul muzeal pus la dispoziție de CENAFER la Muzeul Căilor Ferate. Expoziția cuprinde elemente de identitate urbană ceferistă, adresată atât locuitorilor din cartierele ceferiste, cât și publicului larg.

Expoziția urmărește două aspecte:

  • unul informativ, constând în expunerea de panouri cuprinzând planurile de parcelare originale ale cartierelor ceferiste și fotografii de epocă pentru localizarea și particularizarea cartierelor ceferiste și
  • o parte interactivă în care locuitorii din parcelări își vor putea aduce propria contribuție la crearea unei narațiuni colective.

Proiectul Ce_Fe_Re_Știi București” este sprijinit de ARCUB și de Ordinul Arhitecților din România.