Informare de presă

La data de 11.10.2015, UNTRR, distribuitor autorizat de CNADNR SA pentru încasarea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România (rovinieta) a postat pe www.untrr.ro un comunicat de presă prin care informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale cu privire la faptul că CNADNR dorește sălimiteze posibilitatea distribuitorilor de roviniete de a încasa contravaloarea rovinietelor prin intermediul terminalelor/maşinilor automate de procesare – plăţi numerar/electronice neasistate.

Cu privire la cele afirmate de distribuitorul menționat, CNADNR dorește să precizeze că emiterea rovinietelor de către distribuitori trebuie să se facă cu respectarea prevederilor OG 15/2002 și OMT nr. 611/2015.În acest sens, conform dispozițiilor legale în vigoare, emiterea rovinietelor se realizează în punctele de distribuție, prin intermediul unor dispozitive mobile, parte a sistemului informatic deținut de către CNADNR, unor aplicații informatice, cu drept de acces la sistemul CNADNR, aplicatii dezvoltate de către distribuitorii autorizați și interconectate cu sistemul informatic al CNADNR, în baza unei documentații tehnice pusă la dispoziția distribuitorilor. În plus, emiterea rovinietelor se face si prin intermediul serviciului de mesaje scurte – SMS, dar doar pentru utilizatorii români și doar pentru perioada minimă de utilizare,aferentă fiecarei categorii de vehicule în parte.

Conform prevederilor OMT 611/2015 – Normelor metodologice pentru aplicarea de către CNADNR a tarifului de utilizare și a tarifului de trecere, la emiterea rovinietelor prin intermediul dispozitivelor mobile sau prin intermediul aplicațiilor dezvoltate de distribuitori, cu drept de acces la sistemul CNADNR, distribuitorii sunt obligați să emită documentul fiscal care atestă plata rovinietei și un document, care atestă înregistrarea în baza de date a CNADNR a tranzacției privind emiterea rovinietei. Acesta din urmă, se emite în două exemplare identice și conține datele tranzacției ( numele distribuitorului, datele de identificare ale punctului de lucru în care s-a emis rovinieta, datele de identificare ale vehiculului, perioada de valabilitate a rovinietei, contravaloarea în euro și lei a rovinietei) din care unul ( copia partener) trebuie să fie semnat de către solicitant, semnătura prin care acesta certifică conformitatea datelor înscrise în document cu cele solicitate.

Această prevedere are în vedere ducerea erorilor materiale înscrise la inițierea tranzacțiilor de către personalul distribuitorilor,prin verificarea documentului emis și de către solicitant. Mai mult, în situația în care solicitantul observă că datele înscrise pe copia partener nu sunt în conformitate cu cele solicitate, personalul distribuitorului, are posibilitatea înainte de încasarea sumei aferente și a finalizării tranzacției prin emiterea celui de-al doilea exemplar – copie client, să anuleze tranzacția și să emită o nouă rovinietă conform celor solicitate de client. Mai mult de atât, prevederile normelor metodologicepermit corecția numărului de înmatriculare, în același punct de lucru în care a fost emisă rovinieta și după finalizarea tranzacției, dar într-un interval de 60 minute de la finalizarea tranzacției. În acest interval de timp, utilizatorul poate solicita corecția numărului de înmatriculare, iar distribuitorul este obligat să o realizeze având totodată și obligația de a păstra în punctul de lucru o copie a certificatului de înmatriculare a vehiculului, dar și originalele celor două documente emise penumărul de înmatriculare eronat.În situația în care corecția numărului de înmatriculare nu se poate realiza în cele 60 minute de la emiterea rovinietei, aceasta se poate realiza doar la CNADNR și doar în anumite condiții prevăzute de același act normativ.

Astfel, având în vedere că terminalele/maşinile automate de procesare plăţi numerar/electronice neasistate nu permit:

  • Certificarea prin semnătură a corectitudinii datelor, pe documentul copie partner, de către solicitant;
  • Efectuarea corecției numărului de înmatriculare în intervalul de 60 minute de la emiterea rovinietei, cu respecterea pevederilor Normelor metodologice pentru aplicarea de către CNADNR a tarifului de utilizare și a tarifului de trecere, aprobate prin OMT 611/2015, respectiv cu păstrarea în punctul de lucru a documentelor menționate mai sus;
  • Eliberarea restului în numerar – conform legislației în vigoare contravaloarea tarifului de utilizare este stabilită în euro, iar valoarea în lei se calculează lunar în funcție de cursul valabil în penultima zi lucrătoare a lunii. Astfel, valoarea rovinietelor în lei nu este întodeauna o valoare rotundă;

CNADNR SA consideră că pentru evitarea unor neconformități, în raport cu legislația în vigoare, în ceea ce privește emiterea rovinietelor și posibilitatea de modificare a numărului de înmatriculare în termen de 60 minute de la emiterea rovinietei, este în beneficiul utilizatorului final ca emiterea rovinietelor să se facă de către personalul instruit al distribuitorilor autorizați și nu prin intermediul unor terminale/maşini automate de procesare plăţi numerar/electronice neasistate.

CNADNR SA își manifestă, în continuare, deschidereaîn a purta un dialog cu reprezentanții UNTRR, în vederea clarificării și găsirii unor soluții. Această întâlnire a fost, deja, stabilită de comun acord, și urmează săaibă loc luni, 12.10.2015 ora 10:00, la sediul CNADNR SA.