“Avem un singur obiectiv: progresul Societăṭii de Radiodifuziune” (V)

Gheorghe D. Mugur, preṣedintele Consiliului de Administraṭie 19 iulie 1940 -5 octombrie 1940

îmbunătăṭirile de program la radio • „Universitatea Radio” • emisiuni pentru copii • emisiuni pentru săteni

de Silvia Iliescu
de Silvia Iliescu

Chestiunea programelor la postul Bucureṣti preocupă – după cum e ṣi firesc – în cel mai înalt grad pe auditorii noṣtri. Pentru a satisface interesul acestora, am crezut nimerit să ne adresăm domnului Gh. D. Mugur, subdirectorul general al Societăṭii noastre de Radiodifuziune ṣi ca atare persoana cea mai calificată să ne informeze în această privinṭă. Dăm mai jos răspunsurile d-lui Mugur la întrebările noastre.

*

Ce puteṭi să ne spuneṭi despre îmbunătăṭirile de program la radio?

Îmbunătăṭiri? Le dorim ṣi le vom realiza prin eforturi comune. E o mare râvnă la cei ce lucrează. Puteri de realizare sunt suficiente. Oficiul de lucru e organizat cu metodă ṣi zi de zi se întăreṣte în formele-i noi de activitate. În departamentul spiritual al instituṭiei avem oameni superiori, de cultură, compozitori ṣi artiṣti nediscutaṭi. Radio e cuvânt ṣi cântec. […]

Gheorghe D. Mugur1Ce modificări s-au făcut în program?

Programul a suferit oarecari modificări ṣi el se va desena în formele lui noi, după sărbători. S-a ṭinut seamă nu numai de dezideratele auditorilor, dar ṣi de ceea ce trebuie să însemneze Radio într-o ṭară cu cultura în fază de devenire. Radio nu e făcut numai să distreze. La noi trebuie să aibă ceva sfânt aproape, de revelaṭie a cuvântului. […]

La temelia programului nostru este o credinṭă. Vrem, prin ceea ce facem, să dăm o imagine mai întreagă a sufletului românesc. Nu toṭi înṭeleg. Cei mai mulṭi fug de cuvântul cu care se toarnă monumentele culturale ale lumii. […] Radio e presă ṣi carte, teatru ṣi muzică, amvon ṣi catedră. E un element de valoare universală. Fără să aibă resursele închise în carte, e o scenă nouă, o tribună nouă care, economisind instituṭii ṣi oameni, dă acṭiunii de cultură, pretutindeni, un caracter permanent.

Ce modificări s-au făcut în programul Universităṭii Radio?

S-a căutat să se cuprindă toate domeniile culturii. Iată, pe zile, natura subiectelor: Luni, tehnică ṣi viaṭă; marṭi, literatură ṣi cultură populară; miercuri, ṣtiinṭă: politică, socială, economică, financiară ṣi juridică; joi artă: teatru, muzică, plastică, cinema; vineri filozofie ṣi religie-istorie ṣi geografie; sâmbătă, iginenă, sport, turism; duminică, agricultură ṣi zootehnie. Pentru fiecare din acest domeniu vor fi invitaṭi oameni de specialitate, ca împreună cu noi să întocmească cicluri de conferinṭe, cicluri de trei-patru-cinci conferinṭe care să limpezească o temă, o idee. […] Actualitatea e considerată ca prima lege a radiofoniei. tot ce se dă trebuie să intereseze, să fie viu, actual ṣi folositor. Universitatea Radio e o creaṭiune a d-lui profesor Gusti.

Gheorghe D. Mugur2Ce schimbări s-au făcut în orele speciale din program?

S-a sporit ṣi s-a îmbunătăṭit programul. Bucuria noastră e că radio a pătruns ṣi la ṭară. Pătrunderea acestui mijloc nou de cultură în prejudecăṭile ṣi negura de acolo e o binefacere. Ţinând seamă de inerṭia ṣi neṣtiinṭa care este, radio ne dă posibilitatea să activăm, să spargem negura, să desluṣim ṣi să determinăm. […] Noi am chibzuit un program rural de o oră. Rămâne ca sacrificiile materiale ale satelor să se facă pretutindeni, pentru un radio public, la ṣcoală la cămin, ori în sala de adunări a cooperativei acolo unde s-au ridicat localuri. […]

Nu socotiṭi că e prea puṭin un ceas pe săptămână pentru o ṭară de ṭărani?

Ştiu. O instruire metodică cere un contact cât mai des. Deocamdată ne mulṭumim cu atât ṣi ne mărginim la un program legat strict de cele mai vii nevoi ale săteanului.

Dar în orele pentru tineret s-au petrecut oarecari modificări?

Da, „Ora copiilor„ e destinată copiilor între 7 ṣi 11 ani, copiilor de curs primar. Ea cuprinde trei sferturi de ceas, un sfert pentru istorisire ṣi lectură, un sfert pentru muzică potrivită gustului lor ṣi un sfert pentru cronica vieṭii copilăreṣti. Lucru nou e cronica vieṭii copiilor, ea îi va pasiona. Copiii vor fi înṣtiinṭaṭi de tot felul de acṭiuni făcute de copii. […] Pentru copii, radio e un mijloc complementar în asimilarea culturii lor…”

[„Programele de radio Convorbire cu dl. Gh. D. Mugur, subdirectorul general al Societăṭei de Radiodifuziune”, Rep., Radiofonia, 16 aprilie 1933, Arhiva scrisă a SRR]