A 97-a aniversări a Marii Uniri din 1918 şi a Zilei Naţionale

Şi în acest an, în preajma celei de a 97-a aniversări a Marii Uniri din 1918 şi a Zilei Naţionale, reprezentanţi ai comunităţilor româneşti din întreaga lume se întâlnesc la Alba Iulia și Zlatna, în cadrul Congresului Spiritualităţii Româneşti, manifestare care a ajuns la cea dea XIX- a Ediţie, a paisprezecea de când lucrările se desfăşoară în Capitala Marii Uniri.

Congresul Spiritualităţii Româneşti, unica formă oragnizată, unitară, de întrunire a reprezentanţilor românilor din întreaga lume, începând din anul 1993, a fost creat în de către Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni cu scopul de a contribui la cunoaşterea românităţii, la întărirea legăturilor românilor din lumea întreagă cu ţara şi la stabilirea de măsuri concrete pentru ca organizațiile neguvernamentale și prin intermediul documentelor informale pe care le punem anual la dispoziția autorităților, și oficialitățile, prin Guvernul Românei și structurile special create pentru diaspora să acorde un sprijin real comunităţilor noastre de pretutindeni în vederea păstrării identității etnice prin limbă, tradiții, cultură și promovării valorilor naționale în țările în care trăiesc.

În acest an manifestarea se desfăşoară, graţie sprijinului acordat de Instituţia Prefectului Alba, Consiliului Judeţean Alba, Primăriei Municipiului Alba Iulia, şi Primăria orașului Zlatna, în perioada 28 noiembrie – 2 decembrie 2015, delegaţii la Congres participând şi la festivităţile prilejuite de aniversarea a 93 de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia din 1918 şi a Zilei Naţionale a României. La această ediție şi-au anunţat prezenţa delegaţi din peste treizeci de ţări şi zone de românitate, manifestarea reunind mari personalităţi din comunităţile româneşti şi din ţară care vor susţine comunicări pe temele propuse în acest an.

Având ca principale obiective analiza şi găsirea unor soluţii concrete la problemele cu care se confruntă comunităţile româneşti în condiţiile globalizării şi ale crizei economice mondiale, ediţia a XIX-a va debuta pe data de 29 noiembrie cu lucrările în Plen, unde va fi dezbătută tema generală a reuniunii din acest an: ROMÂNII DE PRETUTINDENI ÎN ÎNTÂMPINAREA CENTENARULUI MARII UNIRI , intervențiile având ca       obiectiv lansarea unor noi acțiuni, la propunerea participanților, privind proiectul Centenarul Marii Uniri – 1918 – 2018, conturat încă de la ediția precedentă, publicat și transmis căte societatea civilă și oficialitățile României.

Ca și la edițiile precedente, vor fi prezentate de către reprezentanții și conducătorii delegațiilor participante rapoarte privind locul, starea individuală, colectivă, numărul, rolul românilor în țările de reședință și legăturile cu țara.

Desfăşurarea lucrărilor va continua cu susţinerea comunicărilor ştiinţifice în cele patru SECŢIUNI:

  • I. Spiritualitatea traco-dacă-romană în gândirea, scrisul și acțiunile cărturarilor și memorialiștilor lumii (cu omagiul adus personalității lui Martin Opitz, evocatorul Zlatnei, al cărui nume se află, alături de cel al lui Dimitrie Cantemir, pe frontispiciul Bibliotecii Sorbona – Paris), care se va desfășura la Zlatna, în Sala Ampelum.

 

Str. Pictor Ion Negulici 19, BUCUREŞTI, ROMANIA – 011942

TEL – FAX: +40-21-316-4907, MOBIL: +40-744-336-274, +40-744-751-553

e-mail: cristianaxmasro@gmail.com

  • II. Liga Culturală Română – 125 de ani de la fondarea ei (1890); 25 de ani de la renaștere (1990) și de la Podul de Flori. 100 de ani de la primul Congres al românilor de pretutindeni, ținut la București, decisiv în lupta pentru Marea Unire (1915). Mari personalități în fruntea organizației: Nicolae Iorga (75 de ani de la asasinarea savantului), V. A Urechia, Barbu Ștefănescu Delavrancea, Octavian Goga, Nicolae Titulescu și alții, care va avea loc la Alba Iulia, Casa de Cultură a Studenților.
  • III. Vasile Alecsandri – ctitor al Unirii Principatelor la 125 de ani de la moarte

(1890) și Lupta națională pentru înfăptuirea Marii Uniri în publicațiile „Familia” – Budapesta, „Foaia Societății pentru literaturași cultura română din Bucovina”– Cernăuți, „Trompeta Carpaților”– București, la 150 de ani de la apariție, desfășurată la Alba Iulia, Casa de Cultură a Studenților – Sala Mică.

  1. 1940 – anul tragic al României. 75 deani de la dezmembrarea teritorială a țării.(Basarabia și Bucovina, 26 iunie – Pactul Ribbentrop-Molotov; Transilvania, 30 august – Diktatul de la Viena; Cadrilaterul, 7 septembrie)- urmările acestor hotărâri, care are loc la Zlatna, în Sala Primăriei.

Totodată se vor organiza de acum tradiționalele vernisaje ale expoziţiilor de carte şi artă, Cenaclul de la miezul nopții, şi vor fi decernate medalii.

Participarea la acţiunile organizate de oficialităţile locale cu prilejul Zilei Naţionale a României va reprezenta şi de această dată pentru delegaţii la Congres o ocazie de a-şi reîncărca inimile de acel inefabil sentiment al iubirii de patrie şi neam, aşa cum numai la Alba Iulia se poate petrece, pe care, la întoarcerea în ţările în care trăiesc, îl vor împărtăşi celorlalţi membri din comunităţile, organizaţiile şi asociaţiile româneşti.

 

   ASOCIAŢIA

CONGRESUL SPIRITUALITĂŢII ROMÂNEŞTI