AJOFM Ilfov reaminteşte: Cum se obţine indemnizaţia de şomaj în 2016

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov reamintește:   condiția de bază pentru obţinerea indemnizaţiei de somaj este stagiul minim de cotizare de 12 luni în ultimele 24 de luni de dinaintea înregistrării cererii.

Persoanele care pot beneficia de ajutorul de şomaj, conform Legii nr.76/2002 , sunt următoarele:

 • cele cărora le-au încetat raporturile de muncă/serviciu din motive ce nu le pot fi reproşate;
 • cele care au încheiat contract de asigurare pentru şomaj şi nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă (ISR, a cărui valoare este, în prezent, de 500 de lei);
 • cele care au încetat activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate şi care ulterior au redobândit capacitatea de muncă şi n-au reuşit să se angajeze;
 • cele cărora le-au încetat raporturile de muncă/serviciu, din motive ce nu le pot fi reproşate, în perioada în care acestea erau suspendate;
 • cele în cazul cărora reintegrarea în muncă (prin hotărâre judecătorească definitivă) nu mai este posibilă la unităţile la care au fost încadrate în muncă anterior, din cauza încetării definitive a activităţii, sau la unităţile care au preluat patrimoniul acestora;
 • absolvenţii instituţiilor de învăţământ (care au cel puţin 16 ani) care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire n-au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;
 • absolvenţii şcolilor speciale pentru persoane cu handicap (care au cel puţin 16 ani) care n-au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale.

 • Indemnizaţia de şomaj mai este accesibilă, în acelaşi timp, şi pentru persoanele cărora le-a încetat raportul de muncă în calitate de membru cooperator (din motive neimputabile lor), cărora le-a încetat mandatul pentru care au fost numiţi/aleşi (dacă anterior n-au fost angajaţi sau dacă reluarea activităţii este imposibilă din cauza încetării activităţii angajatorului) sau cărora le-a încetat activitatea desfăşurată exclusiv în baza unui raport juridic pentru care s-a datorat contribuţia pentru şomaj.

Actele necesare la solicitarea ajutorului de şomaj:

 • actul de identitate (original + copie);
 • certificat de naștere (original + copie ) ;
 • actele de studii şi de calificare (original + copie);
 • adeverinţa medicală din care rezultă că solicitantul este clinic sănătos sau apt de muncă ori că are eventuale restricţii medicale;
 • acte eliberate de organele financiare teritoriale din care rezultă că solicitantul nu realizează venituri sau că realizează, din activităţi autorizate, venituri mai mici decât valoarea ISR.

Şomerii de pe raza judeţului Ilfov care primesc indemnizaţie de şomaj au mai multe obligaţii. Printre acestea se numără: căutarea activă a unui loc de muncă, prezentarea lunară la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov şi participarea la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de  Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov.