Precizari privind noi atacuri la adresa Societatii Romane de Radiodifuziune

Referitor la scrisoarea deschisă prin care unele ONG-uri aduc acuzaţii grave privind implicarea conducerii Societăţii Române de Radiodifuziune în activitatea unui organism independent – Consiliul de Onoare al jurnaliştilor din Radio România, facem următoarele precizări.

Conform documentelor identitare ale Societăţii Române de Radiodifuziune, publicate pe site-ul SRR (www.radioromania.ro), cităm din Statutul Jurnalistului de Radiodifuziune, cap. VI. Consiliul de Onoare, VI.1. Rol şi atribuţiuni:

„Consiliul de Onoare este o instanţă internă de arbitraj. Consiliul de Onoare audiază, analizează şi mediază situaţiile conflictuale, dând şanse egale părţilor implicate să-şi susţină punctele de vedere. În egală măsură, Consiliul de Onoare urmăreşte respectarea normelor editoriale şi etice, cuprinse în Legea de funcţionare a Societăţii Române de Radiodifuziune, în reglementările CNA, în prevederile Statutului jurnalistului de radiodifuziune şi în reglementările interne ale Radio România.”

Subliniem că rolul şi atribuţiunile Consiliului de Onoare, ca instanţă de arbitraj, sunt în concordanţă cu prevederile Art. 10, (lit. e) din Legea nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin urmare, nu intră în atribuţiile Consiliului de Onoare efectuarea de cercetări disciplinare şi nici luarea / propunerea de măsuri administrative care ar putea fi interpretate ca presiuni, acesta acţionând doar ca un mecanism intern de arbitraj.

Mai mult decât atât, Consiliul de Onoare este un organism profesional, complet independent, constituit din 7 jurnalişti, care nu pot fi membri ai Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune.

În consecinţă, precizăm că nu există nicio dependenţă / subordonare / interferenţă între conducerea SRR şi Consiliul de Onoare.

Considerăm că această scrisoare deschisă face parte din seria acţiunilor de denigrare a SRR şi de manipulare a opiniei publice, cu grave consecinţe şi prejudicii de imagine aduse instituţiei noastre.