Peste 137.000 de absolvenţi de liceu susţin prima probă scrisă a examenului de bacalaureat, cea la limba şi literatura română

Peste 137.000 de absolvenţi de liceu susţin, astăzi, prima probă scrisă a examenului de bacalaureat – cea la limba şi literatura română. Accesul candidaţilor în centrele de examen se face între orele 7:30 şi 8:30, pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie.
Reporter: Gabriela Tătărău – Ministerul Educaţiei a ţinut să reamintească tuturor absolvenţilor de liceu că nu este permis accesul, în sălile de examen, cu manuale, dicţionare sau notiţe, telefoane mobile sau orice alte mijloace de calcul sau comunicare, iar cei care vor fi găsiţi cu diverse surse de informare vor fi excluşi, chiar dacă nu le-au folosit. Pe lucrări, candidaţii pot folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor pot utiliza numai creion negru. Mâine, elevii aparţinând minorităţilor naţionale vor susţine proba la limba maternă, miercuri este programată proba obligatorie a profilului, iar vineri – cea la alegere a profilului şi a specializării. Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 12 iulie, când se vor putea depune şi contestaţii. Pentru a promova acest examen, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 la fiecare probă, iar media generală trebuie să fie de cel puţin 6. Absolvenţii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obţinut media 10, primesc diplomă de merit. Anul trecut, la sesiunea de vară s-a înregistrat cea mai mare rată de promovare din ultimii ani – 67,9%.

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI – 4 iulie