ATESTAREA INTREPRINDERII SOCIALE

ministerul muncii siglaConform Legii nr.219/2015, întreprinderea socială poate fi orice persoană  juridical de drept privat care desfășoară activităși în domeniul economiei sociale, care deține un atestat de întreprindere socială și respectă principiile economiei sociale.

Statutul de intreprindere socială se recunoaște prin acordarea unui atestat de intreprindere socială. Atestatul se acordă persoanelor juridice pe baza actelor de înfințare și funcționare.

Atestatul certifică scopul social al întreprinderii sociale. Atestatul se acordă acelor întreprinderi sociale care dispun prin actele de inființare și funcționare respectarea următoarelor criteri:

a)actioneaza in scop social si/sau in interesul general al comunitatii;

b)aloca minim 90% din profitul realizat scopului social si rezervei statutare;

c)se obliga sa transmita bunurile ramase in urma lichidarii catre una sau mai multe intreprinderi sociale;

d)aplica principiul echitatii sociale fata de angajati, asigurand niveluri de salarizare echitabile, intre care nu pot exista diferente care sa depaseasca raportul de 1 la 8.

Atestatul se acorda pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, daca se face dovada ca sunt respectate conditiile care au stat la baza acordarii acestuia.

Atestatul se eliberează de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ilfov prin Compartimentul economie sociala.

Pentru informaţii suplimentare persoanele interesate se pot adresa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov – compartiment  Economie Sociala, din Bucureşti, str. Ruginoasa, nr. 4, sector 4, la telefon (021)330.37.08/117, pe site-ul A.J.O.F.M. – Ilfov (www.ilfov.anofm.ro).

Compartimentul Resurse Umane, Salarizare,

Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ