1917. Note de război

Fototeca Muzeului Naṭional Militar
Fototeca Muzeului Naṭional Militar

În prima lună din 1917 armata noastră operativă care a supravieţuit dezastrului campaniei anului precedent se afla în Moldova, istovită şi secătuită, după trei luni de lupte necontenite şi retrageri din faṭa unui inamic puternic. Totuşi încrederea în dreptatea cauzei pentru care România intrase în Războiul cel Mare nu se clintise. Ţara trebuia scăpată de ocupaṭia străină şi trebuia întregită. Se impunea refacerea armatei, readucerea ei în stare de a da lovituri trupelor germane şi austriece. Acest lucru s-a întâmplat în iarna şi primăvara lui 1917, cu efortul şi sacrificiul tuturor românilor şi cu ajutor din partea Franṭei aliate. Rezultatele au fost pe măsură: victoriile impresionante din vară, la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz ne-au făcut cinste şi au fost spre folosul cauzei comune a aliaṭilor.

Începând de marṭi, 19 septembrie, într-un nou serial intitulat „1917. Note de război” vă oferim mărturii detaliate, impresionante, despre încleştarea de acum un veac de pe fronturile Moldovei. Sunt interviuri realizate cu zeci de ani în urmă, păstrate în Arhiva de istorie orală Radio România şi au o valoare documentară excepṭională.