Potrivit coeficientului puterii economice România este liderul, iar Serbia codașul regiunii

Potrivit coeficientului puterii economice, în prima jumătate a anului 2017, România este lider regional, iar Serbia se află în coada clasamentului. Analiza a fost efectuată de revista belgrădeană „NIN” în baza a 10 parametri economici. Din maximul de 10 puncte, România a primit 8,25 puncte și este urmată de Bulgaria, Croația, Macedonia, Muntenegru, Albania, Bosnia-Herțegovina și Serbia. „Serbia nu este pe primul loc la niciun parametru și împreună cu Muntenegru este campionul inflației. Pe ultimul loc în ce privește veniturile din salarii și creșterea lentă a Produsului Intern Brut se află Macedonia și doar Bosnia-Herțegovina are o pondere mai mică a investițiilor în PIB decât Serbia” – subliniază studiul „NIN”. În primele șase luni ale anului 2017, România a avut cea mai mare majorare reală de salarii, cea mai mare creștere a PIB-ului, cea mai mică datorie externă și cea mai mică rată a șomajului. Macedonia are cea mai mică rată a inflației și cea mai mare pondere a investițiilor în PIB. Bulgaria are cea mai mică datorie publică și singura din regiune care are excedent în balanța de plăți. Croația are cel mai mare salariu mediu și cel mai mare PIB pe cap de locuitor. În primul semestru al anului curent, salariile din Macedonia au fost mai mici decât în Serbia. Salariul mediu din Croația a fost de 800 euro, în Bulgaria de 525 euro, în Muntenegru de 510 euro, în România de 504 euro, în Bosnia-Herțegovina de 433 euro, în Albania de 423 euro, în Serbia de 382 euro și în Macedonia de 368 euro. În al doilea trimestru al anului 2017, România a înregistrat cea mai mare creștere a PIB-ului, respectiv de 5,7%, Albania a avut o creștere de 4%, Bulgaria de 3,7%, Muntenegru de 3,2%, Croația de 2,7%, Bosnia-Herțegovina de 2,2%, Serbia de 1,3%, în timp ce Macedonia a înregistrat o scădere a PIB-ului de 0,9%. Cea mai scăzută rată a șomajului de 5,4% este în România, în timp ce în Bulgaria este de 6,3%, în Serbia de 11,8%, în Croația de 13,5%, în Albania de 13,9%, în Muntenegru de 16,3%, în Macedonia de 22,6% și în Bosnia-Herțegovina de 39,4%. Coeficientul puterii economice a fost calculat în funcție de creșterea PIB-ului, a PIB-ul pe cap de locuitor, salariul mediu net, creșterea reală a veniturilor, evoluția prețurilor, rata șomajului, ponderea investițiilor, datoria publică și externă și de contul curent al balanței de plăți./rmihaj

www.beta.rs – 2 noiembrie