Bulgaria şi România îşi vor consolida cooperarea în domeniul mediului

Guvernul de la Sofia a aprobat proiectul Memorandumului de Înţelegere dintre Ministerul Mediului şi Apelor din Bulgaria şi Ministerul Mediului din România privind cooperarea în diverse aspecte care vizează protecţia apei, calitatea aerului şi biodiversitatea. Memorandumul defineşte domeniile de colaborare dintre ministerele celor două ţări în scopul reducerii poluării şi garantării protecţiei mediului. Aceste domenii includ: coordonarea punerii în aplicare a măsurilor transfrontaliere din strategiile marine ale celor două ţări în privinţa deşeurilor marine, în vederea menţinerii unei stări bune a mediului marin; controlul poluării apelor cu materiale plastice/microplastice; planificarea gestionării riscului de inundaţii în aspect transfrontalier. De asemenea, cele două ţări vor coopera pentru reducerea poluării legate de importul de autoturisme uzate; protecţia şi gestionarea în comun a zonelor umede, protejarea şi restaurarea habitatelor sturionilor în Dunăre şi Marea Neagră. În vederea unei mai bune coordonări a activităţii, cele două ţări vor înfiinţa grupuri de lucru comune în domeniile de cooperare avute în vedere./ddaniela/ilapadat

(www.novini.bg – 16 mai)