Apel al Cineaștilor referitor la Măsurile implementate de CNC pentru perioada stării de urgență

Către: Doamna Anca Mitran, Director General al Centrului Național al Cinematografiei Membrii Consiliului de Administrație al CNC

Doamna Otilia Sîrbu, Doamna Gabriela Albu, Domnul Radu Nicoară,

Domnul Antoine Bagnaninchi, Domnul George Chiriță, Domnul Adrian Păduraru

Pentru informare: Domnului Ministru al Culturii Bogdan Gheorghiu

București, 2.04.2020

Ref: Apel asupra Hotărîrii CA al CNC 61/26.03.2020 și a deciziei de suspendare a calendarului Concursului CNC

Stimate Doamne, Stimați Domni,

În contextul în care autorit ățile române găsesc soluții pentru susținerea populației active și continuarea funcț ionării chiar la nivel de avarie a tuturor sectoarelor economiei, în condițiile în care în întreaga lume autoritățile alocă fonduri suplimentare pentru sectorul cinematografic astfel încît să împiedice blocajul total și prăbu șirea sectorului, Consiliul de administrație al Centrului Național al Cinematografiei a emis în data de 26.03.2020 o hotărîre care blochează efectiv operațiunile care s-ar putea desfășura de la distanță pentru o revenire cît mai rapidă la activitatea normală după ridicarea restricțiilor.

Mai mult, mă sura suspendării plăților pentru diferite activităț i generează un climat de incertitudine și induce un sentiment de lipsă de interes din partea autorității tutelare față de problemele reale ale breslei.

Astfel:

  • amînarea semnării contractelor de credit direct pentru producția de filme (pct I.1) și amînarea acordării tranșelor I și II (pct I.2) face cvasi-imposibilă pregătirea proiectelor pentru a începe (sau continua) filmările cît mai iute după ridicarea restricțiilor; pentru claritate, orice cheltuieli de producție sunt eligibile pentru decontare doar de la data semnării contractului, iar tranșele I și II asigură cash -flow-ul pentru desfășurarea pregătirii pentru filmare și continuării acesteia în cazul în care a fost întreruptă;

  • prin acordarea sprijinului automat doar pentru filmele aflate în perioada de post producție (pct.I.4) se creează o stare de incertitudine legată de posibilitatea ca aceste fonduri să nu mai fie acordate; sprijinul automat este o componentă a planului financiar al filmelor, pe care producătorii nu se mai pot baza; în consecință, ei nu vor putea încheia contracte cu furnizorii și echipa în condițiile bugetului inițial, deși este esențial ca în această perioadă să se poată stabili condițiile de lucru concrete pentru echipele de film astfel încît, din nou, ele să revină la o activitate normală cu cît mai puțină întîrziere și cu costuri suplimentare cît mai reduse.

  • prin amînarea încheierii contractelor pentru acordarea de sprijin nerambursabil, amînarea tranșelor de plată pentru distribuție și organizare de manifestări culturale (pct. II.1, II.4, II .5, II.6) se blochează complet activitatea acestor operatori culturali; ei fac parte din categoria cea mai vulnerabilă în această perioadă, fiind în imposibilitatea de a organiza activități cu public; acești operatori au plăți în derulare premergătoare activităților propriu-zise, cît și importante costu ri suplimentare legate de întreruperea sau amînarea activităților propuse. Pentru această categorie ar fi normal nu doar ca plățile să se desfășoare în timpii contractați, ci să se instituie un fond suplimentar pentru susținerea echipelor acestora, relocarea și reprogramarea evenimentelor, precum și pentru refacerea campaniilor de promovare aferente.

Posibilitatea pregătirii producțiilor ș i evenimentelor pe parcursul stării de urgență ar facilita de asemenea reprogramarea unora dintre aceste activități la scurt timp după ridicarea restricțiilor și ar înlătura riscul unei aglomerări majore, egală cu sufocarea, a tuturor evenimentelor și producțiilor în toamna-iarna anului 2020.

Nu în ultimul rînd, CNC a decis suspendarea termenelor de anunțare a rezultatelor Concursului de proiecte cinematografice în desfășurare, invocînd Art.41 din Decretul Nr. 195/2020 pentru instituirea stării de urgență , ceea ce reprezintă o piedică pentru pregătirea în perspectivă a activităților specifice, avînd în vedere faptul că odată obținută finan țarea din România, producătorii pot aplica pentru fonduri către alte surse naționale și internaționale, termenele de aplicație păstrîndu-se pentru majoritatea țărilor europene.

Niciuna din prevederile legale adoptate de la instituirea stării de urgență și până acum nu îndreptățește instituția publică C.N.C. să decidă suspendarea activităților specifice a c ăror desfășurare nu afectează în niciun fel sănătatea publică , cum sunt: încheierea de contracte (care pot fi încheiate prin mijloace la distanță, așa cum prevăd dispozițiile codului civil), primirea și verificarea de deconturi și rapoarte de la agenții economici (care pot fi primite prin poștă sau scanate, prin mijloace electronice și transmise în aceeași manieră propriilor angajați spre verificare), primirea de cereri de acordare a finanță rilor (care pot fi de asemenea primite prin poștă sau prin sistem electronic), efectuarea de plăți (care pot fi făcute în sistem electronic), etc.

Dealtfel, niciunul din textele normative invocate de către Consiliul de Administraț ie în preambulul Hotă rârii Nr. 61/26.03.2020 drept temei legal pentru hotărârile luate, nu d ă C.N.C. dreptul de a proceda la amânarea în mod unilateral a îndeplinirii propriilor obligații legale scadente sau care urmează să devină scadente în perioada stării de urgență, față de operatorii economici debitori ai acestor obligații.

Articolul 41 din Decretul Nr. 195/2020 pentru instituirea stării de urgență (pe care CNC își întemeiază Hotărârea

  • nu poate fi în niciun caz invocat de către debitorul unei obligații (C.N.C. în cazul nostru) pentru a justifica amânarea executării acesteia; el poate fi invocat doar de creditorul obligației neexecutate (agentul economic), atunci când, solicitând C.N.C. să-și execute obligația, acesta din urmă ar opune prescripția sau decăderea agentului economic din dreptul de a solicita executarea.

Dorim să menționăm c ă există și cîteva preciz ări benefice ș i firești în document, respectiv punctul I.5 care prevede extinderea termenelor de predare a filmelor finalizate cu durata st ării de urgență ș i punctul II.2 care prevede posibilitatea organizării manifestărilor culturale care erau prevăzute pentru perioada ianuarie-iunie 2020 pînă la data de 31 Decembrie 2020.

Cu speranța revenirii asupra acestei hotărâri și instituirea unor măsuri care să sprijine breasla cinematografică în ansamblul ei, cît și economia națională în partea care ne revine nouă, cineaștilor, tehnicienilor și artiștilor interpreți din domeniu, vă stăm la dispoziție pentru consultări și propuneri de măsuri eficiente pentru sectorul cinematografic.

Anexăm, ca sursă de inspirație pentru măsuri locale și bază pentru discuț ii, și un sumar al măsurilor instituite de alte state europene pentru sprijinirea cinematografiei și a audiovizualului în această perioadă dificilă.

Ada Solomon – producătoare de film,

Claudiu Mitcu – regizor, producător de film, organizator de festival Adina Pintilie – regizoare, producătoare de film

Monica Felea – distribuitoare de film Bad Unicorn

Ștefan Bradea – distribuitor de film Bad Unicorn

Radu Stancu – producător de film

Bianca Oana – producătoare de film

Adrian Sitaru – regizor, producător de film

Adrian Silișteanu – director de imagine, regizor

Anca Damian – regizoare, producătoare

Florin Șerban – regizor, producător de film

Stere Gulea – regizor

Șerban Pavlu – actor

Adina Sădeanu – producătoare de film

Bogdan Dumitrache – actor

Alex Iordăchescu – producător de film

Mircea Ciocâltei – monteur

Ruxandra Zenide – regizoare

Ioana Flora – actriță

Andrei Tănăsescu –programator de festival

Alexandru Solomon – regizor, director One World Romania

Radu Jude – regizor

Dana Bunescu – monteuză, sound designer

Cătălin Cristuțiu – monteur

Vanina Vignal – cineastă, programatoare și curatoare a festivalului One World Romania

Velvet Moraru – producătoare de film

Mona Nicoară – regizoare

Ivana Mladenovic – regizoare

Marius Olteanu – regizor

Oana Giurgiu – regizoare, producătoare, organizatoare de festival Ana Lungu – regizoare

Vivi Drăgan Vasile – director de imagine

Dumitru Budrală – regizor, director al festivalului Astra

Corina Șuteu –FilmETC

Daniela Dimitriu Chelba – organizatoare BIFF (Bucharest International Film Festival)

Mălina Ionescu – scenografă

Luca Istodor – director al festivalului Super

Letiția Ștefănescu – monteuză

Paul Negoescu – regizor, producător de film

Ana Drăghici – directoare de imagine

Irina Malcea – producătoare de film

Iulia Rugină – regizoare

Ana Ularu – actriță

Oleg Mutu – director de imagine

Alexandru Dumitru – inginer de sunet

Viorel Chesaru – producător de film

Ștefan Constantinescu – regizor

Paul Cioran – regizor

Ioana Lascăr – producătoare de film

Diana Păroiu – producătoare de film

Cristian Nicolescu – producător de film, monteur

Horațiu Curuțiu – producător de film

Ionuț Cone – electrician

Carla Fotea – producătoare de film

Gabriela Suciu-Pădurețu – producătoare de film

Dora Codiță – make up artist

Cireșica Cuciuc – designer de costume

Andreea Cristina Borțun – regizoare, producătoare

Cătălin Drăghici – regizor, producător

Cătălin Anchidin – PR industrii creative

Alin Florea – actor

Eugen Istodor – organizator al festivalului Super

Dana Anghel – stilist, designer de costume

Dana Păpăruz – designer de costume

Carmen Tofeni – directoare de imagine

Irena Isbășescu – producătoare de film

Zsolt Tofan – manager de locații/scout

Vlad Petri – regizor

Andrei Zikeli – asistent de imagine

Luchian Ciobanu – director de imagine

Andrei Rus – director artistic One World Romania

Radu Potcoavă – regizor

Tudor Platon – director de imagine

Bogdana Bololoi – make up artist

George Doroftei – make up artist

Ana Covalciuc – actriță

Radu Ciorniciuc – regizor, jurnalist

Ruxandra Gubernat – regizoare

Eliza Zdru – regizoare

Andra Popescu – producătoare

Elena Martin – coordonatoare de producție

Monica Lăzurean-Gorgan – producătoare, regizoare

Andrei Cohn – regizor

Florin Iepan – regizor

Dorina Oargă –  coordonatoare TIFF Unlimited

Oana Iancu – producătoare de film

Bogdan Mureșanu – regizor, producător de film

Adriana Bumbeș – producătoare de film Kinotopia

Andrei Loghin – producător

Alexandru Mavrodineanu – regizor

Mihai Mitrică – director de festival

Helga Fodorean – producătoare de festival

Cosmina Stratan – actriță

Laura Căpățână – regizoare

Gabriel Spahiu – actor

Dan Angelescu – project manager, Rezidența de scenaristică Pustnik / curator Florin Niculae – gaffer

Bogdan Theodor Olteanu – regizor

Ioana Țurcan – regizoare

Tudor Jurgiu – regizor

Codruța Crețulescu – producătoare

Andrei Crețulescu – regizor

Alex Teodorescu – producător

George Anton – grip

Sebastian Zsemlye – inginer de sunet, sound designer

Valentin Hotea – regizor

Andrei Oană – director de imagine

Cristina Iliescu – regizoare

Ioana Diaconu – coordonatoare de producție

Marius Panduru – director de imagine

Dan-Ștefan Rucăreanu – sound designer

Ioan Filip – sound designer

Ionuț Pițurescu – regizor

Ileana Bîrsan – critic de film, organizatoare de festival

Rareș Abraham – producător de film

Domnica Cârciumaru – directoare de casting

Daniela Apostol – manager cultural

Viorica Capdefier – directoare de casting

Alex Dragomir – inginer de sunet, sound designer

Livia Rădulescu – producătoare de film

Oana Bardan – manager de producție

Octav Chelaru – regizor

Mihai Mincan – regizor

Alina Manolache – regizoare

Serghei Chiviriga – actor, regizor

Mihai Codleanu – monteur

Crina Semciuc – actriță

Dragoș Apetri – monteur

Ramona Grama – producătoare de film

Marcela Ursu – producătoare de film

Iulia Stoianovici – producătoare de film

Irina Enea – producătoare de film

Bogdan Ilieșiu – regizor, scenarist

Alexandru Radu – monteur

Flora Pop – sound designer, compozitor

Constantin Dinu – gaffer

Tatiana Duricu – scenograf

Eugen Kelemen – monteur

Andreea Dumitrescu – producătoare de film, coordonatoare de postproducție Anamaria Antoci – producătoare de film

Roxana Andrei – producătoare de film, regizoare

Raluca Răcean Gorgos – regizoare

Radu Gorgos – director de imagine

Smaranda Sterian – producătoare de film

Raluca Pascu – scenograf

Alexandra Boghiu – manager proiect Premiile Gopo

Bogdan Mirică – regizor

Alexandra Gulea – regizoare

Izabela Rudolf – coordonatoare de scenografie, organizator evenimente Valentino Rudolf – producător de film

Felician Lepădatu – supervizor VFX

Raluca Regiulis – producătoare VFX

Oana Radu – manager Asociația Film ETC.

Matei Branea – regizor

Andrei Roșu – manager de locații

Alexandra Alma Ungureanu Stroe – scenografă

Liliana Toma -director de casting

Marius Leftărache -sound designer, compozitor

Boroka Biro – directoare de imagine

Ana-Maria Comănescu – regizoare

Rodica Popa – producătoare de film

Ioachim Stroe – monteur, regizor

Anca Buja – scenaristă

Tudor Giurgiu – regizor, producător de film

RADOR – 2 aprilie