CNAIR a desemnat câștigătorul pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate și a Proictului Tehnic de Execuție necesare construcției Drumului Expres Craiova – Târgu Jiu

 

Marti, 29.12.2020, a fost stabilit rezultatul procedurii de atribuire a contractului având ca obiect „Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul Drum Expres Craiova – Târgu Jiu”.

 

Ofertantul desemnat câștigator este Asocierea SC EGIS ROMANIA SA – SC SEARCH CORPORATION SRL cu prețul de 20.247.133,77 Lei fără TVA.

 

Durata contractului este de 24 luni de la Data de Începere a Contractului.

 

Semnarea contractului de achiziție publică va fi posibilă după expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestații și respectiv după soluționarea tuturor contestațiilor/plângerilor formulate în cadrul procedurii de atribuire.