Calendarul evenimentelor, 28 martie – selecțiuni

EVENIMENTE INTERNE

– Guvern

* Noile măsuri decise de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă pentru limitarea răspândirii coronavirusului vor intra în vigoare începând cu această dată. Au fost introduse două noi praguri de referinţă: când într-o localitate se depăşesc, cumulat în 14 zile, 4 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori, vineri, sâmbătă şi duminică magazinele şi prestatorii de servicii trebuie să îşi încheie activitatea la ora 18:00, iar de la ora 20:00 nu mai este permisă deplasarea populaţiei în afara locuinţei, cu excepţia situaţiilor clar justificate. Tot de la pragul de 4 infectări, se închid sălile de sport şi fitness. De la 7,5 cazuri la mia de locuitori, interdicţiile menţionate anterior devin valabile pentru toate zilele săptămânii

► Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a constat că la nivelul Municipiului Bucureşti rata de incidenţă cumulată la 14 zile, în data de 27.03.2021, ora 10:04 este de 6,88/1000 de locuitori fapt pentru care, începând cu data de 28.03.2021, ora 00:00 s-au dispus următoarele măsuri pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia sau la atingerea pragului de 7,5/1000 de locuitori:

 • Circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este interzisă în intervalul orar 22:00 – 5:00 în zilele de luni până joi, şi în intervalul orar 20:00 – 05:00 în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, cu condiţia menţinerii incidenţei cumulată la cel mult 7,5/1000 de locuitori, cu următoarele excepţii:
 • deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
 • deplasarea pentru asistenţă medicală, care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente sau pentru efectuarea vaccinului conform programării;
 • deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
 • deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;
 • părăsirea domiciliului pentru protejarea vieţii sau integrităţii fizice în cazul unui pericol grav şi iminent, cu apelarea Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă – 112.
 • Pentru verificarea motivului deplasării, în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu/adeverinţa eliberată de angajator, ori o declaraţie pe propria răspundere.
 • Pentru verificarea deplasărilor în interes personal sunt obligate să prezinte declaraţia pe propria răspundere, completată în prealabil.
 • Pentru deplasarea către centrul de vaccinare, persoanele sunt obligate să prezinte dovada programării.
 • Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidenţă cumulată pe o perioada de 14 zile scade sub 3,5/1.000 de locuitori.
 • Pentru participarea la slujbele religioase oficiate cu ocazia sărbătorii Paştelui se permite circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în data de 28.03.2021, în intervalul orar 20:00 – 22:00
 • Pentru participarea la slujbele religioase oficiate cu ocazia Paştelui Catolic, se permite circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în perioada 03:04.2021 – 04.04.2021, în intervalul orar 20:00 – 02:00.
 • Programul operatorilor economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări servicii în spaţii închise şi /sau deschise, publice şi/sau private, se poate desfăşura în intervalul 05:00 – 18:00 în zilele de vineri, sâmbăta şi duminica. În zilele de luni – joi, programul poate fi desfăşurat în intervalul orar 05:00 – 21:00, cu condiţia menţinerii incidenţei cumulată la cel mult 7,5/1000 locuitori.
 • Prin excepţie de la prevederile de mai sus, în intervalul orar 21:00 – 05:00 în zilele de luni până joi, respectiv 18:00 – 05:00 în zilele de vineri, sâmbătă, duminică, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatori economici cu activitate de livrare la domiciliu.
 • Tot prin excepţie de la prevederile de mai sus unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, şi cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.
 • Menţionam că aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidenţă cumulată pe o perioada de 14 zile scade sub 3,5/1.000 de locuitori.
 • Totodată, s-a hotărât să se suspende activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise, în domeniul sălilor de sport/fitness.
 • Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidenţă scade sub 3,5/1.000 de locuitori.
 • Accesul clienţilor în cadrul centrelor comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi agenţi economici, de tip mall, se va realiza astfel încât să se asigure menţinerea distanţei fizice de minimum 2 metri şi cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 7 m.p./persoană, cu respectarea tuturor prevederilor Ordinului Comun al Ministrului Sănătăţii şi Ministrului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri nr.1088/1910 din 2020.
 • Accesul în pieţele agroalimentare şi în pieţele volante se face cu respectarea distanţării de minimum 2 m între oricare două persoane, dar fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a pieţei, cu aplicarea prevederilor Ordinului comun 335/2020 al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.
 • STB S.A. va monitoriza permanent gradul de încărcare a mijloacelor de transport pe care le deserveşte, în scopul diminuării aglomeraţiei din vehicule şi staţii, mai ales la orele de vârf.
 • Se va respecta circuitul de urcare/coborâre în mijlocul de transport, accesul pasagerilor realizându-se prin uşa din faţă, iar coborârea pe uşa din spate.
 • S-a hotărât interzicerea activităţii cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum şi în interiorul altor spaţii publice închise care au acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin doi pereţi, indiferent de faptul că sunt construcţii cu caracter temporar sau permanent.
 • Totodată, s-a hotărât interzicerea activităţii restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, cu excepţia deservirii persoanelor cazate în interiorul acestor unităţi.
 • Este permisă prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, precum şi în spaţiile publice dacă au un tavan şi un singur perete cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
 • Este permisă prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective.
 • Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci.
 • Este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc, cu excepţia desfăşurării activităţii de comercializare a biletelor de tip LOTO, pariuri şi loz, cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară.
 • Este interzisă organizarea şi desfăşurarea activităţii cu publicul în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, inclusiv celor de tipul drive-in.
 • Este interzisă organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale

– Culte, Biserică

* Jud. Caraș-Severin: La Biserica Romano-Catolică „Sfânta Terezia de Avilla” din localitatea cărăşeană Gărâna va fi oficiată, de la ora 11:00, o Sfântă Liturghie solemnă de Florii. Serviciul religios va fi susţinut de părintele Gheorghe Iordache – preot al Parohiei „Maria Zăpezii” din Reşiţa. Liturghia va fi însoțită muzical, la orgă de studentul Patrick Paulescu din municipiul de pe Bârzava. Cei care doresc să fie prezenţi la Sfânta Liturghie de acasă, vor putea urmări înregistrarea şi pe pagina de Facebook a organizatorilor

– Administrație

* Jud. Hunedoara: Municipiul Orăştie va intra în carantină, începând de duminică, de la ora 8:00, după ce incidenţa cazurilor de COVID-19 pentru ultimele 14 zile depăşind valoarea de 6 la mia de locuitori. Carantina a fost instituită pentru o perioadă de 14 zile, decizia fiind luată sâmbătă, de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Hunedoara. Conform hotărârii luate de CJSU Hunedoara, intrarea sau ieşirea din zona carantinată este strict interzisă, cu excepţia căilor de acces deschise circulaţiei publice. De asemenea, circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor bine justificate pe baza declaraţiei pe propria răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator.

 • Totodată, în data de 28 martie se permite circulaţia persoanelor în intervalul orar 18:00-22:00 pentru deplasarea şi participarea la serviciile religioase oficiate pentru sărbătoarea Pesah

* Jud. Ilfov: Sâmbătă, 27 martie, a avut loc şedinţa extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ilfov, în cadrul căreia a fost adoptată Hotărârea nr. 58 din 27.03.2021 privind măsurile dispuse pentru judeţul Ilfov, care va intra în vigoare începând cu data de 28 martie 2021, ora 12:00.

►Pentru localităţile din judeţul Ilfov care se află în carantină zonală la măsurile stabilite prin ordinele de carantinare se adaugă suplimentar următoarele măsuri ce se vor aplica corespunzător:

 • În localităţile, unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 4 şi mai mică sau egală cu 7,5/1.000 locuitori:
 • Se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 20:00-06:00. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori;
 • Se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 06:00-18:00. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori;
 • Prin excepţie de la prevederile art. 1, alin. (1), lit (b), în intervalul orar 18:00-06:00, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.
 • În localităţile, unde incidenţa cumulată la 14 zile depăşeşte 7,5 /1.000 de locuitori se aplică suplimentar următoarele măsuri suplimentare:

– Se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 20:00-06:00. Aplicabilitatea măsurii încetează dacă incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 7/1.000 de locuitori;

– Se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în intervalul orar 06:00-18:00. Aplicabilitatea măsurii încetează dacă incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 7/1.000 de locuitori;

– Prin excepţie de la prevederile art. 1, alin. (2), lit (b), în intervalul orar 18:00-06:00, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

 • Pentru localităţile care nu se află în carantină zonală şi incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 4 şi mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori se aplică următoarele măsuri:
 • Se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 20:00-05:00, cu următoarele excepţii:

– deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

– deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;

– deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

– deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie.

 • Se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 05:00-18:00.
 • Se suspendă activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în domeniul sălilor de sport/fitness.
 • Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori;
 • Pentru localităţile care nu se află în carantină zonală şi incidenţa cumulată la 14 zile depăşeşte 7,5/1.000 de locuitori, se aplică următoarele măsuri:
 • Se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 20:00-05:00, cu următoarele excepţii:

– deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

– deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;

– deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

– deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie.

 • Se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în intervalul orar 05:00-18:00.
 • Se suspendă activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în domeniul sălilor de sport/fitness.
 • Aplicabilitatea măsurilor încetează dacă incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 7/1.000 de locuitori;
 • Se instituie obligaţia pentru toţi operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în intervalul orar 05:00-21:00.
 • Prin excepţie, în intervalul orar 21:00-05:00, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu;
 • Prin excepţie, unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, şi cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară;
 • Măsurile prevăzute în articolele precedente se aplică corespunzător.
 • În toate localităţile se permite circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, în perioada 27 martie- 28 martie 2021, în intervalul orar 18:00-22:00 pentru deplasarea şi participarea la serviciile religioase oficiate pentru sărbătoarea Pesah.
 • În toate localităţile se permite circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, în perioada 3 aprilie-4 aprilie 2021, în intervalul orar 20:00-02:00 pentru deplasarea şi participarea la slujbele religioase.
 • Zilnic, pe baza rezultatelor testelor persoanelor nou confirmate, gestionate în aplicaţia „corona-forms”, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale va prezenta automat, la ora 10:00, pe platforma „alerte.ms.ro” rezultatul calculului ratei de incidenţă, iar acesta va fi transmis prin grija C.J.C.C.I. Ilfov către toate UAT-urile din judeţ. Acesta va fi publicat pe site-ul Instituţiei Prefectului- Judeţul Ilfov https://if.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/situatii-de-urgenta /.

* Jud. Prahova: Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Prahova a decis că, de duminică, vor intra în vigoare restricţii de circulaţie în două comune unde rata de infectare cu noul coronavirus este de peste 4 cazuri la mia de locuitori. Noile măsuri vor fi aplicate pentru o perioadă de 14 zile în Păuleşti, care are o incidenţă a cazurilor de 5,07, şi în Plopu – 4,10. Astfel, suplimentar măsurilor valabile în cazul localităţilor cu o rată de infectare de peste trei cazuri la mia de locuitori, vor intra în vigoare restricţii de circulaţie, în sensul că se va interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 20:00 – 5:00

– Economic

* CFR Călători informează că începând cu această dată, în activitatea de transport feroviar se va trece la ora oficială de vară, ora 03:00 devenind ora 04:00. Trecerea la ora de vară nu modifică mersul trenurilor în vigoare, circulaţia se va efectua conform orarului prevăzut în mersul trenurilor. Trenurile operate de CFR Călători vor circula după ora actuală (de iarnă) până în noaptea de 27/28 martie a.c. la ora 03:00, care va deveni ora 04:00. După ora 04:00, trenurile vor pleca la orele din mersul de tren în vigoare, respectând ora oficială de vară. Trenurile operate de CFR Călători aflate în circulație după ora 03:00, care devine ora 04:00, își vor continua mersul până la stația de destinație, iar în cazul în care orele de plecare ale acestor trenuri se suprapun cu orele normale de plecare în intervalul orar 04:00 – 05:00, trenurile vor pleca în ordinea rangului

* Blue Air introduce zboruri directe către Milano Linate, oferind până la şapte servicii săptămânale de la Bucureşti Otopeni şi două servicii săptămânale de la Cluj Napoca în cadrul Orarului de Vară 2021

* Blue Air introduce în orarul de vară 2021 noua rută Bucureşti-Frankfurt şi va opera zboruri zilnice către această destinaţie-cheie pentru segmentul de business travel începând cu 28 martie

* Constanţa: Aeroportul Internaţional „Mihail Kogălniceanu” Constanţa, anunță că, începând cu data de 28 martie, se redeschid zborurile pe ruta Istanbul – Constanţa – Istanbul, cursă operată de compania aeriană Turkish Airlines. Zborurile pe această rută se vor desfăşura cu 2 frecvenţe pe săptămână, în zilele de vineri şi duminică

 – Mediu

* Premiera filmului “Natura Umană” – primul documentar românesc vegan, care explorează relația dintre om, animale și natură – ora 12:00. Participarea este gratuită. Va putea fi vizionat pe canalul de YouTube: https://www.youtube.com/c/NaturaUmanaFilm. Documentarul își propune să ridice mai multe întrebări privitoare la interacțiunea noastră cu animalele și cu mediul înconjurător. Scris, produs și regizat de: Eduard Nistru și Diana Muscă. Au participat: Paula Seling, Deliric, Remus Cernea, Andrei Roșu, Marius Mitrache, Liviu Deacu, Gigi Ghinea, Doina Badea, Paul Sandu, Bogdan Gioară, Corina Zugravu, Sorin Dumitru, Anca Georgescu, Katharina Häni, Nicușor Popa, Iulia Moroșanu, Ana Maria Voicu

* În perioada 26 – 28 martie, Ambasada Franţei în România și Institutul Francez din România organizează un hackathon online: „#REplasticHack: REduce-REuse-Recycle” – pagina de Facebook #ReplasticHack. Sub titlul “#REplasticHack: REduce-REuse-Recycle”, întâlnirile europene din Transilvania iau anul acesta forma unui hackathon online, concurs de idei ce îmbină digitalul şi căutarea de soluţii inovatoare pentru a încuraja dezvoltarea de noi strategii şi politici publice de reducere a utilizării plasticului. În perioada 26 – 28 martie, evenimentul va reuni online participanţi, împărţiţi în echipe multidisciplinare, care vor avea 36 de ore la dispoziţie pentru a crea un proiect, urmând îndrumările celor 20 de mentori francezi şi români, experţi în dezvoltare teritorială şi în economie circulară. Astăzi, pe pagina de Facebook RET, de la ora 14:00 veţi putea urmări prezentarea proiectelor dezvoltate de participanţi în cadrul #ReplasticHack, iar de la ora 16:30, sunt anunțați câştigătorii

– Medicină, Sănătate

* Cea mai în vârstă persoană din Capitală va fi imunizată cu cea de-a doua doză a vaccinului împotriva COVID-19  – ora 10:00, la Centrul de vaccinare amenajat de Primăria Sectorului 4 la Palatul Naţional al Copiilor

– Mass-Media, Publicitate

* Între 1 și 31 martie, zilnic între orele 10:00 și 21:00, Radio România invită cititorii pasionați la o nouă întâlnire cu lumea cărții, pe www.gaudeamus.ro   și pagina de Facebook Radio România Gaudeamus. Organizată într-o formulă fără precedent, ca durată și dinamică, ediția martie 2021 a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România înlocuiește în calendarul anual tradiționala ediție craioveană. Târgul Gaudeamus Radio România își păstrează caracterul generalist, din punctul de vedere al ofertei de carte prezentate, dar durata acestei ediții permite, în premieră, adoptarea unor tematici distincte, ilustrate în special prin intermediul evenimentelor propuse de către participanți și prin genurile literare pe care le vor promova cu precădere în fiecare interval, adaptate la temele propuse. Astfel, primele zile ale târgului – 1 – 8 martie – sunt dedicate scriitoarelor și literaturii adresate publicului feminin, următorul interval (9 – 15 martie) va fi rezervat în special cărții de non-ficțiune, fără a exclude însă alte genuri literare, iar perioada 16 – 21 martie va fi revendicată de poezie și ficțiune, în onoarea Zilei Internaționale a Poeziei sărbătorite anual pe 21 martie. Ultimele zile a târgului vor fi dedicate cărții pentru copii și proiectelor de tip „Școala altfel” (24 – 31 martie). Programul zilei:

 • ora 12:00 – Editura Paralela 45 organizează prezentarea lucrării „Evaluarea Națională 2021 la finalul clasei a IV-a. 20 de teste după modelul M.E.C. pentru probele de limba română și matematică”, de Mirabela-Elena Băleanu, Andreea-Elena Ene, Adrian-Petrica Grigore, Roxana Mammadov, Doina Nicolae, Ana-Cornelia Robu și Andreea-Florina Smeureanu. Prezentare și o secvență demonstrativă cu Andrei Bogdan, elev în clasa a IV- a, la o școală din București
 • ora 20:50 – Editura Casa Radio – Radio România transmite „Noapte bună, copii!”

– Cultură

* Evenimente online organizate de Muzeul Național al Literaturii Române:

 • ora 11:00 – Poezie și creație cu Loreta Popa. Invitată: Zoia Alecu. Evenimentul poate fi urmărit pe pagina de Facebook a MNLR și pe canalul de YouTube al MNLR, pe website-ul www.mnlr.ro și pe platforma www.culturaindirect.ro
 • ora 13:00 – Indulgențe cu Ion Mureșan – pe platforma www.culturaindirect.ro . Printre partenerii media: Radio România Cultural
 • „De la Case adunate… și iarăși la lume date”, proiect inițiat și realizat de Secția „Case Memoriale” a Muzeului Național al Literaturii Române din București odată cu apariția noului context internațional pandemic, revine cu o nouă serie de materiale documentare adresate tuturor categoriilor de public interesate de o experiență virtuală unică în aceste vremuri încă incerte. Prin resursele educative gândite special pentru iubitorii de cultură, vă propunem o serie de evocări, povestiri, tururi ghidate prin lumile fermecătoare ale unora dintre cei mai remarcabili și iubiți scriitori din literatura română: Tudor Arghezi, George Bacovia, Ion Minulescu, Liviu Rebreanu și Anton Pann. Prin materialele video realizate sub acest generic, vă invităm să luați parte la un traseu al memoriilor unor oameni, locuri, obiecte, și sperăm să vă apropiem mai mult de arhivele mai puțin cunoscute ale caselor noastre memoriale. Un mod de a-i readuce în atenția publicului MNLR și pe muzeografii noștri, pe care mulți dintre cei ce ne urmăresc i-au cunoscut, cu care s-au împrietenit poate sau pe care i-au îndrăgit de la distanță și care astăzi dezvăluie și ei parte din povestea lor personală. Casele memoriale s-au redeschis, iar materialele realizate de noi sperăm să vă convingă că fiecare dintre ele merită vizitate. „De la Case adunate… și iarăși la lume date” este o rubrică săptămânală, cu două episoade difuzate marțea și duminica, de la ora 23:00, pe pagina de Facebook a MNLR, pe website-ul www.mnlr.r o și pe platforma www.culturaindirect.ro

* Lucrarea „Care cu boi”, semnată de Nicolae Grigorescu, va fi pusă în vânzare la preţul de pornire de 380.000 de lei, de către Casa de licitaţie Alis – ora 11:00, online, alis.ro

* Editura Trei lansează, de la ora 16:00, campania „In memoriam Liviu Iancu”. Evenimentul online, transmis live pe paginile de Facebook Editura Trei, Xanax – Liviu Iancu, Humanitas, BookMag, îi va reuni pe scriitorii Camelia Cavadia, Florin Iaru, Robert Șerban cu prietenii și apropiații lui Liviu, într-un dialog despre autor și roman. Ulterior, pe paginile de Facebook amintite mai sus, vor fi publicate zeci de mărturii video ale cititorilor Xanax privind amalgamul de emoții și stări sufletești declanșate de carte

* În cadrul programelor sale dedicate migraţiei, tematică dominantă pe care şi-a ales-o pentru acest an, Forumul Cultural Austriac Bucureşti prezintă, pentru prima oară în proiecţie naţională, DOGumentarul  „Miroase a Paradis” de Ovidiu Anton şi Alexandru Bălăşescu, o parabolă cu tâlc și ironie subtilă, film în limbile germană şi română, subtitrat în limba engleză. Filmul va fi disponibil între 22 martie – ora 18:00, şi 28 martie – ora 23:00, pe site-ul Forumului Cultural Austriac Bucureşti și va putea fi vizionat pe http://bit.ly/MiroaseAParadis

* Tinderiada – Victory of Art în parteneriat cu Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian prezintă musicalul original „Tinderiada”, transmis online, regie, scenografie si coregrafie: Rareș Fota – ora 19:30

* Fundația Humanitas Aqua Forte, în parteneriat cu Editura Humanitas și Asociația ARCCA, organizează în perioada de 27 – 29 martie, ediția a IV-a a Festivalului de conferințe „Despre lumea în care trăim”, exclusiv online şi va putea fi urmărită live de oriunde din România și din lume. Radu Paraschivescu, Valentin Naumescu, Ioana Pârvulescu și Sorin Ioniță sunt invitații care vor susține conferințele din cadrul celei de-a patra ediții a Festivalului „Despre lumea în care trăim”. Partenerii lor în dialogurile în profunzime, din partea a doua a fiecărei conferințe vor fi Cătălin Striblea, Ovidiu Nahoi, Cătălin Ștefănescu și Marian Voicu. Biletele: https://eventbook.ro/…/festivalul-de-conferinte-despre…   Programul zilei:

 • ora 11:30 – Conferința susținută de scriitoarea Ioana Pârvulescu, cu tema: „Librăriile: de unde și până unde? Din istoria romantică a cărților”, urmată de un dialog în profunzime cu Cătălin Ștefănescu, realizatorul emisiunii Garantat 100%
 • ora 17:00 – Conferința susținută de Sorin Ioniță, „Ce ne desparte de o Românie normală”, urmată de un dialog cu Marian Voicu

* Cluj-Napoca: Opera Națională Română Cluj-Napoca transmite spectacolul online „Don Carlos”, de Giuseppe Verdi, regia: Mihaela Bogdan – ora 19:00. Dirijor: David Crescenzi (Invitat). Participă: Orchestra și Corul Operei Naționale Române Cluj-Napoca; Un grup de elevi al Liceului de Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian Stroia” Cluj-Napoca; Înregistrare realizată în parteneriat cu TVR Cluj. Spectacol dedicat Zilei Veteranilor de Război și prezentat în data de 30.04.2017

* Cluj-Napoca: Programul ultimului focus din Retrospectiva 7, discuțiile principale care au marcat cei 7 ani de existență Reactor. Programul zilei:

 • ora 20:00 – „Introspecție” – eveniment live transmis online

* Focșani: Teatrul Municipal „Maior Gheorghe Pastia” prezintă spectacolul Teatrului Principal, „Barza Domnului Ministru”, adaptare după André Roussin, regia: Lucian Iancu – ora 19:00. În distribuție: Adriana Trandafir, Mihai Ciucă, Laura Cosoi, Doina Teodoru și Gabriel Fătu

* Galați: Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” – Galați prezintă spectacolul online „Fulgi de nea pe portativ”, care a fost difuzat în luna decembrie 2020 – ora 18:30, pe pagina de Facebook

* Sibiu: Concert-online al Stagiunii Camerale „Florescu-Fernandez & Friends” – “Sempitern” – ora 17:00, invitat clarinetistul Florin Greluș al Filarmonicii de Stat Sibiu, într-un program cu lucrări pentru clarinet, violoncel si pian de Carl Frühling și Nino Rota. Livestreaming: https://livestream.com/romania-live-events/sempitern. Concertul face parte din seria „Odae cum harmoniis”, un proiect realizat de Forumul German Sibiu, cu sprijinul Guvernului României, prin Departamentul pentru Relații Interetnice

 – Sport

* Se desfăşoară cel de-al patrulea turneu al Campionatului Naţional de polo pe apă feminin: CS Rapid – CSA Steaua  – ora 12:30, la Bazinul Floreasca-Tolea Grinţescu – Bucureşti

* Naţionala de fotbal a României întâlneşte reprezentativa Germania, în Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022 – ora 21:45, pe Arena Națională

* Se dispută partidele din etapa a 21-a, ultima a sezonului regulat al Ligii a II-a de fotbal  – ora 15:00:

 • FC Metaloglobus Bucureşti – Fotbal Club Rapid – Stadion Metaloglobus – Bucureşti
 • CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu – AFC Unirea 04 Slobozia – Stadion Municipal – Târgu Jiu
 • CS Concordia Chiajna – ASU Politehnica Timişoara – Stadion Concordia – Chiajna
 • CS Mioveni – CS Aerostar Bacău – Stadion Orăşenesc – Mioveni
 • FC Universitatea Cluj – FC Petrolul Ploieşti – Cluj Arena – Cluj-Napoca
 • CSM Reşiţa – FC U Craiova 1948 (Stadion Mircea Chivu – Reşiţa)
 • AFC Ripensia Timişoara – ACS Fotbal Comuna Recea – Stadion Dan Păltinişanu – Timişoara
 • AFK Csikszereda Miercurea Ciuc – CSM Slatina – Stadion Municipal – Miercurea Ciuc
 • AFC Dunărea 2005 Călăraşi – ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu – Stadion „Ion Comşa” – Călăraşi

* Sunt programate meciuri în Liga Naţională de baschet masculin:

 • Cluj-Napoca: CSA Steaua Bucureşti – CS Municipal Galaţi – ora 16:00, la Sala Polivalentă
 • Focșani: ABC Athletic Neptun Constanţa – CS Municipal 2007 Focşani – ora 16:00, la Sala Polivalentă
 • Craiova: FC Argeş Piteşti – CS Dinamo Bucureşti – ora 17:00, la Sala Polivalentă
 • Cluj-Napoca: ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca – CS Municipal Târgu Jiu – ora 19:00, la Sala Polivalentă
 • Focșani: CSO Voluntari – CSM VSKC Miercurea Ciuc – ora 19:00, la Sala Polivalentă
 • Craiova: BC CSU Sibiu – SCMU Craiova – ora 20:00, la Sala Polivalentă – Craiova

* – Au loc meciuri în Liga Naţională de baschet feminin:

 • Bucureşti: CS Agronomia Bucureşti – CSTBv CSU Olimpia Braşov – ora 14:00, la Sala Agronomia
 • Târgu Secuiesc: ACS Sepsi SIC Sfântu Gheorghe – CSU Rookies Oradea – ora 14:00, la Sala Sporturilor
 • Bucureşti: CS Rapid Bucureşti – CS Municipal Târgovişte – ora 17:00, la Sala Agronomia
 • Târgu Secuiesc: ACS KSE Târgu Secuiesc – CS Municipal Satu Mare – ora 17:00, la Sala Sporturilor

* Au loc meciuri în Divizia A1 la volei masculin:

 • Bucureşti (Sala Dinamo):
 • CS Dinamo Bucureşti – CSS CNE LAPI Dej SCM Zalău – ora 14:00
 • CSU Braşov – CSU Ştiinţa Bucureşti – ora 17:00
 • Cluj: CSA Steaua Bucureşti – CS Unirea Dej – ora 17:00
 • Galaţi:
 • CS UV Timişoara – CSM Arcada Galaţi – ora 12:00
 • CS Ştiinţa Explorări Baia Mare – SCMU Craiova – ora 15:00

– S-a întâmplat într-o zi de 28 martie

* Se împlinesc 230 de ani (1791) de când „Supplex Libellus Valachorum”, cel dintâi program politic al românilor din Transilvania (redactat de Samuil Micu, Petru Maior, Gheorghe Şincai, Ioan Piuariu-Molnar ş.a.), era trimis Curţii de la Viena. „Supplex Libellus Valachorum” este numele sub care a rămas în istorie memoriul naţiunii române din Transilvania din 1791, cel mai important act politic al românilor transilvăneni din secolul al XVIII-lea, care formula sintetic revendicările poporului român. Primul Supplex a fost trimis în martie 1791 de Ignatie Darabant, episcop greco-catolic de Oradea, Consiliului de Stat din Viena. Cel de al doilea Supplex, o versiune mult lărgită și argumentată a primului, a fost înaintat Curții din Viena pe 30 martie 1792 de către Ioan Bob, episcopul greco-catolic de Blaj, și de Gherasim Adamovici, episcopul ortodox al Transilvaniei

* Cu 179 de ani în urmă (1842) a avut loc primul concert al Orchestrei Filarmonice din Viena în sala Großer Redoutensaal. Wiener Philharmoniker (Orchestra Filarmonicii din Viena), una dintre cele mai renumite orchestre simfonice ale lumii, a fost fondată de O. Nicolai (împreună cu A. Schmidt şi A.J. Becher), fiind alcătuită prin cooptarea muzicienilor din orchestra de operă a curţii (membrii orchestrei sunt încă recrutaţi din Orchestra Operei de Stat din Viena)

* În urmă cu 146 de ani (1875) a fost înfiinţat primul serviciu românesc de poştă ambulantă, pe distanţa Bucureşti-Iţcani (Suceava), iar în 1867 pe relaţia Bucureşti – Varcioroava. După anul 1883 se introduc primele planuri pe linie de cartare, timbrele porto, serviciul de incaso şi mandatul telegrafic (28.III/9.IV)

* Cu 98 de ani în urmă (1923) regele Ferdinand I promulga Constituţia României de după Primul Război Mondial, votată în Parlament la 26 martie 1923 şi apreciată la vremea aceea ca fiind una dintre cele mai democratice legi fundamentale din Europa. Constituţia era o actualizare a celei din 1866, din care modifica total sau parţial 20 de articole, introducea alte 7 articole noi şi reformula sau completa 25 de articole. Aceasta prevedea un parlament bicameral, din care Camera Deputaţilor se alegea prin vot universal, iar Senatul era compus din membri aleşi din diferite grupări (Camera de Comerţ, cadre didactice etc.) şi din senatori de drept: reprezentanţi ai cultelor, preşedintele Academiei Române, foşti preşedinţi ai fiecărei camere legislative, foşti senatori şi deputaţi. A funcţionat în perfectă ordine până în februarie 1938, cand regele Carol al II-lea a iniţiat o Constituţie nouă, care întărea puterea regală şi limita libertăţile democratice. Abandonată definitiv odată cu abdicarea forţată a Regelui Mihai I, la 30 decembrie 1947, Constituţia a fost înlocuită ulterior cu una după modelul sovietic

* Acum 94 de ani (1927) avea loc premiera filmului „Iadeş”, prima producţie a regizorului Horia Igiroşeanu. Societatea sa „Clipa-Film” iniţiase şi prima formă a cinecluburilor româneşti, asociaţia „Amicii filmului”

* Cu 73 de ani în urmă (1948) aveau loc primele alegeri parlamentare după instaurarea, în România, a puterii comuniste. Alegerile s-au soldat (datorită mijloacelor de înregimentare a populaţiei) cu câştigarea tuturor mandatelor de către FDP (Frontul Democraţiei Populare)

* În urmă cu 47 de ani (1974) Marea Adunare Naţională aproba instituirea funcţiei de preşedinte al RSR (recomandată de plenara CC al PCR din 25-26.III.1974) şi îl alegea în această funcţie pe Nicolae Ceauşescu, secretarul general al partidului. Se menţinea, totodată, instituţia Consiliului de Stat, al cărui preşedinte rămânea tot N. Ceauşescu

* Cu 29 de ani în urmă (1992), în zilele de 28 şi 29 martie, au avut loc lucrările celei de-a treia Convenţii Naţionale a Frontului Salvării Naţionale (FSN). A fost adoptată moţiunea „Viitorul-azi”, iniţiată de Petre Roman, care a fost reales în funcţia de lider naţional. Au izbucnit polemici dure între adepţii lui Petre Roman şi cei ai preşedintelui Ion Iliescu, pe care aripa pro-Roman nu-l mai susţinea la alegerile prezidenţiale din septembrie 1992. Adepţii lui Ion Iliescu au părăsit sala, peste alte două zile anunţându-şi demisia din FSN şi din grupurile parlamentare, precum şi intenţia de a crea un nou partid (noua formaţiune, Frontul Democrat al Salvării Naţionale, a fost înregistrată la Tribunalul Municipiului Bucureşti la data de 14 aprilie)

* În seara zilei de 28 martie, acum 16 ani (2005), trei jurnalişti români, Marie-Jeanne Ion, cameramanul Sorin Mişcoci (ambii de la postul „Prima TV”) şi Ovidiu Ohanesian (de la „România liberă”) au fost declaraţi dispăruţi, la Bagdad, în Irak (după 55 de zile de captivitate, la 22 mai, cei trei jurnalişti au revenit în ţară)

* Tot într-o zi de 28 martie şi tot acum 16 ani, un puternic seism, produs în largul insulei indoneziene Sumatra şi având o magnitudine de 8,7 grade pe scara Richter, a provocat moartea a zeci de persoane şi importante pagube materiale în insula Nias, de la sud de Sumatra

Aniversări – Comemorări 

– Duminica Floriilor (Calendarul Romano-Catolic 2021)

– 28.III.- 3.IV: Pesah, sărbătoare mozaică (a început în seara zilei de 27 martie, după asfinţitul soarelui)

– Se trece la ora de vară (GMT+3); prin Ordonanţa de Guvern 20/1997, pe întreg teritoriul României ora de vară este corelată cu orarul practicat în statele Uniunii Europene; astfel, din ultima duminică a lunii martie, ora 03:00 devine ora 04:00; orarul de vară se aplică până în ultima duminică a lunii octombrie (25 octombrie 2015). NOTĂ: În România ora de vară a fost introdusă prima oară în 1932 (între 22 mai – 2 octombrie). Din 1933 şi până în 1940, când s-a renunţat la acest obicei, ora de vară era introdusă în prima duminică din aprilie până în prima duminică a lunii octombrie. Între anii 1941 şi 1979 nu s-a mai folosit ora de vară. Reintroducerea ei s-a produs în 1979. Până în 1996 (cu mici excepţii) ora de vară se introducea la sfârşitul lui martie până la sfârşitul lui septembrie. Din 1997 se trece la ora de vară începând cu ultima duminică din luna martie până în ultima duminică din luna octombrie. NOTĂ: Parlamentul European a votat în favoarea unei propuneri de renunţare la obligativitatea trecerii la ora de vară la nivelul Uniunii Europene. Potrivit acestei propuneri, fiecare stat membru al UE va decide în 2021 pe ce oră va rămâne – ora standard sau ora de vară. Ţările care decid să menţină permanent ora de vară vor efectua ultima schimbare în acest sens în ultima duminică din martie a anului 2021. Cele care preferă să rămână la ora standard îşi vor schimba ora pentru ultima dată în ultima duminică din octombrie 2021. Dacă Comisia Europeană sesizează probleme cu implementarea, poate dispune o întârziere de 12 luni

– 1849: S-a născut Constantin Dumitru Olănescu, dramaturg, poet şi traducător (m. 1908)

– 1857: S-a născut actorul Grigore Manolescu (m. 1892)

– 1885: S-a născut inginerul Gheorghe Em. Filipescu; contribuţii originale în domeniul rezistenţei materialelor, staticii construcţiilor şi teoriei elasticităţii; membru corespondent al Academiei Române din 1936 (m. 1937)

– 1888: S-a născut Alexandru Kiriţescu, dramaturg şi traducător (m. 1961)

– 1895: S-a născut Ştefan Bârsănescu, reprezentant de seamă al pedagogiei româneşti; lucrările sale ştiinţifice acoperă tematici fundamentale ale ştiinţei educaţiei – pedagogie generală, istoria pedagogiei, pedagogia culturii, epistemologie pedagogică; Ştefan Bârsănescu a fost şi a rămas cel mai remarcabil istoric al educaţiei şi pedagogiei, prin lucrarea din 1941 („Istoria pedagogiei româneşti”) oferind prima sinteză a istoriei şcolii şi gândirii pedagogice din ţara noastră; este considerat şi întemeietorul politicii educaţiei ca domeniu de cercetare în România; membru corespondent al Academiei Române din 1963 (m. 1984). NOTĂ: Dicţionarul Membrii Academiei Române (1866-2003) menționează naşterea la 4 martie 1895, iar moartea la 7 noiembrie 1984

– 1903: S-a născut Nicolae Ciorănescu, matematician şi profesor; membru post-mortem al Academiei Române din 2006 (m. 1957)

– 1903: S-a născut pianistul Alexandru Demetriad (m. 1983)

– 1908: S-a născut Mihai C. Băcescu, zoolog, oceanolog şi muzeolog; considerat creator al şcolii române de oceanologie; membru titular al Academiei Române din 1990 (m. 1999)

– 1914: S-a născut Ovidiu Constantinescu, prozator şi traducător (din literatura franceză: Stendhal, Romain Rolland, Maurice Druon, Jules Verne; din literatura rusă: Dostoievski, Repin; din alte literaturi: Taras Sevcenko, F. Cooper, Alejo Carpentier ş.a) (m. 1993)

– 1915: S-a născut Septimiu Bucur, gazetar şi critic literar (m. 1964)

– 1925: S-a născut (la Căuşeni-Tighina, azi în R. Moldova) Victor Tulbure, poet şi traducător (a tradus din Goethe, Byron, Puşkin, Lermontov, Lenau, Francis James, Kostis Palamas, Arany János, din poezia armeană, sârbă, bulgară) (m. 1997)

– 1926: S-a născut memorialistul Ion Ioanid; arestat în 1952, graţiat în 1964, primeşte în 1969 viza pentru Elveţia ca turist; obţine azil politic în RFG şi se stabileşte la Munchen; angajat al postului de radio „Europa Liberă”; seria de volume „Închisoarea noastră cea de toate zilele” (apărută între anii 1991 şi 1996) relatează experienţele sale trăite în închisorile comuniste din România (m. 2003) – 95 de ani

– 1926: A murit medicul Thoma Ionescu, întemeietorul şcolii moderne româneşti de chirurgie şi de anatomie topografică; a fondat, în 1897, Societatea de chirurgie şi „Revista de chirurgie”; membru de onoare al Academiei Române din 1925 (n. 1860) – 95 de ani

– 1932: S-a născut Alexandru Întorsureanu, director de imagine, profesor şi inovator al tehnicilor de filmare; colaborator constant al lui Gheorghe Fischer, împreună cu care a brevetat sistemul „Graphys Color” (m. 2004)

– 1935: S-a născut graficianul Nicolae Săftoiu; în perioada 1991-2000 a realizat grafica bancnotelor puse în circulaţie de Banca Naţională a României (m. 2017)

– 1939: S-a născut prozatorul Florin Bănescu (m. 2003)

– 1941: A murit Aglae Pruteanu (n. Aglae Theodoru), actriță de teatru, interpretă de mare sensibilitate în roluri din teatrul universal și dramaturgie românească (n. 1866) – 80 de ani

– 1944: A murit chimistul Petru Bogdan; a fost cel dintâi profesor de chimie fizică al primei catedre de specialitate din România (1906-1940); rector al Universităţii din Iaşi (1926-1932); membru al titular al Academiei Române din 1926 (n. 1873)

– 1949: A murit violonistul și compozitorul Grigoraş (Grigore) Dinicu (n. 1889)

– 1953: S-a născut pictorul Florin Stoenescu, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România (m. 2021)

– 1957: A murit Gheorghe Tătărăscu, om politic liberal; ministru în mai multe rânduri; prim-ministru (1934-1937; 1939-1940); viceprim-ministru şi ministru de externe în perioada 6.III.1945-6.XI.1947; manifestându-şi dezacordul faţă de politica guvernului Groza, la 6.XI.1947 este demis; în 1950 va fi arestat şi închis la Sighet, de unde va fi eliberat în 1955; membru de onoare al Academiei Române din 1937 (n. 1886)

– 1970: S-a născut Laura Badea (Cârlescu), fostă campioană olimpică, mondială şi europeană la floretă; a fost prima campioană olimpică din istoria sportului românesc la floretă feminin individual (Atlanta, 1996); în 2013 a fost inclusă în „Hall of Fame” a Federației Internaționale de Scrimă

– 1979: A murit compozitorul Ştefan Mangoianu (n. 1922)

– 1979: A murit poetul creștin Daniel Turcea (n. 1945)

– 1993: A murit Victor Felea, poet, eseist şi critic literar (n. 1923)

– 1994: A murit Eugen Ionescu, dramaturg, prozator, memorialist, eseist, critic literar şi poet francez de origine română; membru post-mortem al Academiei Române (din 2009) (n. 1909)

– 1994: A murit generalul-locotenent Ştefan Guşe; la 22.XII.1989, după moartea ministrului apărării naţionale, generalul Vasile Milea, şi fuga familiei Ceaşescu, în calităţile pe care le avea (prim-adjunct al ministrului apărării naţionale şi şef al Marelui Stat Major) a devenit şeful Armatei române şi a coordonat activitatea acesteia din sediul fostului CC al PCR în zilele de 22 şi 23 decembrie; în contextul schimbărilor din ţară, la câteva zile (28.XII.1989) a fost eliberat din funcţii (n. 1940)

– 2001: A murit geologul Ion N. Băncilă; contribuţii la studiul stratigrafiei şi tectonicii României; membru titular al Academiei Române din 1991 (n. 1901) – 20 de ani

– 2008: A murit Anca Balaci, prozatoare şi traducătoare; soţia criticului şi istoricului literar Alexandru Balaci (n. 1932)

– 2008: A murit Constantin Preda, arheolog, numismat şi istoric al Antichităţii; contribuţii în domeniul istoriei şi civilizaţiei geto-dacice, greco-romane şi în cel al numismaticii antice (n. 1925)

– 2012: A murit Ştefan Radof, actor, scenarist şi scriitor (n. 1934)

– 2016: A murit matematicianul şi profesorul Petru T. Mocanu; studii în domeniul teoriei geometrice a funcţiilor de o variabilă complexă; membru titular la Academiei Române din 2009 (n. 1931) – 5 ani

– 2019: A murit creatoarea de modă Zina Dumitrescu (nume la naștere: Zenobia Bogoș); considerată „Mama modei din România” (n. 1936, Ismail, Regatul României)

– 2020: A murit actorul şi pictorul Ștefan Sileanu (n. 1939) – 1 an

EVENIMENTE EXTERNE

– Atena: Vizita comisarului european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, în Grecia (28 – 30 mar.)

– Taipei: Vizita președintelui Republicii Palau, Surangel Whipps Jr., în Taiwan (28 mar. – 1 apr.)

– Ungaria: Turneu al ministrului apărării chinez, Wei Fenghe, în Ungaria, Serbia, Grecia şi Macedonia de Nord (24 – 31 mar.)

– Bangkok, Thailanda: Alegeri municipale

– Turkmenistan: Alegeri legislative

– Berlin: Interviu televizat al cancelarului german, Angela Merkel

– Cetatea Vatican: Papa Francisc rostește rugăciunea Angelus în Piața Sfântul Petru

– China: Intrarea în vigoare a impozitelor antidumping împotriva vinurilor australiene importate

– Port Moresby, Papua Noua Guinee: Deschiderea unui nou spital de campanie pentru combaterea Covid-19- Lünen, Germania: Explozie controlată a unei vechi centrale electrice

– Sousse, Tunisia: Miting pentru a cere returnarea în Italia a deșeurilor menajere importate ilegal în Tunisia

– Erevan: Manifestație la chemarea opoziției

– Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite: Deschiderea zborurilor directe cu Etihad către Tel Aviv

– Sharm El-Sheikh, Egipt: Sosirea primului zbor rusesc către peninsula Sinai, după cinci ani de întrerupere

– New Delhi, India: Holi, festivalul culorilor (28 – 29 mar.)

– Sakhir, Bahrain: Campionatul Mondial Auto de Formula 1 – Grand Prix Bahrain, Grand Prix

– Bangkok, Thailanda: Plecarea în cursă a port-drapelului olimpic, purtat de campioana olimpică Somrak Kamsing

– Se dispută meciuri în preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2022 – zona Europa

 • Grupa B: Georgia – Spania, Kosovo – Suedia
 • Grupa C: Bulgaria – Italia, Elveţia – Lituania
 • Grupa D: Kazahstan – Franţa, Ucraina – Finlanda
 • Grupa F: Danemarca – Rep. Moldova, Austria – Insulele Feroe, Israel – Scoţia
 • Grupa I: Albania – Anglia, Polonia – Andorra, San Marino – Ungaria
 • Grupa J: Armenia – Islanda, Macedonia de Nord – Liechtenstein

– Tochigi, Japonia: A doua etapă a ștafetei torței olimpice (28 – 29 mar.)

Aniversări – Comemorări 

– 1592: S-a născut Comenius (Jan Amos Komensky), umanist şi pedagog ceh; fondatorul pedagogiei moderne şi al didacticii ca disciplină de sine stătătoare (m. 1670)

– 1712: A murit pictorul şi inginerul olandez Jan van der Heyden (n. 1637)

– 1750: S-a născut Francisco de Miranda, revoluţionar venezuelean care a croit drumul spre independenţă în America Latină (m. 1816)

– 1799: S-a născut medicul german Karl (Carl) Adolph von Basedow, celebru pentru descrierea simptomelor bolii care va fi denumită ulterior Boala Basedow-Graves (guşa exoftalmică) (m. 1854)

– 1817: S-a născut Francesco de Sanctis, istoric şi critic literar, profesor italian; întemeietorul criticii literare italiene moderne (m. 1883)

– 1862: S-a născut Aristide Briand, om politic şi diplomat francez; prim-ministru şi ministru de externe în repetate rânduri; unul dintre iniţiatorii Conferinţei de la Locarno (1925), ai Pactului Kellog-Briand (1928) şi ai proiectului creării blocului Pan-Europa, sub hegemonia Franţei; Premiul Nobel pentru Pace în anul 1926, împreună cu germanul Gustav Stresemann (m. 1932)

– 1871: S-a născut dirijorul olandez Willem Mengelberg (m. 1951) – 150 de ani

– 1881: A murit compozitorul rus Modest Musorgski (n. 1839) – 140 de ani

– 1884: S-a născut Edvard Beneš, om politic cehoslovac; ministru de externe (1918-1935), prim-ministru (1921-1922), apoi preşedinte al R. Cehoslovace (1935-1938; 1940-1945, în emigraţie; 1945-1948); a reprezentat ţara la Conferinţa de Pace de la Paris (1918); unul dintre creatorii Micii Înţelegeri (1920-1921); împreună cu Nicolae Titulescu a căutat să avertizeze şi să obţină sprijinul democraţiilor occidentale împotriva politicii revizioniste promovate de ţările fasciste; alături de Thomaš Masáryk, a fost fondatorul Cehoslovaciei moderne; membru de onoare străin al Academiei Române din 1934 (m. 1948)

– 1890: S-a născut Paul Whiteman, dirijor american de jazz simfonic şi violonist (m. 1967)

– 1892: S-a născut Corneille Jean François Heymans, medic şi farmacolog belgian; contribuţii la studiul mecanismelor de reglare a respiraţiei; laureat la Premiului Nobel pentru Medicină în anul 1938 (m. 1968)

– 1903: S-a născut Rudolf Serkin, pianist austriac naturalizat american (m. 1991)

– 1910: A murit Édouard Colonne, violonist şi dirijor francez (n. 1838)

– 1914: S-a născut scriitorul ceh Bohumil Hrabal (m. 1997)

– 1925: S-a născut actorul rus de film Innokenti Smoktunovski (m. 1994)

– 1927: S-a născut scriitoarea suedeză Marianne Fredriksson (m. 2007)

– 1928: S-a născut politologul american de origine poloneză Zbigniew Brzezinski; fost consilier pe probleme de securitate naţională al preşedintelui american Jimmy Carter; autor a numeroase lucrări în domeniile relaţiilor internaţionale, al securităţii şi politologiei (m. 2017)

– 1928: S-a născut matematicianul şi profesorul francez Alexandre Grothendieck, unul dintre cei mai talentaţi matematicieni ai secolului XX; a reformat geometria algebrică şi a pus bazele unei versiuni radicale a ecologiei politice (m. 2014)

– 1930: S-a născut Jerome Isaac Friedman, fizician american de origine evreiască; laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 1990, împreună cu Henry Way Kendall şi Richard Taylor, pentru cercetările de pionierat privind împrăştierea inelastică în profunzime a electronilor pe protoni şi neutroni legaţi, cercetări esenţiale pentru dezvoltarea modelului quarkurilor din fizica particulelor

– 1934: S-a născut Lester Russell Brown, analist de mediu și profesor american; fondator și președinte al Institutului de Politică Planetară, organizație de cercetare non-profit din Washington, D.C.; a introdus conceptul de eco-economie; membru de onoare din străinătate al Academiei Române din 2010

– 1936: S-a născut romancierul, eseistul, dramaturgul şi politicianul peruan Mario Vargas Llosa; Premiul Nobel pentru literatură pe 2010 – 85 de ani

– 1939: A murit istoricul italian Ettore Pais; lucrări de epigrafie, arheologie şi istorie antică; membru de onoare străin al Academiei Române (1924) (n. 1856)

– 1941: A murit Virginia Woolf (nume la naştere: Adeline Virginia Stephen), scriitoare, critic literar şi editor britanic; una dintre cele mai mari romanciere ale secolului al XX-lea; reprezentantă de seamă a curentului modernist (n. 1882) – 80 de ani

– 1942: S-a născut Samuel Ramey, cântăreţ american de operă (bas şi bas-bariton)

– 1943: S-a născut actriţa americană Conchata Ferrell (m. 2020)

– 1943: A murit compozitorul şi pianistul rus Serghei Rahmaninov (n. 1873)

– 1949: S-a născut Michael W. Young, biolog, genetician și profesor american; Premiul Nobel pentru medicină pe 2017, împreună cu Jeffrey C. Hall și Michael Rosbash, pentru descoperirile lor în controlarea mecanismelor moleculare ale ritmului circadian

– 1960: S-a născut Eric-Emmanuel Schmitt, dramaturg, romancier, regizor de film și eseist franco-belgian

– 1969: A murit Dwight Eisenhower, general şi om politic republican american; comandant suprem al armatelor aliate debarcate în Nordul Africii (1943), în Sicilia (1943) şi în Vestul Europei (1944-1945); comandant suprem al forţelor armate ale NATO (1951-1952); preşedinte al SUA între anii 1953 şi 1961 (n. 1890)

– 1976: A murit actorul american Richard Arlen (nume la naștere: Sylvanus Richard Mattimore) (n. 1899) – 45 de ani

– 1985: A murit pictorul francez de origine rusă Marc Chagall; stabilit în Franţa în 1923 (n. 1887)

– 1986: S-a născut Lady Gaga (nume real: Stefani Joanne Angelina Germanotta), cântăreaţă şi compozitoare americană, care a revoluţionat muzica pop; câştigătoare timp de 9 ani a premiilor Grammy – 35 de ani

– 2004: A murit Sir Peter Ustinov, actor, regizor şi producător de film britanic (n. 1921)

– 2013: A murit Richard Griffith, actor britanic de teatru, film şi televiziune (n. 1947)

– 2017: A murit acriţa germană Christine Kaufmann (n. 1945)