CNAIR a semnat contractul pentru completarea Studiului de Fezabilitate și elaborarea Proiectului Tehnic de Execuție necesare construcției Autostrăzii Târgu Neamț – Iași – Ungheni

Joi, 08.04.2021, CNAIR a semnat contractul pentru Completarea/Revizuirea/Actualizarea Studiului de Fezabilitate și elaborarea P.A.C., P.A.D. și P.T.E. pentru obiectivul Autostrada Târgu Neamț – Iași – Ungheni, cu CONSITRANS S.R.L.

 

Valoarea contractului este de 58.830.448,35 lei fără TVA.

 

Sursa de finanțare: Fonduri Europene Nerambursabile.

 

Scopul principal al acestui proiect este finalizarea Autostrăzii Târgu Neamț – Iași – Ungheni (lungime de aproximativ 100 km), parte integrantă din Rețeaua Europeană de Transport (TEN-T), reprezentând un tronson din viitoarea Autostradă A8 Târgu Mureș – Târgu Neamț – Iași – Ungheni care străbate județele Mureș, Harghita, Neamț și Iași, ce va avea o lungime de aproximativ 320 km.

 

Durata de realizare a serviciilor de proiectare este de 25 luni, după cum urmează:

·         12 luni pentru Revizuirea/Completarea Studiului de Fezabilitate.

·         6 luni pentru realizarea Proiectului pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire (P.A.C.), inclusiv verificarea P.A.C. de catre specialiști atestați;

·         6 luni pentru elaborarea Proiectului Tehnic de Execuție (PTE) și a Detaliilor de Execuție, inclusiv verificarea de către verificatori atestați;

·         1 luna pentru asistență tehnică pentru cererea de finanțare, asistență tehnică pentru contractarea execuției lucrărilor.