Mesajul ministrului apărării naționale cu prilejul Zilei Veteranilor de Război

Ziua de 29 aprilie ne oferă tuturor prilejul de a celebra veteranii de război, bravii ostași care au luptat pentru apărarea independenței, suveranității, integrității teritoriale și a intereselor României în campaniile purtate de Armata României în Al Doilea Război Mondial.

Români cu dragoste de patrie și spirit de sacrificiu, ostașii noștri au răspuns chemării datoriei și au pus Țara înaintea propriei vieți. Valorile după care s-au ghidat atunci, în cumplitele încleștări la care au participat, dăinuie și astăzi, preluate în special de militari, care au avut în permanență repere istorice ale înaintașilor care au luat parte la bătăliile conflagrațiilor mondiale.

Având în vedere contextul actual de securitate, prețuim cu atât mai mult îndârjirea cu care ostașii de ieri au scris, prin sacrificiile lor, parte din istoria Armatei și a Țării. Niciunul dintre cei care au pierit departe de casă și de neamul pentru care au luptat, răpuși de răni sau decedați în prizonierat, nu va fi uitat. Rememorăm faptele lor de vitejie, iar renumele ostașilor căzuți își va păstra trăinicia și veridicitatea în istoria națională.

Stimați veterani de război,

Credința în Dumnezeu v-a apărat în cele mai cumplite momente de pe front și v-a  întărit în speranța că veți reveni alături de cei dragi. Aceeași credință ne dă și nouă putere astăzi și ne unește în fața oricărei provocări.

Vă suntem cu toții recunoscători pentru serviciul Dumneavoastră. La rândul nostru, punem eroii înaintea noastră și Țara înaintea tuturor!

Învățămintele și experiențele Dumneavoastră reprezintă lecții foarte valoroase pentru militarii de astăzi, mulți dintre ei veterani ai teatrelor de operații. Bagajul de valori care înglobează demnitatea, curajul și altruismul constituie o adevărată moștenire pentru generațiile contemporane și viitoare.

Ministerul Apărării Naționale sprijină activ toate acțiunile dedicate veteranilor de război, concomitent cu promovarea simbolurilor naționale, menite să dezvolte spiritul civic la nivelul întregii societăți. Manifestările organizate cu prilejul Zilei Veteranilor de Război reprezintă un prilej de a celebra curajul Dumneavoastră, precum și de cinsti, cu evlavie și pioșenie, eroii neamului românesc.

Vă mulțumesc încă o dată pentru eforturile și sacrificiile Dumneavoastră și vă urez multă sănătate, bucurii și La mulți ani!

Vasile Dîncu, Ministrul Apărării Naționale