Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Programului „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I” intră în consultare publică

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) lansează astăzi procesul de consultare publică pentru proiectul de Hotărâre de Guvern de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr. 403/2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I”
Proiectul de act normativ asigură, pe de-o parte, o flexibilizare și o claritate a procesului de acordare a Grantului “REGELE CAROL I”, făcându-l operațional, iar, pe de altă parte, actualizarea valorii granturilor, astfel încât acestea să devină atractive pentru studenți.
„Din prima zi de mandat la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării am știut ca am o datorie morală față de toți tinerii performanți din România să fac mai mult decât până acum. Să mă asigur că le oferim un sprijin concret. Am lansat deja Programul Henri Coandă, care se află deja în avizare interministerială, iar operaționalizarea Grantului Regele Carol I este un pas complementar.
Programul are un obiectiv cheie: întărirea legăturilor între olimpicii din România și institutele noastre de cercetare, pentru a valorifica în țară această resursă umană strategică.
Deși programul datează din 2017, acesta nu a fost niciodată implementat, din cauza condițiilor restrictive, a procedurii și a termenelor neclare privind depunerea cererilor. De aceea, nu există niciun bursier Carol I în ultimii cinci ani.
Inițiativa noastră corectează aceste lipsuri. Totodată, valoarea actualizată a grantului este necesară din cauza inflației, precum și datorită obligației ca beneficiarul să se angajeze, pe o durată de minimum 4 ani, într-un institut sau organizație de cercetare-dezvoltare din România, astfel cum sunt definite acestea de OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică”, a declarat Sebastian Burduja, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării.
Majorarea valorii granturilor se va face după cum urmează:
Pentru laureații la olimpiade internaționale:
– 6.000 euro pe an pentru medalia de aur/ premiul I;
– 5.500 euro pe an pentru medalie de argint/premiul II;
– 4.000 euro pe an pentru medalie de bronz/premiul III;
– 3.500 euro pentru mențiune;
Pentru laureații la olimpiade naționale:
– 4.000 euro pe an pentru medalie de aur/premiul I;
– 3.500 euro pe an pentru medalie de argint/premiul II;
– 3.000 euro pe an pentru medalie de bronz/premiul III;
– 2.500 euro pentru mențiune;
Pentru participarea la evenimente științifice internaționale şi/sau pentru protecția drepturilor de proprietate intelectuală: 1.000 euro/an pentru fiecare participant la grant;
Pentru o echipă formată din cel puțin 2 studenți, din care minim unul olimpic, proveniți din una sau mai multe universități, pentru materiale, subansamble şi subcontractări pentru realizarea unor demonstratoare tehnologice sau promovarea unor idei realizate în echipă, cu care aceasta se prezintă şi se clasifică la concursuri internaționale de prestigiu: 5.000 euro pe echipă de 2/an, cu creșterea cuantumului în funcție de numărul studenților membri ai echipei formate.
Proiectul de HG oferă posibilitatea beneficiarilor grantului de a-și alege un mentor pe durata cercetării, care să asigure o coerență și o finalitate a procesului de cercetare.
Mai multe detalii, proiectul de HG și Nota de Fundamentare se găsesc pe site-ul MCID la link-ul: https://www.research.gov.ro/ro/articol/1029/transparenta-decizionala
În măsura în care există propuneri de completare și/sau modificare, acestea pot fi transmise pe adresa de e-mail consultare@research.gov.ro, prin fax: +4021 312.66.17, sau prin depunere la sediul MCID din str. Mendeleev, nr. 21-25, cod 010362, București.

Scurt istoric:
În anul 2017, Guvernul României a adoptat Hotărârea Guvernului nr. 403/2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I” care drept obiective generale valorizarea investiției naționale în educație prin atragerea de studenți de înaltă performanță către cariere profesionale în domeniul cercetării, dezvoltarea în țara noastră a unei generații de cercetători, cu viitoare performanțe confirmate la nivel internațional, în vederea susținerii procesului de creștere a competitivității în economie și creșterea vizibilității unităților şi instituțiilor de cercetare- dezvoltare şi inovare din România.
În anul 2019, Guvernul a adoptat Hotărârea nr. 221/2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 403/2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I” prin care a actualizat valoarea granturilor și a încercat flexibilizarea programului