Weekend românesc în Ungaria

În zilele 14-16 2022, agenda comunităţii istorice româneşti din Ungaria a fost plină de evenimente de referinţă. Această perioadă de timp a coincis cu vizita delegaţiei Departamentului pentru Românii de Pretutindeni la Gyula (DPRP), condusă de secretarul de stat Gheorghe Cârciu, în cadrul comunităţii. În cadrul acestei vizite, sprijinite de către Consulatul General al României la Gyula, secretarul de stat Gheorghe Cârciu, însoţit pe toată perioada vizitei de către Florin Vasiloni, consulul general al României la Gyula, s-a întâlnit cu lideri importanţi ai instituţiilor şi comunităţii istorice româneşti din Ungaria, cu reprezentanţi ai cultelor relogioase, ai autorităţilor locale, ai presei în lb. română din Ungaria, ai mediului asociativ românesc, ai oamenilor de afaceri.

În zilele 15-16 octombrie s-a desfăşurat la Micherechi (Mehkerek), “Zilele Ortodoxe Române”, În cadrul acestor manifestări, au avut loc mai multe manifestări, printre care o conferinţă pe teme de actualitate a lumii modern, susţinută de către renumitul pr. Constatin Necula şi un concert al grupului psaltic “Ethos” al Episcopiei Caransebeşului, desfăşurate în sala casei de Cultură “Gheorghe Dulău” din Micherechi. Manifestarea a cuprins şi Sf. Liturghie Arhierească de duminică, 16 octombrie, celebrate de către PS Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria (EORU) şi PS Lucian, episcopul Caransebeşului, însoţiţi de un numeros sobor de preoţi şi diaconi din Ungaria şi România. În încheierea evenimentelor, a avut loc o masă comună şi un nou concert al grupului “Ethos”.

În aceeaşi zi, delegaţia DPRP şi CG Gyula, însoţită de Gheorghe Cozma, preşedintele Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria (AŢRU) şi Margareta Tat, primarul  comunei Micherechi, a vizitat liderii şi comunităţile religioase din Micherechi, în această localitate traăind şi baptişti, penticostali şi membri ai “Oastei Domnului”, vorbitori de lb. română.

În cadrul unei mese de lucru organizată de către CG Gyula,  demnitarul român Gh. Cârciu a transmis încurajări în ceea ce priveşte păstrarea şi întărirea identităţii comunităţii istorice româneşti din Ungaria, precum şi încurajarea de a accesa proiecte finanţate de către DPRP. Delegaţia oficialilor români s-au înteţinut cu conducerea EORU, cu conducerea AŢRU, cu membri ai prezidiului Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria (UCRU), cu conducerilepublicaţiilor de lb. română din Ungaria, ale unor Autoguvernări româneşti locale, cu reprezentanţi ai şcolilor la care se predă lb. română, cu beneficiari ai unor Proiecte finanţate de către DPRP, etc.

În data de 15 octombrie, la Otlaca-Pustă (Pusztottlaka), au avut loc mai multe manifestări cu specific românesc. Primăria locală, condusă de Elvira Ardelean (primar şi vicepreşedinte a AŢRU) şi Asociaţia Culturală Română “Mihai Purdi”, condusă de Eva Bocsor Karancsi (preşedintele Autoguvernării Româneşti din jud. Bekes), au organizat ceremonia de resfinţire a troiţei româneşti situată la intrarea în localitate. Troiţa a fost donată de către primăria Petrova, comună din jud. Maramureş. De asemenea, două personalităţi din Otlaca-Pustă, Mihai Purdi şi Ana Crişan, au fost commemorate, prin discursuri şi depuneri de coroane de flori. Autortităţile locale din Maramureş şi Bistriţa, au semnat cu această ocazie protocoale de colaborare cu Primăria şi asociaţiile din Otlaca-Pustă, dar şi cu Liceul “Nicolae Bălcescu” din Gyula, condus de dir. Maria Gurzău Czegledi.

În data de 14 octombrie 2022, a avut loc sărbătoarea hramului Bisericii Ortodoxe Române din “Jula Mică”. Biserica din cartierul „Jula Mică” este singura dintre parohiile Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria închinată Sfintei Cuvioase Paraschiva. Sfânta Liturghie Arhierească a fost celebrată de PS Siluan, episcopul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, înconjurat de un sobor de preoţi. La serviciul religios au asistat lideri ai Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria (ATRU), profesori şi elevi de la Liceul “Nicolae Bălcescu” din Gyula (LNB), alte oficialităţi. Un grup de elevi de la LNB au prezentat cântece şi poezi religioase, în lb. română. Cu această ocazie, a avut loc și o conferință preoțească misionar-pastorală, din Episcopia Ungariei. Cu acest prilej, pr. Petru Pușcaș a susținut referatul: „Isihasmul, ca mișcare de îmbunătățire sufletească și duhovnicească, în monahismul românesc”.

https://youtu.be/9Vxn0jqt1ag

https://youtu.be/kiD3TLmXkVg