Restricții de circulație pe DN7, pe raza localității Câineni, km 238+000, Valea Oltului

În perioada 17.07.2020 – 30.09.2020, în vederea execuției lucrărilor aferente obiectivului „Prăbușire zid de sprijin și afectare corp drum” efectuate pe DN7 (km 238+000 – km 238+200), pe raza localității Câineni, județul Vâlcea, în conformitate cu prevederile alin.(1) al art. 44 al Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se interzice circulația vehiculelor rutiere cu masa totală maximă admisă mai mare sau egală cu 7,5 tone, pe DN 7, segmentul Râmnicu-Vâlcea – Veștem, în zilele de Vineri, Sâmbătă și Duminică, după următorul program:

Vineri                                      orele 14.00 – 22.00

Sâmbătă                                 orele 06.00 – 22.00         

Duminică                                orele 06.00 – 22.00

Sunt exceptate de la prezenta interdicție:

-vehiculele destinate exclusive transportului de personae;

-deținute sau utilizate în baza unui drept legal de către unitățile Ministerului Apărării     Naționale;

-deținute sau utilizate în baza unui drept legal de către unitățile Ministerului Afacerilor Interne;

-deținute sau utilizate în baza unui drept legal de către serviciile de ambulanță;

-deținute sau utilizate în baza unui drept legal de către serviciile publice comunitare pentru situații de urgență;

-vehiculele care efectuează transporturi în interes NATO sau al parteneriatului pentru pace;

-deținute sau utilizate în baza unui drept legal de către instituții ale statului cu atribuții în securitatea și siguranța națională;

-deținute sau utilizate în baza unui drept legal de către Administrația Națională a Penitenciarelor;

-deținute sau utilizate în baza unui drept legal de către C.N.A.I.R. S.A. și subunitățile sale;

-deținute sau utilizate în baza unui drept legal de către Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului Rutier și utilizate pentru activitatea de inspecție și control;

-specializate, inclusive vehiculele care efectuează transportul acestora, care participă la intervenții în caz de forță majoră, în caz de fenomene naturale care afectează căile de comunicații și telecomunicații, zone locuite și obiective de interes national;

-deținute sau utilizate în baza unui drept legal de către riverani;

-care efectuează transporturi funerare, periculoase sau mărfuri perisabile;

-care efectuează transportul de echipamente, medicamente și alte asemenea de prim-ajutor și ajutoare umanitare în cazul unor calamități sau dezastre naturale;

-destinate prin construcție tractării vehiculelor avariate, inclusiv vehiculele tractate de acestea

-care efectuează transporturi postale;

-specializate, destinate, prin construcție, salubrizării;

-cele care au puncte de încărcare/descărcare pe sectorul de drum restricționat;

-cele care transportă materiale destinate lucrărilor de refacere a drumului la km.238+000 – km.238+200.

Precizăm că utilizarea traseului cu restricții de către vehiculele cu masa maximă admisă de până la 3,5 tone este opțională..

 Pentru vehiculele cu masa totală maximă admisă de până la 3,5 tone, se poate utiliza varianta ocolitoare:

DN 7 Rm.Vâlcea – Brezoi – DN 7AVoineasa – DN 67C TransAlpina – Sebeș

Tg.Jiu – DN 67 Novaci – DN 67C TransAlpina – Sebeș

 Pe perioada executării lucrărilor, vehiculele cu masa totală maximă admisă mai mare de 7,5 tone, dar mai mică sau cel mult egală cu 30,0 tone, pot utiliza variante ocolitoare: 

Rm.Vâlcea – DN 67  Tg-Jiu – DN 66 Bumbești Jiu – Petroșani – Deva

Filiași – DN 66  Tg-Jiu – Bumbești Jiu – Petroșani – Deva

Pe perioada executării lucrărilor, vehiculele cu masa totală maximă admisă mai mare de 7,5 tone, dar mai mică sau cel mult egală cu 40,0 tone, pot utiliza variante ocolitoare:

Pitești – București – A3 Ploiești – DN 1A – Brașov DN1 – Veștem – Sibiu 

Craiova – DN 6 Dr.Tr.-Severin – Caransebeș – DN 68 Hațeg – Deva

Variantele ocolitoare sunt valabile și pentru sensul de retur.