Simpozion despre învăţământul umanist la Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş

Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Mureş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”, Revista „Vatra” şi Institutul de Studii Multiculturale Alpha, organizează vineri, 27 mai a.c., de la ora 11, în Aula Magna un Simpozion de foarte mare interes, intitulat Perspectivele învăţământului umanist, în care vor fi dezbătute aspecte importante ale educaţiei umaniste, ale importanţei studiilor literare sau ale prefacerilor poeziei româneşti contemporane. În deschiderea Simpozionului, vor rosti alocuţiuni Prof. univ. dr Călin Enăchescu, rectorul Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu Mureş şi Prof.univ.dr. Iulian Boldea, prorector-director CSUD în cadrul aceleiaşi universităţi.

Afis simpozion academic

În cadrul acestui simpozion, vor prezenta expuneri trei membri ai Academiei Române, profesori universitari de elită, personalităţi prestigioase ale culturii româneşti contemporane: Prof.univ.dr. Mircea Dumitru, Rector al Universităţii din Bucureşti, Sfîrşitul umanioarelor? De ce mai avem încă nevoie de educație umanistă în universități?, Prof.univ.dr. Mircea Martin, Care (mai) e importanţa literaturii şi a studiilor literare azi? şi Prof.univ.dr. Ion Pop, Poezia românească între „optzecism” şi „douămiism”. În partea a doua a acestei manifestări de înaltă ţinută academică vor fi lansate trei cărţi: Mircea Martin, Radicalitate și nuanţă, Editura Tracus Arte, 2015 (prezintă: Prof. univ. dr. Dorin Ştefănescu) şi Ion Pop, Poeme 1966-2011, Editura Şcoala Ardeleană, 2015; Casa scărilor, Editura Cartea Românească, 2015 (prezintă: Prof. univ. dr. Al. Cistelecan).

Simpozionul Perspectivele învăţământului umanist, organizat la Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş îşi propune să clarifice evantaiul de probleme cu care se confruntă educaţia umanistă, într-o societate a globalizării, aflată în continuă schimbare.

Programul Simpozionului – mai 2016

Prof.univ.dr. IULIAN BOLDEA